Tag: Mezőkövesd

0

Virágkötő BAZ megyében

Képzés megnevezése: Virágkötő
OKJ azonosító: 31 215 02
Képzés helyszínei: Kazincbarcika, Mezőkövesd, Miskolc, Tiszalúc
Óraszám: 520 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/A100

A munka alapja virágcsokrok kötése, virágdíszek komponálása, de ezekhez elengedhetetlen a virágok megtisztítása, a vizek naponta-két naponta történő cserélése a vázákban, vödrökben. Májustól októberig esküvők díszítésének vállalása, illetve egész évben bármilyen típusú rendezvényeknek, személyes kéréseknek is eleget kell tenni. Csodálatosan pihentető, felvidító és kemény fizikai munka a virágkötőé, de kárpótolják őket vevők szeretete. Alapvető tulajdonság kell legyen a türelem, odafigyelés és empátia, mert közvetlen kapcsolatban állnak mindennap emberekkel, akik kívánságokkal, óhajokkal érkeznek számukra fontos alkalmak-események kapcsán. Ezt a szakmát csakis a virágok és az emberek iránti teljes odaadással lehet csinálni. És természetesen, ha örömmel mész a munkahelyedre, az már fél siker…

Kinek ajánljuk a Virágkötő képzésünket?

 • Ha kellemes nyugodt környezetben, stresszmentes, változatos munkára vágysz.
 • Ha szereted a rugalmas munkarendet.
 • Ha saját vállalkozást szeretnél indítani,. Anyagi biztonságot szeretnél magadnak és családodnak.
 • Ha szereted a növényeket, fejlesztheted esztétikai érzéked, térlátásod, és színérzéked.

Mire tudod használni a Virágkötő végzettséget?

 • Virágüzletben foglalkoztatási feltétel, jogszabály kötelezően előírja.
 • Megszerzett tudásod máshol is hasznosíthatod. (Önálló vállalkozás)

Ki vehet részt a Virágkötő tanfolyamon?

 • Ha alapfokú végzettséggel rendelkezel (8 általános).
 • Ha betöltötted a 16. életévet.
 • Ha a foglalkozás egészségügyi orvos vizsgálata alkalmasnak talál a virágkötő munkakör betöltésére.

Ezt a képzést keresed? Nálunk megtalálod!

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Virágkötő

  Képzés megnevezése: Virágkötő
  OKJ azonosító: 31 215 02
  Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A100
  Képzés helyszínei: Kazincbarcika, Mezőkövesd, Miskolc, Tiszalúc
  Óraszám: 520 óra
  Elmélet és gyakorlat óraszáma:
  184 elméleti; 336 gyakorlati óra

  A szakképesítés rövid leírása:

  A virágkötő egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • virágkezelést, -előkészítést végezni,
  • virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei).

  A képzés moduljai:

  11074-12 Növényismeret és – kezelés

  11075-12 Virágkötészet

  Bemeneti feltételek:

  Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Bemeneti kompetenciák iskolai előképzettség hiányában: igen/nem: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

  Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

  A résztvevők kiválasztásának a módja:

  Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Képző elérhetőségei:

  E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  7-8. osztályos felzárkóztató képzés - Zöldterületi kisgép-üzemeltető - Mezőkövesd - IOSZIA felnőttképzés

  Képzés megnevezése:7-8. osztályos felzárkóztató
  Képzés helyszíne: Mezőkövesd
  Óraszám: 699 óra
  Engedélyszám: E-000526/2014/D003

  Elmélet és gyakorlat aránya:

  699 (100%) elméleti; 0 (0%) gyakorlati óra

  A képesítés célja:

  A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása.
  • Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
  • Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
  • Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
  • Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. Ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézményeket.
  • Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a
   természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
  • Fizika: a modult tanuló képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére. Egyszerű, kísérleteket, méréseket tud végrehajtani. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
  • Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, A környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
  • Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
  • Személyes kompetenciák: megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás
  • Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, motiválhatóság
  • Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, helyzetfelismerés, általános tanulóképesség

  A képzés moduljai:

  • Tanulástechnika
  • Matematika
  • Magyar irodalom
  • Magyar nyelv
  • Történelem
  • Kémia
  • Fizika
  • Földrajz
  • Biológia

  Képzés megnevezése:Zöldterületi kisgép-üzemeltető
  SzPk szám: SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1
  Képzés helyszíne: Mezőkövesd
  Óraszám: 90 óra
  Engedélyszám: E-000526/2014/B020

  A Zöldterületi kisgép-üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

  A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők részére megadja mindazokat az elméleti és gyakorlati kompetenciákat, amelynek birtokában a tanfolyam sikeres elvégzése után képes legyen lakott területek zöldterületeinek (közterek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) gondozására kisgépek alkalmazásával. A képzési program célcsoportja kettős. Azok jelentkezését várjuk a képzésre, akik alacsony iskolai végzettségüknél, esetlegesen halmozottan hátrányos helyzetüknél fogva nem tudnak bekerülni az OKJ rendszerbe, így ennek a képesítésnek a megszerzésével tudnak kilépni a munkaerő piacra, akár önálló gazdálkodást folytatva, akár a közmunkaprogramokban belépve, illetve mindazokat, akik szakmai tudásukat szeretnék specifikusan fejleszteni, kibővíteni.

  A Zöldterületi kisgép-üzemeltető szakképesítéssel rendelkező képes:

  • képes megérteni és elfogadni a munkavédelem jelentőségét
  • képes a munkavédelmi előírások betartására, betartatására
  • képes a veszélyforrások elhárítására, megszüntetésére
  • képes alkalmazni az előírt védőeszközöket és védőruházatot
  • képes betartani a terhek emelésére használt munkaeszközök minimális biztonsági követelményeit
  • képes betartani munkája során a biztonságtechnikai irányelveket
  • képes sérülés esetén az alapvető elsősegélynyújtás elvégzésére
  • képes szakszerűen védekezni és intézkedni áramütés esetén
  • képes szakszerűen védekezni és intézkedni tűz esetén
  • képes betartani a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat
  • képes megkülönböztetni és kiválasztani az adott munkafolyamathoz szükséges gépeket
  • képes megnevezni a munkája során használt gépek főbb részeit
  • képes rendeltetésüknek megfelelően kezelni a kisgépeket
  • képes a kisgépek folyamatos, termelésszerű használatára
  • képes a kisgépek balesetmentes kezelésére, a biztonságos munkavégzésre
  • képes rendeltetésszerűen használni az előírt védőeszközöket, védőruházatot
  • képes a tevékenységéhez kapcsolódó kéziszerszámok használatára, karbantartására
  • képes elvégezni a közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők gondozási, ápolási munkálatainak ellátására
  • képes elvégezni a munkafolyamatok során használt kisgépek karbantartását, a karbantartáshoz szükséges eszközöket ki tudja választani
  • képes felismerni a kisgépek hibáit, képes a munkaterületen elvégezhető javítások kivitelezésére, képes ezek szabályos jelzésére az illetékes személy felé

  A szakmai programkövetelmény moduljai:

  SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-01 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme
  SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-02 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Jelentkezés


   [recaptcha theme:dark size:compact]

   A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

   © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
   “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
   ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
   Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
   Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
   “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

   0

   gepi-forgacsolo-mezokovesd

   Képzés megnevezése: Gépi Forgácsoló
   OKJ azonosító: 34 521 03
   Képzés helyszíne: Mezőkövesd
   Óraszám: 1440 óra
   Engedélyszám: E-000526/2014/A022

   Elmélet és gyakorlat aránya:
   432 (30%) elméleti és 1008 (70%) gyakorlati óra

   A képesítés rövid leírása:
   A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

   • geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni
   • tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrés- és illesztés táblázatok
   • a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket
   • kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket
   • alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani
   • gyalulási, vésési munkákat végezni
   • fúrási munkákat végezni
   • alkatrészeket esztergálni
   • alkatrészeket marni
   • alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni
   • egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken
   • szerszámélezést végezni
   • betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
   • minőségbiztosítási dokumentálást végezni
   • vállalkozási adminisztrációt végezni

   Képzés moduljai:

   • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
   • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
   • 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
   • 10174-12 Esztergályos feladatok
   • 10176-12 Marós feladatok
   • 10175-12 Köszörűs feladatok
   • 11497-12 Foglalkoztatás I.
   • 11499-12 Foglalkoztatás II.
   • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

   Intenzitása:
   Elmélet: heti 40óra (5*8) óra, Gyakorlat: heti 40 óra (5*8) óra

   Bemeneti feltételek:

   • alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában,
   • foglalkozás egészségügyi alkalmasság,
   • betöltött 16. életév és a tankötelezettség teljesítése

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   Jelentkezés


    [recaptcha theme:dark size:compact]

    A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

    © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
    “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
    ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
    Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
    Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
    “IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák! Oldaltérkép

    0

    Gépi forgácsoló tanfolyam indul Mezőkövesden!

    A Gépi forgácsoló szakképesítéssel betölthető munkakörök: Forgácsoló, Esztergályos, Fúrós, Gyalus, vésős, Marós, NC, CNC gépkezelő, Szikraforgácsoló
    Gépi forgácsoló szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A022) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 521 03
    A Gépészet szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

    A képzés megkezdésének feltételei:
    – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
    – Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a  25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
    – Egészségügyi alkalmasság: szükségesek

    Elmélet/gyakorlat aránya: 30% elmélet, 70% gyakorlat
    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

    Képzési Modulok listája:
    – 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
    – 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
    – 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
    – 10174-12 Esztergályos feladatok
    – 10176-12 Marós feladatok
    – 10175-12 Köszörűs feladatok
    – 11497-12 Foglalkoztatás I.
    – 11499-12 Foglalkoztatás II.
    – 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

    A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
    A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

    Jelentkezés