Tag: Mélyépítő segédmunkás tanfolyam

0

A betölthető munkakörök: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9321 kubikos mélyépítő segédmunkás 
Mélyépítő segédmunkás képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B039) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00073-16-09 2 09 2 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő, jól funkcionáló érzékszervek.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 420 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és 
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Szakmai és Programkövetelménye Letöltés

Jelentkezés

A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Mélyépítő segédmunkás szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A  Mélyépítő segédmunkás szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz a mélyépítésben elvégzendő tevékenységek közül a beton és vasbeton szerkezetek készítésére, zsaluzásra és betonacél-szerelésre,kézi földmunkák végzésére.
A betölthető munkakörök: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9321 kubikos mélyépítő segédmunkás
Mélyépítő segédmunkás képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B039) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00073-16-09 2 09 2 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: Fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő, jól funkcionáló érzékszervek.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 420 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Mélyépítő segédmunkás Tanfolyam

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Mélyépítő segédmunkás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Mélyépítő segédmunkás
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00073-16-09 2 09 2 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő, jól funkcionáló érzékszervek.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A mélyépítésben elvégzendő tevékenységek közül, a beton és vasbeton szerkezetek készítése, zsaluzás és betonacél-szerelés,kézi földmunkák végzése.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
9.Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9321 kubikos mélyépítő segédmunkás

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 300 420
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a munkahelyi egészségvédelem és biztonságtechnika főbb területeit, a munkahelyi veszélyforrásokat. Tudja az alapvető munkavédelmi előírásokat. Ismeri a munkavédelmi eszközöket. Ismeri az építőipar és a mélyépítés környezetre gyakorolt hatását. Képes a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára. Képes a munkaterület rendjét és biztonságát, balesetmentességét megőrizni, a munkabiztonsági előírások betartásával. Belátja a szabályok betartásának fontosságát, törekszik a biztonságos munkavégzésre. Együttműködő, figyelmeztetés nélkül használja a védőfelszerelést.
Tudja a munkájához szükséges jogszabályokat, a műemlékvédelem és környezetvédelem területén. Ismeri a környezetvédelem főbb területeit, a legfontosabb környezeti problémákat Képes a mindennapi életvitele során környezettudatosan viselkedni Érzékeny a környezetszennyezés problémái iránt, elkötelezett a környezetvédelem mellett. Önállóan és utasítás nélkül végez el alapfeladatokat a környezetvédelem érdekében.
Ismeri az épületek szerkezeti felépítését, az épületszerkezetek típusait, azok feladatát, és egymásra gyakorolt hatásukat. Tudja az épületszerkezetekkel szemben támasztott követelményeket. Tudja a mechanika alapfogalmait. Képes az épületszerkezetek csoportosítására és jellemzésére. Képes a mechanikai ismereteit munkája során alkalmazni a betonkészítés, a zsaluzatok építése és a földművek építése közben. Érdeklődik a az építészet egésze iránt, és tevékenységét ebbe a komplex rendszerbe illesztve, törekszik annak elsajátítására. Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel, melyeket alkalmazni is tud.
Ismeri a beton és vasbeton szerkezetek készítésének technológiáját. Tudja, hogyan kell a betont keverni, bedolgozni és utókezelni. Ismeri a vasszerelés elhelyezésének szabályait. Jártas a betonkeverésben, bedolgozásban és utókezelésben. Képes az armatúra szakszerű elhelyezésére (vasvázat, távtartókat, és áttörést biztosító kizáró elemeket). Nedvesítéssel és más korszerű technológiával gondoskodik a beton utókezeléséről. Ismeri az alkalmazandó alapanyagokat, alkalmazási módjukat, összetételüket, tulajdonságaikat. Önállóan és szakszerűen tudja felhasználni az alapanyagokat.
Ismeri a mélyépítésben előforduló zsaluzási technológiákat, a zsaluszerkezetek rögzítésének és merevítésének módjait, a zsaluzat bontásának szabályait. Tudja a betonacél méretre vágásához és hajlításához a számára szükséges rajzi jelöléseket. Jártas a zsalutáblák összeállításában, rögzítésében, merevítésében, bontásában- zsaluzatot méret szerint szerel, tisztít és tapadásmentesít Képes a betonacél egyengetésére, kézi vagy gépi eszközökkel méretre vágására, hajlítására. Nyitott az építőipari, faipari munkamódszerek szakszerű alkalmazására. Elfogadja a szakmai utasításokat. Önállóan tud mérni és a rendelkezésre álló anyagokat utasítás alapján összeállítani.
Ismeri a mélyépítésben használt kézi földmunkák technológiáját. Ismeri a földpart megtámasztásának szabályait, földművekkel kapcsolatos fogalmakat (földmű, földmunka, töltés, bevágás, hossz- és kereszt-szelvények, rézsű, padka, stb.) azok meghatározását. Képes a munkaárok és munkagödör kiásásának műszaki és munkavédelmi ismereteit alkalmazni Elfogadja a szakmai utasításokat, pontos, alapos munkára, együttműködésre törekszik. Készséges együttműködő, felelősségtudattal rendelkezik a munkájával szemben, esetleges hibákat felismeri, felelősséget vállal, korrigálja a hibát.
Tudja a rézsűk állékonyságának, a jellemző rézsűkialakításoknak, a rézsűhajlás kialakításának kritériumait. Ismeri a munkagödör függőleges fallal való határolásának, a munkaárok, munkagödör dúcolásának kritériumait. Képes munkavédelmi ismereteit alkalmazni, a kézi földmunkák végzése közben. Képes a dúcolatok elméleti ismereteit, a gyakorlatban is alkalmazni. Ismeri a különböző helyzetű munkagödör falának kialakítási módjait, szabályait, ezeket fontosnak tartja betartani. Rendelkezik a munkavédelmi ismeretekkel, amit a gyakorlatban is képes alkalmazni, felelősségteljes magatartással munkatársaival szemben is.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A mélyépítés szakmai képzései specifikusak,így jogosan merül fel az igény alapszinten és sokoldalúan képzett munkavállalók alkalmazására. Ők el tudják végezni azokat a feladatokat, amelyekhez nem szükséges szakmunkások bevonása. A képzési program tartalmazza a betonozás, zsaluzás és földmunkák alapvető ismereteit.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Mélyépítő segédmunkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Mélyépítő segédmunkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam

SzPk-00073-16-09 2 09 2 /1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés

Engedélyszám: E-000526/2014/B039

Ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Mélyépítő segédmunkás Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ne késlekedjen a jelentkezéssel! Ezt a szakmát Önnek találták ki. Elsajátíthatja a betonozás, zsaluzás és földmunkák alapvető ismereteit.

Képzésünk rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal rendelkező oktatókkal áll rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint.

A Mélyépítő segédmunkás képes az épületszerkezetek csoportosítására és jellemzésére, a mechanikai ismereteit munkája során alkalmazni a betonkészítés, a zsaluzatok építése és a földművek építése közben. Jártas a betonkeverésben, bedolgozásban és utókezelésben. Képes az armatúra szakszerű elhelyezésére (vasvázat, távtartókat és áttörést biztosító kizáró elemeket). Nedvesítéssel és más korszerű technológiával gondoskodik a beton utókezeléséről, a munkaárok és munkagödör kiásásának műszaki és munkavédelmi ismereteit alkalmazza.

Olyan szakemberré válhat, aki gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon. Azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, jó megoldást keresnek, idejüket és pénzüket szánják rá, az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény lehetőséget biztosít tanulni.

Kiváló képzés, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével!

A Mélyépítő segédmunkás tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra. A Mélyépítő segédmunkás tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
– Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
– Egészségügyi alkalmassági követelmények:szükséges, és pedig fizikai alkalmasság, megfelelő testi erő, jól funkcionáló érzékszervek.
– Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
– Egyéb feltételek: nem szükséges

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam célja:
A mélyépítésben elvégzendő tevékenységek közül a beton és vasbeton szerkezetek készítése, zsaluzás és betonacél-szerelés, kézi földmunkák végzése.

Mélyépítő segédmunkás tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– SzPk-00073-16-09 2 09 2 /1 – Mélyépítő segédmunkás

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Mélyépítő segédmunkás tanfolyam -További információért kattintson ide!