Tag: Kiadványszerkesztő tanfolyam

Az új évben is a korábbi évek sikeres képzését, a Kiadványszerkesztő OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot indít az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény. Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A Kiadványszerkesztő képzési programban meghatározott tananyag elsajátítása során megismeri a vektor- és pixelgrafika lényegi különbségeit. Részletes betekintést nyer egy professzionális vektorgrafikus program működésébe (Adobe Illustrator), a számítógépes rajzolás, szerkesztés és alkotás rejtelmeibe.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Kiadványszerkesztő, Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
Kiadványszerkesztő OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A041) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 213 02
A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
– 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
– 10588-12 Tervezés és technológia
– 10638-12 Kiadványszerkesztés előkészítése
– 10639-12 Szöveg- és képfeldolgozási feladatok
– 10640-12 Tördelés, nyomdai előkészítés
– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Kiadványszerkesztő OKJ Képzés

Kiadványszerkesztő tanfolyam

A 73. sorszámú Kiadványszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője Kiadványszerkesztő
3.1.3. 7231 Nyomdai előkészítő Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni
– szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
– vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
– a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
– nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával
– a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani
– az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
– a PS vagy PDF fájlt levilágítani, levilágíttatni
– a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni, készíttetni
– az előkészített anyagról forgatót nyomtatni
– a kész anyagot és tartozékait archiválni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 213 03 Korrektor szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
4.4. 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
4.5. 10588-12 Tervezés és technológia
4.6. 10638-12 Kiadványszerkesztés előkészítése
4.7. 10639-12 Szöveg- és képfeldolgozási feladatok
4.8. 10640-12 Tördelés, nyomdai előkészítés
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás gyakorlati és szóbeli
5.2.4. 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése szóbeli
5.2.5. 10588-12 Tervezés és technológia gyakorlati
5.2.6. 10638-12 Kiadványszerkesztés előkészítése gyakorlati
5.2.7. 10639-12 Szöveg- és képfeldolgozási feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 10640-12 Tördelés, nyomdai előkészítés gyakorlati, szóbeli
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaremeket kiállított formában láthatja a vizsgabizottság. A vizsgán digitális prezentációval kerül bemutatásra (koncepció, vázlatok, tervek, kész munka) a kritikus, jellemző, érdekes részletek kinagyításával, magyarázatával
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%
A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja
A vizsgafeladat ismertetése: Folyóirat oldalpár tervezése és kivitelezése kiadványszerkesztő programban. Adott a szöveg és a képeredetik
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20%
A vizsgafeladat időtartama: 225 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kiadványszerkesztő szakmai ismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
– Nyomdai eredetik jellemzői
– Nyomdai méret- és mértékrendszerek
– Betűtípusok rendszerezése
– Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai
– Szövegfeldolgozás, szövegformátumok
– Kép-szöveg integráció
– Klasszikus és modern tipográfia
– Kiadványszerkesztő programok
– Színtani alapfogalmak
– Színkeverés
– Színrendszerek, színmódok
– Színmérés
– Vektor- és pixelgrafikus programok
– Képfeldolgozás, képformátumok
– Autotípia, rácstípusok
– Papírfajták
– Formakészítés technológiai lehetőségei
– Kimenetek
– Nyomtatási technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható minőségű mappa formában is elő kell állítani.
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kiadványszerkesztői munka végzésére alkalmas számítógépes hálózat szerverrel
6.3. Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel-, vektorgrafikus és kiadványszerkesztő programok)
6.4. Internet hozzáférés
6.5. Szkenner A/4, A/3
6.6. Színes PostScript nyomtató A/3
6.7. Színes tintasugaras nyomtató A/3+
6.8. Projektor, vetítő vászon
6.9. Digitalizáló tábla
6.10. Pantone skálák
6.11. Színkalibráló eszköz
6.12. Színmérő eszközök
6.13. Proofkészítő eszköz
6.14. Iskolai tábla

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

A kiadványszerkesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A kiadványszerkesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Kiadványszerkesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Kiadványszerkesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Kiadványszerkesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Kiadványszerkesztő tanfolyam

OKJ száma: 54 213 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A041

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik kiadványszerkesztőként szeretnének dolgozni és valódi, gyakorlatban használható tudásra van szükségük. A tanfolyam hasznos lehet azoknak is, akik saját vállalkozásuk kiadványait szeretnék elkészíteni, legyen szó a hagyományos nyomdai úton készülő, vagy az elektronikus úton terjesztett kiadványokról.

A meglévő nyomdai ismereteket alkalmazva egy kiadvány elkészítéséhez további grafikai programok használata szükséges, ide tartoznak vektorgrafikus tervező, rajzoló programok. A résztvevő a képzés során megismeri a vektor- és pixelgrafika lényegi különbségeit. Részletes betekintést nyer egy professzionális vektorgrafikus program működésébe (Adobe Illustrator), a számítógépes rajzolás, szerkesztés és alkotás rejtelmeibe.

A tanfolyam a nyomdakész anyagok elkészítéséhez nélkülözhetetlen nyomdai alapismeretek elsajátításával, az alapvető színtannal, nyomdai technológiák megismerésével kezdődik, majd a kiadványok szerkesztése során használt nyomdai jelek tudatos alkalmazásával zárul.

A kiadványszerkesztés szerves részét képezi a kiadványban használatos képek szerkesztése, méretre alakítása, korrekciója. A képszerkesztést az Adobe Photoshop program megismerése és használatának elsajátítása teszi lehetővé a résztvevők számára.

Amit megismerhet és elsajátíthat a képzés alatt:

  • Adobe Photoshop: professzionális képszerkesztő program, amelynek segítségével a pixelgrafikus képek nyomdai előkészítése, szerkesztése végezhető el.
  • Adobe Illustrator: vektoros rajzoló program, amellyel logók, feliratok és egyéb céges emblémák tervezhetők.
  • Adobe InDesign: a nyersanyagok előkészítése után az Adobe InDesign program segítségével megtanulható, hogyan kell egy professzionális tördelőprogram segítségével nyomdakész terméket előállítani.

Tervezési és tipográfia gyakorlat: oktató központunkkal ellentétben, a legtöbb piacon lévő felnőttképzőnél szinte teljesen kimarad ez a tananyag. Tanfolyamunkon a képzés résztvevői irányított kiadványszerkesztő tervezési feladatok során, gyakorlati munkavégzés közben mélyíthetik el szoftveres képzésük során megszerzett ismereteiket.

Kiadványszerkesztő tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Kiadványszerkesztő tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
– 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
– 10588-12 Tervezés és technológia
– 10638-12 Kiadványszerkesztés előkészítése
– 10639-12 Szöveg- és képfeldolgozási feladatok
– 10640-12 Tördelés, nyomdai előkészítés
– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Kiadványszerkesztő tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően, a résztvevő elsajátítja az alapvető ismereteket, megtapasztalja a legelterjedtebb hibák javításának lehetőségeit, illetve ismeretei kiterjednek majd a bonyolultabb problémák rutinos megoldásaira. Az eddigi ismereteket keretbe foglalva a tanfolyam utolsó részében a résztvevő a fenti programokkal előkészített grafikákat, fotókat, képeket felhasználva az Adobe Indesign kiadványszerkesztő programmal nyomdakész termékeket, kiadványokat szerkeszt. A résztvevő a program használatának során elsajátítja a kiadványszerkesztés területén használatos technikákat, megismerkedik a kiadványok egyéni és a szabványoknak megfelelő beállításaival. A tipográfiai ismeretek birtokában maga alakíthatja ki a saját, vagy a leendő megrendelője stílusának megfelelő szöveges elrendezéseit. Az alapvető szövegszerkesztési funkcióinak ismeretében könnyen boldogul a program kezelője hosszabb kiadványok, könyvek elkészítésében is.

Ha szeretne rövid időn belül egy jól jövedelmező szakmát elsajátítani, Intézményünknél most megvalósíthatja álmát!

Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget. Tanfolyamunkon az oktatók profi szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át képzésben résztvevőinknek. Kiadványszerkesztő OKJ képzésünk olcsó, rugalmas és magas színvonalú is egyben, ezért érdemes mielőbb jelentkezni! Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve, egészen a vizsgáig, törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. Kimagasló képzést nyújtunk garantált minőségben az előírt jogszabályi környezetnek eleget téve, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, és folyamatos tájékoztatásban részesítjük.

A tanfolyam sikeres elvégzése után, a résztvevők államilag elismert Kiadványszerkesztő OKJ bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után igényelhető!

A Kiadványszerkesztő tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel teljes körűen fel vannak szerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Kiadványszerkesztő tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítő órákon is részt vehet. A Kiadványszerkesztő tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb.) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Kiadványszerkesztő tanfolyam – További információért kattintson ide!