Tag: Gyermek és ifjúsági felügyelő okj

0

Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ - Nagykanizsa - Felnőttképzés - IOSZIA

Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
OKJ azonosító: 31 761 01
Képzés helyszíne: Nagykanizsa
Óraszám: 450 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/A007

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés megkezdésének feltételei: 

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Képzési Modulok listája: 

– 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
– 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
– 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

– Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:  Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Gyermek- és ifjúsági felügyelő

  Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
  OKJ azonosító: 31 761 01
  Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A007
  Képzés helyszíne: Nagykanizsa
  Óraszám: 450 óra
  Elmélet és gyakorlat óraszáma:
  286 elméleti; 164 gyakorlati óra

  A szakképesítés rövid leírása:

  A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

  Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • szakmai etikai szabályok betartására,
  • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
  • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
  • adekvát kommunikációra,
  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
  • a gyermek motiválására,
  • segítőkész kapcsolatteremtésre,
  • konfliktusmegoldásra,
  • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
  • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
  • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
  • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
  • különböző rendezvények, programok lebonyolítására.

  A képzés moduljai:

  12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

  10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok

  10524-16 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

  Bemeneti feltételek:

  Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

  Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

  A résztvevők kiválasztásának a módja:

  Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Képző elérhetőségei:

  E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  Gyermek- és ifjúsági felügyelő - Miskolc - OKJ - IOSZIA felnőttképzés

  Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
  OKJ azonosító: 31 761 01
  Képzés helyszíne: Miskolc
  Óraszám: 410 óra
  Engedélyszám: E-000526/2014/A007

  Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
  A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
  Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
  A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

  A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

  A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
  Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
  Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
  Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
  Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
  Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
  Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

  A képzés megkezdésének feltételei: 

  – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

  Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 410 óra

  Képzési Modulok listája: 

  – 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
  – 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
  – 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

  A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
  A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  – Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
  – A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
  – Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:  Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Jelentkezés


   [recaptcha theme:dark size:compact]

   A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

   © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
   “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
   ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
   Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
   Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
   “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

   0

   Gyermek- és ifjúsági felügyelő - székesfehérvár - OKJ - IOSZIA felnőttképzés

   Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
   OKJ azonosító: 31 761 01
   Képzés helyszíne: Székesfehérvár
   Óraszám: 410 óra
   Engedélyszám: E-000526/2014/A007

   Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
   A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
   Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
   A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

   A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

   A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
   Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
   Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
   Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
   Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
   Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
   Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

   A képzés megkezdésének feltételei: 

   – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
   – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

   Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
   Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

   Képzési Modulok listája: 

   – 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
   – 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
   – 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

   A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

   – Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
   – A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
   – Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
   A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:  Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

   Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   Jelentkezés


    [recaptcha theme:dark size:compact]

    A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

    © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
    “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
    ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
    Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
    Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
    “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

    Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
    A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
    Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
    A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

    A képzés megkezdésének feltételei:
    – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
    – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

    Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

    Képzési Modulok listája:
    – 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
    – 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
    – 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

    A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
    – Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
    – A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
    – Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
    A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

    Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés