Tag: Gyermek- és ifjúsági felügyelő

0

Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ - Nagykanizsa - Felnőttképzés - IOSZIA

Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
OKJ azonosító: 31 761 01
Képzés helyszíne: Nagykanizsa
Óraszám: 450 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/A007

Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés megkezdésének feltételei: 

– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Képzési Modulok listája: 

– 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
– 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
– 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

– Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
– A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
– Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:  Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Gyermek- és ifjúsági felügyelő

  Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
  OKJ azonosító: 31 761 01
  Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A007
  Képzés helyszíne: Nagykanizsa
  Óraszám: 450 óra
  Elmélet és gyakorlat óraszáma:
  286 elméleti; 164 gyakorlati óra

  A szakképesítés rövid leírása:

  A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

  Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • szakmai etikai szabályok betartására,
  • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
  • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
  • adekvát kommunikációra,
  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
  • a gyermek motiválására,
  • segítőkész kapcsolatteremtésre,
  • konfliktusmegoldásra,
  • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
  • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
  • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
  • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
  • különböző rendezvények, programok lebonyolítására.

  A képzés moduljai:

  12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

  10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok

  10524-16 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

  Bemeneti feltételek:

  Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

  Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

  A résztvevők kiválasztásának a módja:

  Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Képző elérhetőségei:

  E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  Gyermek- és ifjúsági felügyelő - Miskolc - OKJ - IOSZIA felnőttképzés

  Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
  OKJ azonosító: 31 761 01
  Képzés helyszíne: Miskolc
  Óraszám: 410 óra
  Engedélyszám: E-000526/2014/A007

  Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
  A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
  Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
  A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

  A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

  A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
  Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
  Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
  Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
  Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
  Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
  Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

  A képzés megkezdésének feltételei: 

  – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

  Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 410 óra

  Képzési Modulok listája: 

  – 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
  – 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
  – 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

  A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
  A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  – Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
  – A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
  – Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:  Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Jelentkezés


   [recaptcha theme:dark size:compact]

   A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

   © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
   “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
   ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
   Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
   Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
   “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

   0

   Gyermek- és ifjúsági felügyelő - székesfehérvár - OKJ - IOSZIA felnőttképzés

   Képzés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
   OKJ azonosító: 31 761 01
   Képzés helyszíne: Székesfehérvár
   Óraszám: 410 óra
   Engedélyszám: E-000526/2014/A007

   Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. A Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik elsősorban magukra hagyott, vagy természetes családi közegükből kiszakadt gyermekek és fiatalok nevelésében részt venni, továbbá ellátni a szükséges felügyelői teendőket a különböző, erre a célra létrejött intézményekben.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés is megszerezhető további kedvezményekkel: 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
   A részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Kisgyermeknevelő, Gondozó, Gyermekfelügyelő
   Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A007) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 761 01
   A Szociális szolgáltatás szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

   A Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

   A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
   Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
   Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
   Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
   Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
   Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
   Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

   A képzés megkezdésének feltételei: 

   – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
   – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

   Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
   Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 420 óra

   Képzési Modulok listája: 

   – 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
   – 10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
   – 10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

   A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

   – Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
   – A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
   – Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
   A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:  Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

   Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ Képzés

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   Jelentkezés


    [recaptcha theme:dark size:compact]

    A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

    © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
    “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
    ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
    Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
    Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
    “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

    Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam

    A 174. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

    1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

    1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01
    1.2 Részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő
    1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
    1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-420

    2. EGYÉB ADATOK

    2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
    2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
    2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –
    2.2 Szakmai előképzettség: –
    2.3 Előírt gyakorlat: –
    2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
    2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
    2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
    2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
    2.8 Szintvizsga: –
    2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

    3. PÁLYATÜKÖR

    3.1 A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

     A  B  C
     3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
     3.1.2.  5221  Gyermekfelügyelő, dajka  Gyermekfelügyelő, dajka
     3.1.3.  Gyermekgondozó, – nevelő
     3.1.4.  Gyermekgondozó
     3.1.5.  Gyermekvédelmi asszisztens

    3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
    A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
    Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

    Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
    Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
    Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
    Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
    Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.
    Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.
    A részszakképesítéssel rendelkező képes:
    – szakmai etikai szabályok betartására,
    – általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
    – különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
    – adekvát kommunikációra,
    – olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
    – a gyermek motiválására,
    – segítőkész kapcsolatteremtésre,
    – konfliktusmegoldásra,
    – érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
    – az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
    – gyermekjátékok és sportszerek használatára,
    – informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
    – különböző rendezvények, programok lebonyolítására.
    3.3 Kapcsolódó szakképesítések

     A  B  C
     3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
     3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  A kapcsolódás módja
     3.3.3.  54 761 01  Gyermekotthoni asszisztens  szakképesítés

    4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

     A  B
     4.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
     4.2.  azonosító száma  megnevezése
     4.3.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
     4.4.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok
     4.5.  10524-16  Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

    5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

    5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
    Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
    – Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
    – A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
    = Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a naplót a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazza a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását legfeljebb 1 oldal terjedelemben, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének vagy klienseinek rövid élettörténetét.
    = A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.
    – A 40 órás szakmai készségfejlesztésről – 20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja – szóló igazolás.
    – Minimum 100 óra – 20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben – letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
    5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

     A  B  C
     5.2.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
     5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga
    vizsgatevékenysége
     5.2.3.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és
    alapelvek
     gyakorlati
     5.2.4.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok  gyakorlati, írásbeli
     5.2.5.  10524-16  Gyermek-felügyeleti dokumentációs
    feladatok
     gyakorlati

    Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
    5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
    5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:
    A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
    A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
    A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
    5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység
    A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
    A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
    A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
    5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység
    A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
    A vizsgafeladat ismertetése:
    A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
    A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%
    5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
    – A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportban szervezhető, amelyben a gyakorló az egybefüggő szakmai gyakorlatát végezte. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
    – Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
    A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
    5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

    6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

     A
     A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
    meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
     6.1.  Oktatás technikai eszközök: számítógép (laptop), projektor, tábla (flipchart tábla)
    fényképezőgép, videokamera, fénymásoló
     6.2.  Internet hozzáférés
     6.3.  Esetbemutatáshoz, oktató filmek, DVD-k, CD-k
     6.4.  Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
     6.5.  A demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktató helyiség
     6.6.  Alapápolási eszközök: gyermekgondozáshoz, ápoláshoz szükséges legfontosabb bútorok, fém-, üveg-, műanyag- és gumi eszközök, szerek és textíliák.
     6.7.  Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel
     6.8.  Szimulációs oktatási eszközök: reanimációs fantom, sebimitációs készlet, lélegeztető ballon + arcmaszk
     6.9.  Gyógyszerek és vegyszerek a bemutatáshoz, gyakorláshoz, fertőtlenítőszerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
     6.10.  Mérőműszerek: lázmérő, hőmérő, vérnyomásmérő, vércukormérés eszközei, mérleg, testmagasság mérő
     6.11.  Egyéb eszközök: inhaláló készülék, orrszívó, szemcseppentő, termofor, jégtömlő
     Különböző életkornak megfelelő szabályos és balesetmentes eszközök és játékok fejlesztéshez:
    egyéni fejlesztő eszközök, társas játékok, hangszerek, könyvek, kézimunkához és papír munkához eszközök, sporteszközök
     6.12.  Különböző életkornak megfelelő eszközök a foglalkozás szervezéséhez: házi- , házkörüli és kerti munkákhoz
     6.13.  Védőruha, védőcipő
     B
     A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimum
    darabszáma eszközönként:
     6.14.  Oktatástechnikai eszközök: 1 db
     6.15.  Mérőeszközök: 1 db
     6.16.  Bútorok: 3 db
     6.17.  Textíliák: 6 db
     6.18.  Ápolási – gondozási eszközök: 6 db
     6.19.  Elsősegélynyújtás eszközei: 6 db
     6.20.  Szimulációs oktatási eszközök: 1 db
     6.21.  Egyéb eszközök: 3 db

    7. EGYEBEK

    7.1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.

    A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

    – a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

    – a leírt alábbi feladatok:

     

     A  B  C
     7.1.1.  A modul száma  A modul megnevezése  Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
     7.1.2.  12046-16  Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek  A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási-ápolási feladatok megoldása.
    A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély-nyújtási feladatok megoldása.
     7.1.3.  10523-16  Gyermekfelügyelői feladatok  Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
    A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
     7.1.4.  10524-16  Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok  A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok leadása.

    7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:

    FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

    LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért

    Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

    GYESZE Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

    7.3. Mentesül az írásbeli vizsgafeladat teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Szociális ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét – a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül – jelesnek (5) kell tekinteni.