Tag: Nyomdaipari gépmester OKJ Tanfolyam

0

Nyomdaipari gépmester tanfolyam

A 167. sorszámú Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari gépmester
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.     7232     Nyomdász, nyomdaipari gépmester Nyomó
3.1.3. Nyomdai gépmester
3.1.4. Rotációsgép-kezelő, nyomdai
3.1.5. Nyomdaipari munkás

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot
– eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására
– felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére
– előkészíteni a munkafolyamatot
– kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról
– kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni
– felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit
– megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához
– a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni
– beállítani a papíradagolót és a papírpályát
– beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt
– folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot
– elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat – beleértve a kopó alkatrészek cseréjét
– kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket
– betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz
– megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra
– szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit
– műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 213 06 Nyomdaipari technikus szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10238-12 Munkajog, munkabiztonság
4.4. 10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
4.5. 10243-12 Nyomdaipari anyagismeret
4.6. 10245-12 Nyomtatási technológiák
4.7. 10242-12 Color-menedzsment
4.8. 10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10238-12 Munkajog, munkabiztonság szóbeli
5.2.4. 10236-12 Gyártás előkészítés, minőségügy írásbeli/gyakorlati
5.2.5. 10243-12 Nyomdaipari anyagismeret írásbeli
5.2.6. 10245-12 Nyomtatási technológiák gyakorlati
5.2.7. 10242-12 Color-menedzsment gyakorlati
5.2.8. 10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret írásbeli/gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Színes ofszetnyomat elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Legalább 50 % színes illusztrációt tartalmazó könyv belívének a kinyomtatása 80 gr/m2volumenizált ofszet és 120 gr/m2 matt műnyomó papírra vagy 16 oldalas, a borítóján perszonalizált színes műsorfüzet digitális kinyomtatása nyomdai PDF-ről és in-line feldolgozása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatvány elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Nyomathordozók
Szakmai számítások
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari anyagok tulajdonságai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Szakmai ismeretek
Minőségi vizsgálatok
Munkajog, munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok (nagyító, szike, festéklapát, stb.)
6.3. Pantone skála
6.4. Denzitométer
6.5. Számítógép
6.6. Papírvastagság mérő
6.7. Viszkoziméter
6.8. Ellenőrző pult szabványos fényforrással
6.9. Lemeztároló regál
6.10. Lemezlyukasztó és hajlító
6.11. Hengermosó és hengertároló
6.12. Gumikendő tároló és vágó- sínező asztal
6.13. Egy-nyomóműves nyomógép
6.14. Elő-hátoldalt nyomtató nyomógép
6.15. Több-nyomóműves nyomógép
6.16. Lakkozó egység
6.17. Nyomógép távvezérlő pult
6.18. Stancolásra, riccelésre alkalmas nyomógép
6.19. Színes digitális nyomógép
6.20. Digitális nyomógép in-line kiegészítésekkel
6.21. Rotációs technológiát alkalmazó nyomógép
6.22. Egyenes vágógép
6.23. Kézi- és/vagy elektromos villás targonca
6.24. Szerszámkészlet (villás-, imbisz-kulcsok, stb.) gép szerint
6.25. Kézi tűzoltó készülék
6.26. Mentőláda
6.27. Szelektív hulladékgyűjtő (pl. festékmaradék, géprongy)

7. EGYEBEK

A nyomdaipari gépmester tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A nyomdaipari gépmester tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Nyomdaipari gépmester tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Nyomdaipari gépmester tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Nyomdaipari gépmester tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

0

Nyomdaipari gépmester tanfolyam

OKJ száma: 54 213 04 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A055

Ha általános műveltséggel rendelkező, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati tudással, felkészültséggel rendelkező szakemberré szeretne válni, aki képes ellátni a szakképesítéshez kapcsolódó munkaterületeket és feladatokat, akkor jelentkezzen képzésünkre. Egy olyan szakmát tud tanulni, mellyel könnyen és zökkenőmentesen el tud majd helyezkedni. Magasan képzett, elismert szakmai oktatóink minden tudásukat átadják a képzésben résztvevőknek.

Nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze, majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatársa utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata, a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.

Nyomdaipari gépmester tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Nyomdaipari gépmestertanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10238-12 Munkajog, munkabiztonság
– 10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
– 10243-12 Nyomdaipari anyagismeret
– 10245-12 Nyomtatási technológiák
– 10242-12 Color-menedzsment
– 10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret
– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Nyomdaipari gépmester tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. Nyomdaipari gépmester OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig, törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kiváló képzést nyújtunk, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Nyomdaipari gépmester OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető, mely egy idegen nyelvű bizonyítvány, ami lényegesen elősegíti akár a külföldön való elhelyezkedését is.

A Nyomdaipari gépmester tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel fel vannak szerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Nyomdaipari gépmester tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon vehet részt. A Nyomdaipari gépmester tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Nyomdaipari gépmester tanfolyam – További információért kattintson ide!