Tag: Közfoglalkoztatás szervező tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Képzés hatékonyságának növelése képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Képzés hatékonyságának növelése képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja:a  képzési program során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel (tanulási technikák, új tanulási kompetenciák kialakítása, önállóság)
Képzés hatékonyságának növelése képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D010) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel
  • Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges

Képzés hatékonyságának növelése tanfolyam tananyagegységei:
Képzés hatékonyságának növelése

A képzés óraszáma: 16 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Képzés hatékonyságának növelése Tanfolyam

Képzés hatékonyságának növelése Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Képzés hatékonyságának növelése
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D010
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Képes legyen újra tanulni.
2.2. Képes legyen hatékonyan használni a tanulási technikákat.
2.3. Képes legyen új tanulási kompetenciákat kialakítani.
2.4. Képes legyen az önirányításra.
2.5. Képes legyen elfogadni és felvállalni a saját életével kapcsolatos felelősséget.
2.6. Megbízhatóság, önállóság, felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség, önfejlesztés.
2.7. Empátia, meggyőző készség, visszacsatolási készség, irányíthatóság, irányítási készség.
2.8. Gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, logikus gondolkodás.
2.9. Információgyűjtés, analitikus gondolkodás, ismeretek helyén való alkalmazása.
2.10. Jó megoldások alkalmazása, felelős döntéshozatal, innovatívan gondolkodás.
2.11. Szervezőkészség, fejlődőképesség, minőségorientáltság, kreativitás, precizitás, gondosság.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: –

4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI

Képzés hatékonyságának növelése

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Képzés hatékonyságának növelése tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Képzés hatékonyságának növelése tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Képzés hatékonyságának növelése tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az Excel táblázatkezelő képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! Az  Excel táblázatkezelő képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja:táblázat alkalmazása, elméleti alapismeretek megszerzése.
Az Excel táblázatkezelő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D006) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: nem szükséges
  • Előzetesen elvárt ismeretek: IKT alapismereteket igényel

Excel táblázatkezelő tanfolyam tananyagegységei:
EXCEL táblázat kezelő
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

A képzés óraszáma: 46 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Excel táblázatkezelő Tanfolyam

Excel táblázatkezelő Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: EXCEL táblázat kezelő
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D006
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. EXCEL táblázat készségszintű használata
2.2. A táblázat alkalmazása
2.3. Elméleti alapismeretek
2.4. Megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás
2.5. Problémamegoldás, helyzetfelismerés
2.6. Áttekintő, rendszerező képesség
2.7. Ismeretek helyükön való alkalmazása
2.8. Határozottság, udvariasság
2.9. Felelősségtudat
2.10. Precizitás

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: IKT alapismereteket igényel
3.6. Egyéb feltételek: –

4. TANANYAGEGYSÉGEK
EXCEL táblázat kezelő
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Az Excel táblázatkezelő  tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Excel táblázatkezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Excel táblázatkezelő tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betegápolás házilag képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betegápolás házilag képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: a beteg, illetve az egészséges ember szükségleteinek felmérésére, a beteg és a betegágy körüli alapvető teendők önálló elvégzésére, a mindennapi életvitel, háztartásvezetés szervezésére, ellátására. Alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezik.
A Betegápolás házilag képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D008) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Betegápolás házilag tanfolyam tananyagegységei:
Házi beteg támogató

A képzés óraszáma: 300 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Betegápolás házilag Tanfolyam

Betegápolás házilag Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Betegápolás házilag – (Betegápolás házilag Tanfolyam)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D008
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák (lásd: 2. pont) maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Képes a beteg, illetve az egészséges ember szükségleteinek felmérésére.
2.2. Képes a beteg és a betegágy körüli alapvető teendők önálló elvégzésére.
2.3. Képes a mindennapi életvitel, háztartásvezetés szervezésére, ellátására.
2.4. Alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezik.
2.5. Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit.
2.6. Elvégzi a testsúly, testmagasság vizsgálatát és az eredményeket rögzíti.
2.7. Alkalmazza az állapotnak megfelelő fektetési módokat, kényelmi és egyéb eszközöket.
2.8. Képes kommunikálni az idős, vagy beteg emberrel, segítő beszélgetést folytat.
2.9. Elkötelezettséget mutat tevékenysége iránt.
2.10. Felelősséget vállal saját tevékenységéért.
2.11. Határozott, magabiztos a fellépése, empatikus.
2.12. Körültekintő, elővigyázatos, ismereteit és tudását helyesen alkalmazza.
2.13. Körültekintő, elővigyázatos, tisztában van a megelőzés fontosságával.
2.14. Problémamegoldás.
2.15. Helyzetfelismerés.
2.16. Kapcsolatteremtő képesség.
2.17. Kapcsolatfenntartó képesség.
2.18. Áttekintő és rendszerező képesség.
2.19. Határozottan, magabiztosan viselkedik.
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
Házi beteg támogató  írásbeli, gyakorlati
Környezeti fenntarthatósági ismeretek
A Betegápolás házilag Tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betegápolás házilag tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betegápolás házilag tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betegápolás házilag tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az Alapkompetencia fejlesztés  képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A  képzési programjában meghatározott tananyag elsajátításának célja: azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz.
Az Alapkompetencia fejlesztés képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D001) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam tananyagegységei:
Alapkompetenciák fejlesztése

