Tag: Képzés hatékonyságának növelése tanfolyam (Tanúsítványos képzés)

Képzés hatékonyságának növelése Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Képzés hatékonyságának növelése
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D010
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Képes legyen újra tanulni.
2.2. Képes legyen hatékonyan használni a tanulási technikákat.
2.3. Képes legyen új tanulási kompetenciákat kialakítani.
2.4. Képes legyen az önirányításra.
2.5. Képes legyen elfogadni és felvállalni a saját életével kapcsolatos felelősséget.
2.6. Megbízhatóság, önállóság, felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség, önfejlesztés.
2.7. Empátia, meggyőző készség, visszacsatolási készség, irányíthatóság, irányítási készség.
2.8. Gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, logikus gondolkodás.
2.9. Információgyűjtés, analitikus gondolkodás, ismeretek helyén való alkalmazása.
2.10. Jó megoldások alkalmazása, felelős döntéshozatal, innovatívan gondolkodás.
2.11. Szervezőkészség, fejlődőképesség, minőségorientáltság, kreativitás, precizitás, gondosság.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: –

4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI

Képzés hatékonyságának növelése

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Képzés hatékonyságának növelése tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Képzés hatékonyságának növelése tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Képzés hatékonyságának növelése tanfolyam