Tag: Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

A munkaerőpiacon továbbra is keresettek a megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek, ezért az új évben is  indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Mezőgazdasági gépjavító szakképesítés-ráépülés olcsó OKJ Képzést. A képzés gyakorlatközpontú. Mindent biztosítunk, amit egy jó szakembernek tudnia kell. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz mezőgazdasági gépeket üzemeltetni, karbantartást, javítást végezni, erő- és munkagépet karbantartani, javítani.
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: Autódaru-szerelő, Dózer szerelő, Helyhez kötött gép szerelője, javítója, Hidraulika szerelő, Kompresszorszerelő, Rakodógép-szerelő, Szállítószalag szerelő, Targoncaszerelő
Mezőgazdasági gépjavító OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A098) alapján folytatott képzés azonosító száma: 35 521 02
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje:  középfokú szakképesítés-ráépülés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Szakmai előképzettség: 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 720 óra

Képzési Modulok listája:
– 11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok
– 11080-12 Javítástechnológiai feladatok
– 11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Mezőgazdasági gépjavító OKJ Képzés

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

A 75. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 35 521 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépjavító
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei
2.1.1. Iskolai előképzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója Autódaru-szerelő
3.1.3 Dózer szerelő
3.1.4. Helyhez kötött gép szerelője, javítója
3.1.5. Hidraulika szerelő
3.1.6. Kompresszorszerelő
3.1.7. Rakodógép-szerelő
3.1.8. Szállítószalag szerelő
3.1.9. Targoncaszerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
– átveszi az mezőgazdasági erő- és munkagépet,
– mezőgazdasági gépeket üzemeltet,
– karbantartást, javítást végez,
– erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít,
– gépet szétszerel,
– hibafelvételt végez,
– javítást végez,
– gépet összeszerel,
– erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet javít, felszerel,
– erő- vagy munkagépre elektromos egységet javít, felszerel,
– karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket,
– belsőégésű motort diagnosztizál, javít, szerel,
– erő- vagy munkagépet karbantart, javít,
– dokumentációt készít,
– vállalkozást vezet,
– továbbképzésen vesz részt,
– betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában,
– közreműködni a munkafeladatok szervezésében, végrehajtásában.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok
4.4. 11080-12 Javítástechnológiai feladatok
4.5. 11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória)
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok írásbeli
5.2.4. 11080-12 Javítástechnológiai feladatok írásbeli
5.2.5. 11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Alkatrész javítási, felújítási feladat elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erő- vagy munkagép alkatrész javítása, a szükséges technológiák alkalmazásával.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
B)    A vizsgafeladat megnevezése: Agrárgazdasági gép komplex hibaelhárítása, karbantartása, beállítása
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erőgép, munkagép, vagy önjáró gép diagnosztikai vizsgálata alapján a hiba megállapítása, majd elhárítása. Az adott gép karbantartása, beállítása, próbaüzemeltetése.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek javítása
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaznak kérdéseket.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Traktor pótkocsival
6.3. Mezőgazdasági vontató (3 különböző teljesítménykategória)
6.4. Késes altalajlazító
6.5. Középmély lazító
6.6. Függesztett eke
6.7. Félig függesztett eke
6.8. Váltva forgató eke
6.9. Tárcsás borona (X)
6.10. Tárcsás borona (V)
6.11. Oldalazó tárcsás borona
6.12. Boronák
6.13. Sorközművelő kultivátor
6.14. Szántóföldi kultivátor
6.15. Kombinátor
6.16. Hengerek
6.17. Szervestrágya-szóró
6.18. Hígtrágya-szóró
6.19. Műtrágyaszóró
6.20. Sorba-, szórva vetőgép
6.21. Szemenkénti vetőgép
6.22. Direktvetőgép
6.23. Ültetőgép
6.24. Palántázó gép
6.25. Fűkasza
6.26. Önjáró kaszáló, szecskázógép
6.27. Rendkezelők
6.28. Bálázó
6.29. Szárzúzók
6.30. Sor-, rendfelszedő- és kaszáló adapter
6.31. Pótkocsik
6.32. Szántóföldi permetező
6.33. Fa- és szőlővédelmi permetező
6.34. Magtisztító- és csávázó gépek
6.35. Arató-cséplőgép és adaptereik
6.36. Rakodógép (traktorra szerelt és önjáró)
6.37. Állattartó-telepi gépek, berendezések
6.38. Terményszárító
6.39. Takarmánykeverő gépek
6.40 Kertészeti kisgépek
6.41. Hidraulikus, elektromos és tüzelőanyag-ellátó berendezések beállításához szükséges próbapadok
6.42. Motor vizsgálatához szükséges diagnosztikai eszközök, mérőberendezések
6.43. Hidraulikus rendszer diagnosztikai, eszközei, berendezései
6.44. Elektromos rendszer diagnosztikai eszközei, berendezései
6.45. Dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer vizsgálatának eszközei és mérőberendezései
6.46. Emelőgépek (mobil és stabil)
6.47. Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép, marógép)
6.48. Hegesztő-berendezések (láng, ív, CO2, AFI, AWI)
6.49. Tűzikovács berendezések
6.50. Számítógépek
6.51. Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs)
6.52. Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, reszelők, fogók, lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok)
6.53. Karbantartó- és szervizberendezések
6.54. Egyéni védőfelszerelések
6.55. Munkabiztonsági berendezések
6.56. Környezetvédelmi berendezések

7. EGYEBEK

A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

OKJ száma: 35 521 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A098

Szeret szerelni? Szeretné a legmodernebb traktorokat, munkagépeket javítani? Szeretné ezeket használni és karbantartani? Akkor ez Önnek való szakma! Válassza ezt a képzést, ha ebben látja a jövőjének megalapozását!

Ha Önnek van:
– Mezőgazdasági gépész,
akkor jelentkezzen hozzánk Mezőgazdasági gépjavító OKJ képzésünkre kedvezményesen!

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: –
– Bemeneti kompetenciák: –
– Szakmai előképzettség: 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
– Előírt gyakorlat: –
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
– Pályaalkalmassági követelmények: –

Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 11079-12 Mezőgazdasági gépjavítási alapok
– 11080-12 Javítástechnológiai feladatok
– 11081-12 Agrárgazdasági gépek javítása

A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A tanfolyam sikeres elvégzése után képes lesz a mezőgazdasági erő- és munkagépet üzemeltetni, karbantartást, javítást végezni, erő- és munkagépet karbantartani, javításra előkészíteni, gépet szétszerelni, hibafelvételt végezni, gépet összeszerelni, erő- vagy munkagépre hidraulikus és elektronikus egységet javítani, felszerelni. Tudja karbantartani, frissíteni a mérőműszereket, szoftvereket, belsőégésű motort diagnosztizálni, javítani, szerelni, dokumentációt készíteni, vállalkozást vezetni. Az OKJ Képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon.

A Mezőgazdasági gépjavító OKJ képzéssel megfelelő változatos munkát, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is képessé válik munkát vállalni. Az ”IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni. Akár saját vállalkozásának elindításához kívánunk lehetőséget biztosítani elérhető áron, minőségi OKJ Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét. Olcsó OKJ Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.

A 2016. év újat hoz, minőséget megfelelő áron!

OKJ képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére.

Mindent egy helyen biztosítunk. „IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor az EUROPASS idegen nyelvű bizonyítvány nagy segítségére lesz, ugyanis sikeres vizsgát követően nálunk igényelheti az Ön által kért nyelven, ez igazolja a képesítést.

A 2016. évben bekövetkező változások, újdonságok (mezőgazdaság, OKJ törvények) miatt sokan regisztráltak tanfolyamunkra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni!

A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint.
Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt.
A tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Mezőgazdasági gépjavító tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

 

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  • +1 fő jelentkezőt hoz magával (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam – További információért kattintson ide!