Tag: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tanfolyam

OKJ száma: 52 726 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A127

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó – További információért kattintson ide!

Szakmai és Vizsgakövetelménye Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  0

  A 35. sorszámú Gyógyászati segédeszköz–forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

  1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01
  1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógyászati segédeszköz–forgalmazó
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800

  2. EGYÉB ADATOK

  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  3.PÁLYATÜKÖR

  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

  A B C
  FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.1. 3339 Egyéb humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások Gyógyászati segédeszköz–forgalmazó

  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A gyógyászati segédeszköz–forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható gyógyászati segédeszközök és gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközök kiszolgálását. Kereskedelmi, marketing, értékesítési, forgalmazói, valamint kölcsönzési tevékenységet végez ezen eszközökkel kapcsolatban. A gyógyászati segédeszköz forgalmazó a vásárlók személyiségét, személyes igényeit, kulturális szokásait, és anyagi lehetőségeit figyelembe véve tesz javaslatot egy termék, vagy eszköz használatára, megvásárlására
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  – alkalmazni a helyes vénykezelési technikákat
  – értelmezni az orvosi indikációkat
  – elvégezni a vásárlók gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközökkel történő kiszolgálását
  – esetenként méretvételi eljárásokat alkalmazni
  – az eszközök próbáját, ellenőrzését kiadás előtt elvégezni
  – tanácsot adni a gyógyászati segédeszköz használatára, tisztántartására, karbantartására vonatkozóan
  – betartani a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletre vonatkozó érvényes és hatályos jogszabályokat
  – megfelelően kommunikálni a vásárlóval
  – reklamációt kezelni
  – pénzügyi, számviteli bizonylatokat kezelni
  – alkalmazni a kereskedelemre és adózásra vonatkozó jogszabályokat
  – tisztán tartani az üzlethelyiséget, a próbafülkét, kezelni a hulladékot
  – fertőtleníteni a próbára ajánlott eszközöket, illetve a szükséges felületeket
  – ismerni és alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
  – betartani a minőségbiztosításra vonatkozó előírásokat

  3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

  A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3.

  4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 11214–12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
  4.4. 11176–16 Gyógyászati segédeszköz szakismeret
  4.5. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  4.6. 11499–12 Foglalkoztatás II.
  4.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

  5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11214–12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli
  5.2.4. 11176–16 Gyógyászati segédeszköz szakismeret gyakorlati
  5.2.5. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
  5.2.6. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz–forgalmazás
  A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban foglaltaknak megfelelően a vásárló fogadása, a vásárlási szándék felmérése, segédeszköz, gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai termék adekvát ajánlása, illetve a vény értelmezése, kezelése. A vényen szereplő eszköz kiszolgálása, helyettesíthetőség meghatározása Méretvétel, eszköz–kiválasztás, kiválasztott eszköz biztonságos és szakszerű használatának, műszaki paramétereinek, tisztításának bemutatása. Az eladáshoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi bizonylatok, számlák kitöltése. A vevő általános és fogyasztóvédelmi tájékoztatása, szükség esetén fogyasztói reklamáció és panaszkezelés
  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai alapismeretek, Gyógyászati segédeszköz szakismeret
  A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

  11214–12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
  11176–16 Gyógyászati segédeszköz szakismeret

  követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
  A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

  6.ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
  6.1. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
  6.2. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
  6.3. Szakmai dia– és fóliasorozatok
  6.4. Számítógép szoftverekkel (készletező, számlázó, stb.), perifériák, nyomtatók
  6.5. Pénztárgép
  6.6. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazható gyógyászati segédeszközök különféle típusai (legalább 50), orvostechnikai termékek
  6.7. Tisztító szerek, vegyszerek, fertőtlenítőszerek és eszközök
  6.8. Egyszer használatos és fogyóeszközök, próbához szükséges eszközök
  6.9. Hulladékkezelés és tárolás eszközei
  6.10. Esősegélynyújtás eszközei

  7.EGYEBEK

  7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara