Tag: Mezőgazdasági gépész Képzés

0

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Traktorvezető, Vegyszeres növényvédőgép kezelője, Önjáró betakarítógép kezelője, Talajjavítási gépkezelő, Talajtisztító gépkezelő, Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője, Mezőgazdasági kotrógépkezelő, Mezőgazdasági rakodógép kezelő, Nádvágó gépkezelő, Növényvédő gépész, Cséplőgépkezelő, Csíráztató-gépkezelő, Fejő- és tejkezelő gép kezelője
Mezőgazdasági gépész OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A097) alapján folytatott képzés azonosító száma: 34 521 08
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem
– 11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok
– 11046-12 Erőgépek
– 11044-12 Mezőgazdasági munkagépek
– 11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek
– 11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése
– 11497-12 Foglalkoztatás I.
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szakmai és Vizsgakövetelménye Letöltés

Jelentkezés

A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

0

Mezőgazdasági gépész tanfolyam indul! Jelentkezzen most!

Intézményünk, az „IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. 2017. évben is szeretne új tudást átadni az Ön részére – Európai Uniós pályázat által finanszírozott, csoportos képzési formában. Ebből adódóan a képzés és vele járó egyéb kiadás Önnek teljesen ingyenes, sőt!…. még fizetnek Önnek azért, hogy képezze magát!

A tanfolyamra jelentkezni lehet és bővebb információt kaphat a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán.

Szakmai és Vizsgakövetelmény Letöltés

További információért forduljon Hozzánk:   06-37/301-649   vagy a   tanfolyam@ioszia.hu  e-mail címen.

Jelentkezés

A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

© “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
“IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
“IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák!  Oldaltérkép

Mezőgazdasági gépész tanfolyam

A 73. sorszámú Mezőgazdasági gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 08
1.2. Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.8421Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelőjeTraktorvezető
3.1.3.Vegyszeres növényvédőgép kezelője
3.1.4.Önjáró betakarítógép kezelője
3.1.5.Talajjavítási gépkezelő
3.1.6.Talajtisztító gépkezelő
3.1.7.Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
3.1.8.Mezőgazdasági kotrógépkezelő
3.1.9.Mezőgazdasági rakodógép kezelő
3.1.10.Nádvágó gépkezelő
3.1.11.Növényvédő gépész
3.1.12.Cséplőgépkezelő
3.1.13.Csíráztató-gépkezelő
3.1.14.Fejő- és tejkezelő gép kezelője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában,
– karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
– elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.35 521 02Mezőgazdasági gépjavítószakképesítés-ráépülés
3.3.4.54 521 01Élelmiszeripari gépésztechnikusazonos ágazat
3.3.5.54 521 02Erdészeti gépésztechnikusazonos ágazat
3.3.6.54 521 05Mezőgazdasági gépésztechnikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10974-12Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem
4.4.11048-12Agrárgépészeti alapfeladatok
4.5.11046-12Erőgépek
4.6.11044-12Mezőgazdasági munkagépek
4.7.11047-12Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek
4.8.11045-12Mezőgazdasági gépek üzemeltetése
4.911497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória)
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10974-12Agrár munka-, tűz- és környezetvédelemírásbeli
5.2.4.11048-12Agrárgépészeti alapfeladatokírásbeli
5.2.5.11046-12Erőgépekírásbeli
5.2.6.11044-12Mezőgazdasági munkagépekírásbeli
5.2.7.11047-12Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretekírásbeli
5.2.8.11045-12Mezőgazdasági gépek üzemeltetéseírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erőgép karbantartása, beállítása, hibaelhárítása és előkészítése üzemeltetésre (90 perc)
Adott gépelem, alkatrész készítése, javítása kézi fémmegmunkálással (30 perc)
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott mezőgazdasági erő- és munkagép összekapcsolása, karbantartása, beállítása és üzemeltetése (90 perc).
Adott mezőgazdasági rakodógépek, illetve önjáró betakarító gépek előkészítése, beállítása és üzemeltetése (90 perc)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek komplex írásbeli vizsga
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi feladatlap mezőgazdasági munkagépek (50%) mezőgazdasági erőgépek (20%), géprajz, gépelemek (10%), szakmai számítás (10%) és gazdasági ismeretek (10%) témakörökből tartalmaz kérdéseket.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaznak kérdéseket.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A Mezőgazdasági gépész tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Traktor pótkocsival
6.3.Mezőgazdasági vontató (3 különböző teljesítménykategória)
6.4.Késes altalajlazító
6.5.Közép-mélylazító
6.6.Függesztett ágyeke
6.7.Félig függesztett ágyeke
6.8.Váltva forgató eke
6.9.Tárcsás borona (X)
6.10.Tárcsás borona (V)
6.11.Oldalazó tárcsás borona
6.12.Boronák
6.13.Sorközművelő kultivátor
6.14.Szántóföldi kultivátor
6.15.Kombinátor
6.16.Hengerek
6.17.Szervestrágya-szóró
6.18.Hígtrágya-szóró
6.19.Műtrágyaszóró
6.20.Sorba-, szórvavető gép
6.21.Szemenkénti vetőgép
6.22.Direktvetőgép
6.23.Ültetőgép
6.24.Palántázó gép
6.25.Fűkasza
6.26.Önjáró kaszáló, szecskázógép
6.27.Rendkezelők
6.28.Bálázó
6.29.Szárzúzók
6.30.Sor-, rendfelszedő- és kaszáló adapter
6.31.Pótkocsik
6.32.Szántóföldi permetező
6.33.Fa- és szőlővédelmi permetező
6.34.Magtisztító- és csávázó gépek
6.35.Arató-cséplőgép és adapterei
6.36.Rakodógép (traktorra szerelt és önjáró)
6.37.Állattartó-telepi gépek, berendezések
6.38.Terményszárító
6.39.Takarmánykeverő gépek
6.40.Kertészeti kisgépek
6.41.Emelőgépek (mobil és stabil)
6.42.Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép, marógép)
6.43.Hegesztő-berendezések (láng, ív)
6.44.Számítógépek
6.45.Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs)
6.46.Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, reszelők, fogók, lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok)
6.47.Karbantartó- és szervizberendezések
6.48.Egyéni védőfelszerelések
6.49.Munkabiztonsági berendezések
6.50.Környezetvédelmi berendezések

A Mezőgazdasági gépész tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mezőgazdasági gépész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Mezőgazdasági gépész tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Mezőgazdasági gépész tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés