Tag: Növényvédelmi szaktechnikus OKJ Tanfolyam

0

Növényvédelmi szaktechnikus OKJ tanfolyam indul 2016 októberében!

A tanfolyamot elvégezheti 6 hónap alatt 180 000-.Ft költséggel, mely a vizsgadíjat (28000-.Ft.) tartalmazza! Részletfizetést biztosítunk és további 10% kedvezmény lehetőségét nyújtunk!

OKJ száma: 55 621 02
Engedélyszám: E-000526/2014/A099

Ha szeret kertben, ültetvényen tevékenykedni vagy mezőgazdasággal foglalkozik, akkor elkerülhetetlen, hogy növényvédő szer használatához jogosultságot szerezzen. Ebben segít ez a tanfolyam. Meg kell ismerje a korszerű növényvédelmi eljárásokat, technikákat, növényvédelmi vegyszereket és azok adagolási, hígítási folyamatait melyek segítségével hatékonyabb termelést lesz képes elérni. Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam során megtanulhat szakszerűen tárolni, szállítani, csomagolni, forgalmazni illetve raktározni egyaránt.

Lehet többek között Falugazdász (technikus), Háztáji mezőgazdasági technikus, Kertész és növényvédelmi technikus, Mezőgazdasági asszisztens, Mezőgazdasági technikus, Növénytermesztési szaktechnikus, Méregfelelős (növényvédelem), Méregkamra-kezelő, Növényvédelmi brigád vezetője, Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus, Növényvédelmi szaktechnikus, Növényvédelmi technikus, Növényvédő (technikus), Növényvédő és méregraktár-kezelő, Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben, Permetezőmester, Vegyszeres növényvédő (technikus), Vegyszerező (technikus), Növénytermesztési brigád vezetője, Növénytermesztő, Traktorvezető, Vegyszeres növényvédőgép kezelője

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

 • Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Képzőintézményünk engedélyezett Minőségirányítási rendszer alapján működik, Felnőttképzési engedéllyel, Intézményakkreditációs valamint kapacitásakkreditációs tanúsítvánnyal is egyaránt rendelkezik. Intézményünk több, mint 10 éves felnőttképzési tapasztalatát, gyakorlatát, költséghatékony megoldásait, problémamegoldó készségét nyújtva a legelhivatottabban, minden esetben perfekcionizmusra törekszik, ezért kiváló képzést nyújt garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően.

Amit nyújtunk:

 • a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen
 • az esetleges kiegészítő tankönyveket pedig kedvezményes áron, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.
 • a képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig,
 • folyamatos tájékoztatás segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével
 • Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítő

10% kedvezményt adunk:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamra Jelentkezzen most minden kötelezettség nélkül!

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

A 80. sorszámú Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 621 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Növényvédelmi szaktechnikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480 – 720

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3131 Mezőgazdasági technikus Falugazdász (technikus)
3.1.3. Háztáji mezőgazdasági technikus
3.1.4. Kertész és növényvédelmi technikus
3.1.5. Mezőgazdasági asszisztens
3.1.6. Mezőgazdasági technikus
3.1.7. Növénytermesztési szaktechnikus
3.1.8. 3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens Méregfelelős (növényvédelem)
3.1.9. Méregkamra-kezelő
3.1.10. Növényvédelmi brigád vezetője
3.1.11. Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus
3.1.12. Növényvédelmi szaktechnikus
3.1.13. Növényvédelmi technikus
3.1.14. Növényvédő (technikus)
3.1.15. Növényvédő és méregraktár-kezelő
3.1.16. Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben
3.1.17. Permetezőmester
3.1.18. Vegyszeres növényvédő (technikus)
3.1.19. Vegyszerező (technikus)
3.1.20. 6111 Szántóföldinövény-termesztő Növénytermesztési brigád vezetője
3.1.21. Növénytermesztő
3.1.22. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Traktorvezető
3.1.23. Vegyszeres növényvédőgép kezelője

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvédelmi szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására. Enciklopédikus ismereteik felhasználásával alkalmassá válnak a tervszerűen, előrejelzésre alapozottan elvégzett különböző integrált (agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások kisüzemekben történő önálló elvégzésére.
A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő biztonságos munkavégzésre, tevékenységük megfelelő adminisztrálására.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– megtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét,
– munkája során szakmai információkra alapozottan, szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről gondoskodni,
– önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását és karbantartását,
– betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezet- és természetvédelmi előírásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat, mérgezés, baleset esetén munkatársi elsősegélynyújtást végezni,
– megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11062-12 Növényvédőszer ismeret és használat
4.4. 11063-12 Növényvédelmi technológiák
4.5. 11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése (20+20+20 db).
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11062-12 Növényvédőszer ismeret és használat írásbeli
5.2.4. 11063-12 Növényvédelmi technológiák írásbeli
5.2.5. 11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység (beállítás, gépüzemeltetés, karbantartás, munkavégzés).
A vizsgafeladat ismertetése:
– Felismeri a kártevőket, kór- és kárképeket, gyomnövényeket, a szántóföldi növénytermesztésben, a kertészetben használt növényvédelmi eszközöket, gépeket, gépelemeket.
– Gazdasági számításokat végez (költségszámítások, anyag-, eszköz-, munkaerő-, munkaidő-szükséglet meghatározása).
– Számlát állít ki, kitölti a növényvédelemben alkalmazott alap- és összesítő bizonylatokat, nyilvántartásokat.
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a szántóföldön alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket.
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a gyümölcstermesztésben alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket.
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a zárt termesztő berendezésben alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket.
– Beállítja, üzemelteti és karbantartja a kiskertekben alkalmazott növényvédő gépeket, eszközöket.
– Vegyszerkímélő és vegyszermentes növényvédelmi technológiát alkalmaz.
– Környezetkímélő növényvédő szereket és növényvédelmi hatású anyagokat készít, felhasznál.
– Növényvédelmi előrejelzést végez, felméri a károsítók faji összetételét és egyedszámát.
– Növényvédelemmel kapcsolatos anyagokat, eszközöket szállít, tárol, raktároz.
– Bekeveri és kijuttatja a növényvédő szereket, kezeli a maradék permetlevet, dekontaminál.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése
A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, megvédi.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Válaszadás a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák károsító ismeretéből és integrált növényvédelmi technológiáiból összeállított tételsorokból húzott kérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati tételsorokat az adott vizsgacsoportban vizsgázó jelöltek száma, a képző és vizsgáztató intézmény sajátosságai alapján úgy kell elkészíteni, hogy legalább 15-15 gyakorlati tétel legyen.
A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 20 db, összesen legalább 150 db kell, hogy legyen (a megadott lista szerint), a vizsgázónak tételenként a 20 db-ból legalább 10 db-ot kell felismernie.
A „Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység” gyakorlati feladatnak egyaránt tartalmaznia kell felismerési feladatot, szakmai számítás elvégzését, bizonylat kitöltését és manuális feladatot.
A „Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység” gyakorlati feladat értékelése során egyenlő mértékű súlyozást kell alkalmazni.
A tételek részfeladatainak összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a tételekben a szántóföldi növénytermesztés és a kertészet növényvédelmének témaköre egyaránt érintve legyen.
Manuális gyakorlati vizsgatevékenység csak március 1. és október 31. között végezhető.
A záródolgozat elkészítése és beadása, valamint a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése és beadása nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor történik.
Záródolgozatra vonatkozó előírások:
– A záródolgozatok tárgya egy szántóföldi és egy kertészeti növényi kultúra növényvédelmi tervének elkészítése.
– A záródolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig.
– A záródolgozatnak tartalmaznia kell a választott növényi kultúra termesztéstechnológiát meghatározó (soktápnövényű és a növényfajra, -fajtára jellemző) károsítói elleni védekezés végrehajtásának idejét, módját, a növényvédelmi tevékenység anyagi, gép-, eszköz-, munkaerő- és munkaidőigényét.
– A záródolgozatnak ki kell térnie a károsítók előrejelzésének ütemezésére, módjára is.
– A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek, és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szántóföldi növényi kultúrák
6.3. Gyümölcsös
6.4. Szőlőültetvény
6.5. Zöldségnövények
6.6. Zárt termesztő berendezés
6.7. Erőgép (traktor)
6.8. Síkszóró kerettel ellátott permetezőgép
6.9. Térszóró kerettel ellátott permetezőgép
6.10. Granulátumszóró gép
6.11. Perisztaltikus pumpa
6.12. Porozó gép
6.13. Hideg- és melegködképző berendezés
6.14. Csávázó gépek
6.15. Terménytárolás és –kezelés eszközei, gépei
6.16. Szállító jármű
6.17. Vízszállításra és/vagy tárolásra alkalmas eszköz
6.18. Növényvédő szer előkészítésének eszközei
6.19. Mérlegek, mérőeszközök
6.20. Kultivátor
6.21. Tárcsa
6.22. Sima henger
6.23. Műtrágyaszóró gép
6.24. Karbantartásra, javításra használt anyagok, eszközök, szerszámok
6.25. Mintavevő eszközök, kvadrát
6.26. Előrejelzéshez használt eszközök
6.27. Növényvédelmi célú eszközök
6.28. Egyéni védőeszközök
6.29. Növényvédő szerek, csomagolóburkolatok
6.30. Növényvédőszer raktár és felszerelései
6.31. Biztonsági- és jelzőrendszerek
6.32. Irodai eszközök
6.33. Számítógép, projektor
6.34. Mobiltelefon
6.35. Tanterem
6.36. Internet hozzáférés
6.37. Bizonylatok, nyilvántartások, engedélyokiratok, szerjegyzék
6.38. Szakirodalom

7. EGYEBEK

A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam

OKJ száma: 55 621 02 –Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A099

Ha szeret kertben, ültetvényen tevékenykedni vagy mezőgazdasággal foglalkozik, akkor elkerülhetetlen, hogy növényvédőszer használatához jogosultságot szerezzen. Ebben segít ez a tanfolyam.
Meg kell ismerje a korszerű növényvédelmi eljárásokat, technikákat, növényvédelmi vegyszereket és azok adagolási, hígítási folyamatait melyek segítségével hatékonyabb termelést lesz képes elérni.
Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam során megtanulhat szakszerűen tárolni, szállítani, csomagolni, forgalmazni illetve raktározni egyaránt. Megismerheti növényvédelmi gépek beállításait, működését illetve karbantartását önállóan végezheti. A képzés során tapasztalatot szerezhet kisüzemekben, különböző növényvédelmi eljárásokat pontos tervezésével, kivitelezésével illetve adminisztrációval. Megismeri növényvédő szerek biztonságos használatát, alkalmazási területeit az ültetvények gondozásában.

Ha úgy érzi, a jövőben szívesen dolgozna a szakmában, jelentkezzen Növényvédelmi szaktechnikus OKJ Tanfolyamunkra! Kiváló szakemberek irányításával ismerkedhet meg a növényvédelem fortélyaival. Felkészült szakmai oktatóink keze alatt sajátíthatja el egy versenyképes szakma rejtelmeit. Trénereink tudásuk legjavát adják át. Olyan ismereteket és rutint szerezhet, mellyel könnyen és zökkenőmentesen tud majd elhelyezkedni. Szakmája legyen hivatás!

A Növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával, a piac igényeinek megfelelő termékek gazdaságos előállítására, minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt. A bizonyítvány megszerzésével alkalmassá válnak a tervszerűen, megalapozottan elvégzett, különböző integrált (agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások, kisüzemekben történő önálló elvégzéséhez. A szakterületen kiemelkedő fontosságú az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő biztonságos munkavégzés és a tevékenységek megfelelő adminisztrálására.

A képzés ideje alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk. OKJ Képzéseinken, tanfolyamainkon nincs rejtett költség. A tankönyvek jegyzeteit térítésmentesen Intézményünk biztosítja. A felmérés és a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

Költséghatékony OKJ Képzést kaphat, garantáltan magas színvonalon! Intézményünk a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően biztosít támogatást. Készséges, gyors munkatársaink és kiváló szakmai oktatóink segítik a résztvevőket, a beiratkozástól a bizonyítvány megszerzéséig.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt Intézményünk biztosítja. Pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Infrastrukturális eszközökkel teljes mértékben felszereltek, az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítésében, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzésében.

Elkötelezett, magasan képzett oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára. A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni jegyzetekre, tankönyvekre. Arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk az eredményes tanuláshoz és a sikeres vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgaelőkészítőkön vehet részt. A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

A Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam célja:
Olyan felkészült szakemberek képzése, akik megállják helyüket az egyre erősödő munkaerő-piaci versenyben. Sikereket tudnak és akarnak elérni saját területükön, stabil megélhetést biztosítva ezzel. Képzésünk segítséget nyújt egy hiányszakma ismereteinek elsajátításához, és ezzel a munkavállalóvá váláshoz.

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 11062-12 Növényvédőszer ismeret és használat
– 11063-12 Növényvédelmi technológiák
– 11064-12 Növényvédő szerek kijuttatása

Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyamhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan,  minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő résztvevő!
 • regisztrált álláskereső résztvevő!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Növényvédelmi szaktechnikus tanfolyam – További információért kattintson ide!