A képzés óraszáma: 450 óra
A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Alapkompetencia fejlesztő Tanfolyam

Alapkompetencia fejlesztés Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Alapkompetencia fejlesztés – (Alapkompetencia fejlesztés Tanfolyam)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D001
1.3.A képzési program célja: A képzési célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Alapkompetenciák:
2.1.1. A megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása
2.1.2. A különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
2.1.3. A nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
2.1.4. A mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása.
2.1.5. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználása, mellyel emelkedik a a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
2.2. Személyes kompetenciák:
2.2.1. Megbízhatóság
2.2.2. Felelősségtudat
2.2.3. Precizitás
2.3. Társas kompetenciák:
2.3.1. Kapcsolatteremtő készség
2.3.2. Kapcsolatfenntartó készség
2.3.3. Segítőkészség
2.3.4. Motiválhatóság
2.4. Módszerkompetenciák:
2.4.1. Áttekintő képesség
2.4.2. Rendszerező képesség
2.4.3. Problémamegoldás, hibaelhárítás
2.4.4. Okok feltárása
2.4.5. Helyzetfelismerés
2.4.6. Általános tanulóképesség
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: Alapvető írás és olvasási készségek, melyet a jelentkező a felvételi eljárás során igazol.
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
Alapkompetenciák fejlesztése
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek –
Az Alapkompetencia fejlesztése Tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a 8. osztályos felzárkóztató képzést. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A 8. osztályos felzárkóztató képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után befejezett általános iskolai végzettséghez jut, amely szükséges végzettséget ad a további szakmai ismereteket nyújtó tanfolyamok, képzések elvégzéséhez.
A 8. osztályos felzárkóztató képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/D004) alapján folytatott egyéb, kompetencia alapú képzés.

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Befejezett általános 7. osztály és a tankötelezettség betöltése

8. osztályos felzárkóztató tanfolyam tananyagegységei:
– Tanulástechnika

– Matematika
– Magyar irodalom
– Magyar nyelv
– Történelem
– Kémia
– Fizika
– Földrajz
– Biológia

A képzés óraszáma: 430 óra
A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahely keresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

8. osztályos felzárkóztató Tanfolyam

0

8. osztályos felzárkóztató Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: 8. osztályos felzárkóztató Képzés – (8. osztályos felzárkóztató Képzés)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D004
1.3.A képzési program célja: A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen a szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód elsajátítása és hatékony alkalmazása.
2.2. Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek szakmai megalapozása, a számítási műveletek önálló elvégzése. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával a gondolkodás általános kultúrájának emelése, az egész személyiség formálása, gazdagítása.
2.3. Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
2.4. Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
2.5. Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. A legfontosabb társadalmi-történelmi változások, és azok jelentőségének megismerése, a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézmények megismerése.
2.6. Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
2.7. Fizika: a képzésben résztvevő képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére; egyszerű kísérletek, mérések végrehajtására. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
2.8. Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
2.9. Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
2.10. Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás,
2.11. Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség, Kapcsolatfenntartó készség, Segítőkészség, Motiválhatóság
2.12. Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Rendszerező képesség, Problémamegoldás, hibaelhárítás, Okok feltárása, Helyzetfelismerés, Általános tanulóképesség
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: Befejezett általános 7. osztály és a tankötelezettség betöltése
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: A 7. osztály kimeneti szintje
3.6. Egyéb feltételek: –
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
– Tanulástechnika
– Matematika
Magyar irodalom
– Magyar nyelv
– Történelem
– Kémia
– Fizika
– Földrajz
– Biológia
A 8. osztályos felzárkóztató képzés szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A 8. osztályos felzárkóztató tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A 8. osztályos felzárkóztató  tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

8. osztályos felzárkóztató tanfolyam