Tag: Ipari alpinista okj

Ipari alpinista tanfolyam

A 103. sorszámú Ipari alpinista megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 150-180

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7912 Ipari alpinista Ipari alpinista

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon – emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez, nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.
Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.
Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárttérben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos mentési feladatokat végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről
–    erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat
–    felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
–    kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát
–    zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanás veszélyes környezetben
–    munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával
–    kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett
–    emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát
–    elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást
–    mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.4. 11333-12 Általános kötéltechnika
4.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
4.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
4.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsgák eredményes letétele
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.4. 11333-12 Általános kötéltechnika gyakorlati, szóbeli
5.2.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben gyakorlati
5.2.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája gyakorlati
5.2.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban
A vizsgafeladat ismertetése: A kötéltechnikai ismeretek gyakorlatban történő bemutatása: mászás, ereszkedés, átszerelés, húzórendszerek építése, valamint tárgyak mozgatása és személyek mentése kötélbiztosítás mellett
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat aránya: 75 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya-
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fejvédők
6.3. Testhevederzetek
6.4. Ereszkedőgépek
6.5. Mászógépek
6.6. Biztosító eszközök
6.7. Lezuhanásgátlók
6.8. Energiaelnyelők
6.9. Hevederek
6.10. Karabinerek és kapcsoló elemek
6.11. Csigák
6.12. Kötelek
6.13. Számítógép
6.14. Kommunikációs eszközök
6.15. Műszaki dokumentációk
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelés
6.17. Mentőfelszerelések

Az ipari alpinista tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az ipari alpinista tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Ipari alpinista tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Ipari alpinista tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Ipari alpinista tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés