Tag: Nyelvvizsga

0

Április – angol, német nyelvből

április 13. – A2, B1, C1 szint

április 14. – B2 szint

Jelentkezés: intézményünkön keresztül telefonon (+36 (30) 547-7990) vagy személyesen (3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.)

Jelentkezési határidő: március 19. hétfő

Az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer az EU tagállamok és a tagjelölt országok nyelvére kidolgozott standardizált, a Közös Európai Referenciakeret ajánlásaira épülő tesztrendszer, melyet az európai nyelveket képviselő intézmények szövetsége, az ECL Konzorcium (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) működtet. Az ECL nyelvvizsga elnevezése a konzorcium angol nevéből alkotott betűszó. Az 1983-92 között a London Egyetemen neves tesztszakértőkből álló nemzetközi team által kifejlesztett ECL nyelvvizsgarendszer központja 1999-től a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságán működik.

Szóbeli vizsgarész

a/ szóbeli kommunikáció

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy képes – a szintnek megfelelő területeken és témákban – szóbeli interakció fenntartására és folyamatos monológ szöveg létrehozására.
A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. A vizsgabizottság két tagból áll, akik egymástól függetlenül értékelik a vizsgázók teljesítményét.
A vizsgafeladatokat 3-5 perces „bemutatkozó beszélgetés” előzi meg, amelynek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsgahelyzetre. A szóbeli kommunikációnak ez a része nem kerül értékelésre.
Az 1. értékelt vizsgafeladat irányított beszélgetés (5-8 perc) a két vizsgázó között egy adott téma alapján. A kérdező vizsgáztató a vizsgázókhoz intézett irányító jellegű kérdések segítségével elősegíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.
A 2. értékelt feladat önálló témakifejtés képmontázs alapján (5-8 perc). A vizsgázó önállóan fejti ki véleményét a képmontázs által megjelenített témáról. Szükség esetén a vizsgáztató az adott vizsgaszintnek megfelelő kérdésekkel segíti a vizsgázói témakifejtését.

b/ hallott szöveg értése

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő, hangfelvételről elhangzó szövegeket. A vizsgázó két szöveget hallgat meg, megértésüket egy-egy 10 itemből álló feladatsor méri különböző feladattípusokkal (párosítás, feleletválasztós, táblázatos/X-elős, rövid kérdésre adott rövid válasz, mondat befejezése).

Írásbeli vizsgarész

a/ írásbeli kommunikáció

A vizsgázónak két (meghatározott szószámú) fogalmazást kell írnia megadott irányítási szempontok szerint. A feladat megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

b/ olvasott szöveg értése

A vizsgázónak két különféle típusú szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy képes szótár nélkül a vizsgaszintnek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni. Lehetséges feladattípusok: (párosítás, lyukas szöveg kiegészítése adott készletből, mondatbefejezés, feleletválasztós, táblázatos/X-elős, rövid kérdésre adott rövid válasz).

 

 

0

2018 Ecl Országos Nyelvi Verseny

Tisztelt ECL Nyelvvizsga iránt érdeklődők!

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Titkárságának és az ECL Nyelvvizsgarendszer Magyarországi Elnökségének támogatásával 2018 tavaszán, immár tizenötödik alkalommal, országos versenyt hirdet középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak angol és német nyelvből.

A verseny időpontja: 2018. február 16-17.

További információ a versenyhelyszíneken!

0

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Vizsgahely Elérhetőségei:

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől – Péntekig, 8:00 – 16:30
Cím: 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.
Tel.: 06-30-733-7538 (Vígh Anita)
Email: euroexam@ioszia.hu, anita.v@felnottkepzes.hu
ECL Nyelvvizsgahely Megközelítés: Térkép

Angol Euro és EuroPro nyelvvizsgaidőpontok:

Vizsga Vizsga időpontja Jelentkezési és
befizetési határidő
Euro B1 Alapfok 2017. december 16. 2017. november 17.
2018. május 5. 2018. április 13.
2018. december 8. 2018. november 16.
Euro B2 Középfok 2017. december 16. 2017. november 17.
2018. február 3. 2018. január 12.
2018. március 3. 2018. február 9.
2018. április 14. 2018. március 23.
2018. május 12. 2018. április 20.
2018. július 21. 2018. június 29.
2018. szeptember 15. 2018. augusztus 24.
2018. október 27. 2018. október 5.
2018. december 8. 2018. november 16.
Euro C1 Felsőfok 2017. december 16. 2017. november 17.
2018. február 3. 2018. január 12.
2018. március 3. 2018. február 9.
2018. május 5. 2018. április 13.
2018. július 21. 2018. június 29.
2018. szeptember 15. 2018. augusztus 24.
2018. október 27. 2018. október 5.
2018. december 8. 2018. november 16.
Euro Pro B1 Alapfok 2018. március 3. 2018. február 9.
Euro Pro B2 Középfok 2017. december 16. 2017. november 17.
2018. március 3. 2018. február 9.
2018. május 5. 2018. április 13.
2018. december 8. 2018. november 16.
EuroPro C1 Felsőfok 2018. szeptember 15. 2018. augusztus 24.

 


Német Euro nyelvvizsgaidőpontok:

Vizsga Vizsga időpontja Jelentkezési és
befizetési határidő
Euro B1 Alapfok
Euro B2 Középfok
Euro C1 Felsőfok

A jelentkezési határidő egyben a vizsgadíj befizetésének határideje is.
A vizsgaidőpontok változásának jogát a Vizsgaközpont fenntartja.
*Határidőn túli jelentkezést legkésőbb két héttel a vizsga időpontja előtt különeljárási díj ellenében fogadunk el. Különeljárási díj: 3000Ft.

Euro
angol és német
Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)
Külön írásbeli
vizsga díja
Külön szóbeli
vizsga díja
B1-Alapfok 26 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft
B2-Középfok 32 500 Ft 22 000 Ft 21 000 Ft
C1-Felsőfok 34 000 Ft 24 000 Ft 23 000 Ft
EuroPro
angol szaknyelvi
Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)
Külön írásbeli vizsga díja Külön szóbeli vizsga díja
B1-Alapfok 26 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft
B2-Középfok 32 500 Ft 22 000 Ft 21 000 Ft
C1-Felsőfok 34 000 Ft 24 000 Ft 23 000 Ft

Az alábbiakkal kapcsolatos további információk az EUROEXAM weboldalon elérhetőek.

On-line jelentkezés | Jelentkezési lap | Vizsgaszabályzat | EUROEXAM Nyelvvizsgahely – Gyöngyös

A nyelvvizsga akkreditáció dátuma: 2012. 09. 25.