Tag: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ Tanfolyam

0

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítéssel betölthető munkakörök: Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A051) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 140 02
Az Oktatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1300 óra

Képzési Modulok listája:
– 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
– 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
– 11687–16 Program és szabadidő szervezés
– 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
– 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
– 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499–12 Foglalkoztatás II.
– 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szakmai és Vizsgakövetelménye Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

  OKJ száma: 54 140 02 – Jelentkezz most!
  Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
  Engedélyszám: E-000526/2014/A051

  Pedagógiai-, és Családsegítő Munkatárs végzettséggel rendelkezőkre mindig szükség lesz, hiszen gyermekek mindig lesznek, és a jövő generációjának nevelése minden korban jelentőségteljes és nélkülözhetetlen feladat marad! Tisztában vagyunk vele, milyen felemelő érzés egy gyermek fejlődését nyomon követni. Ha szeret foglalkozni a gyerekekkel, válasszon egy olyan szakmát, amivel a felnövő generációt tudja helyes útra terelni.

  Egy megbecsült és áldozatos foglalkozásról beszélünk, amelynek presztízse a családcentrikus világkép és a hagyományos értékek erősödése, valamint magának a gyermeknek a középpontba állítása. A csökkenő gyermeklétszám miatt az általános iskolák már alaposan megválogathatják munkatársaikat, ezért az állásokra jelentkezőknek csak a megszerzett OKJ-s végzettség birtokában van valós esélyük elnyerni a pozíciókat, illetve megtartani munkahelyüket.

  A Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésünket sikeresen teljesítő a pedagógiai asszisztensi feladatkörében átveszi, átadja a diákot a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal közreműködve tájékoztatja a szülőt a tanulóval aznap történt eseményekről. Részt vesz a szülői értekezleteken, szükség esetén a családlátogatásokon, a munkaközösségi egyeztetéseken. Rendezvényszervezési feladatokban segédkezik, felügyeli a rábízott tanulókat és vigyáz testi épségükre. Felismeri az elsősegélynyújtást és/vagy orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. Ügyeleti feladatot lát el a tanítási órákat megelőzően, szünetekben és a napközis foglalkozások befejeztével. Tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi higiénés, étkezési öltözködési szokásainak kialakításában. Ügyel a tanulók által használt helyiségek tisztaságára és rendeltetésszerű használatára. Együttműködik egyes diákok nevelésekor a gyógypedagógussal.

  Pedagógiai – és családsegítő munkatárs tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
  – Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

  Pedagógiai – és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
  – 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
  – 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
  – 11687–16 Program és szabadidő szervezés
  – 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
  – 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
  – 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  – 11499–12 Foglalkoztatás II.
  – 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

  A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.

  Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Ehhez biztosítunk elérhető áron olcsó, minőségi OKJ Képzéseket, magas színvonalon.

  A Pedagógiai és családsegítő OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

  A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt  biztosítjuk, mely jó pozíciójának köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthető, infrastrukturális eszközökkel van felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

  Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

  Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

  Jelentkezzen most!

  10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

  Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

  Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
  Pedagógiai – és családsegítő munkatárs tanfolyam – További információért kattintson ide!

   

  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

  A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
  1.2. Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

  2. EGYÉB ADATOK
  2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60 %
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  szakgimnázium esetében: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

  3. PÁLYATÜKÖR

  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2 3410 Oktatási asszisztens Pedagógiai- és családsegítő
  munkatárs

  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  – olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
  – köznyelvi és szakmai szöveget írni
  – információk gyűjtésére
  – a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
  – adekvát kommunikációra
  – konfliktusmegoldásra
  – általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
  – a szociális problémák felismerésére
  – a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
  – módszeres munkavégzésre
  – tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
  – differenciált bánásmód alkalmazására
  – a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
  – rendezvények, programok szervezésére
  – ügyeleti feladatok ellátására
  – pontos, következetes munkára
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések

    A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3. 52 761 01 Családsegítő asszisztens azonos ágazat
  3.3.4. 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója azonos ágazat
  3.3.5. 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs azonos ágazat
  3.4.6. 32 140 01 Óvodai dajka azonos ágazat

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

    A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
  4.4. 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek
  4.5. 11687–16 Program és szabadidő szervezés
  4.6. 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
  4.7. 11688–16 Gondozás és egészségnevelés
  4.8. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  4.9. 11499–12 Foglalkoztatás II.
  4.10. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  a.    Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
  b.    Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben.
  5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok írásbeli
  5.2.4. 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek írásbeli
  5.2.5. 11687–16 Program és szabadidő szervezés írásbeli
  5.2.6. 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra írásbeli
  5.2.7. 11688–16 Gondozás és egészségnevelés írásbeli
  5.2.8. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
  5.2.9. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.10. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–ra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.
  A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga
  A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
  A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget szubjektivitásra, ezáltal biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételeit. A tudás értékelésének a mennyiségi és minőségi kritériumai, egyaránt jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon elő: tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a “nevezze meg”, “definiálja”, “jellemezze”, “sorolja fel”, “állítsa sorrendbe”, “osztályozza”, “hasonlítsa össze”, “csoportosítsa”, “értelmezze”, “magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

    A
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
  6.2. Általános iskolai tanterem és berendezési tárgyai: székek, asztalok, tábla, szemléltető eszközök, iskolai taneszközök, tanszerek
  6.3 Óvodai csoportszoba és berendezési tárgyai: székek, asztalok, játékok, szemléltető eszközök, fejlesztő eszközök
  6.4. Általános iskola egyéb helyiségei, udvara,
  6.5 Óvodai tevékenységek egyéb helyiségei, udvara
  6.6. Egyéni fejlesztő eszközök
  6.7. Alapvető sportszerek, játékszerek, társasjátékok
  6.8. Alapvető kézműves technikák megvalósításához szükséges eszközök
  6.9. Alapvető rajz és dekorációs eszközök, anyagok
  6.10. Iskolai adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök

  7. EGYEBEK
  A szakképesítésért felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat és vizsgaidőpontokat.
  A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
  Magyar Pedagógiai Társaság
  Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

   

  A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés