Tag: Gumiipari technikus tanfolyam

0

Gumiipari technikus szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít.
A Gumiipari technikus képzés sikeres elvégzése után részt tud venni a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Gumi- és műanyagipari technikus, Műanyag és gumiipari géprendszer-üzemeltető
Gumiipari technikus szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A054) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 543 02
A Vegyipar szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1000 óra

Képzési Modulok listája:
– 11710-16 A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai
– 10082-16 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
– 10083-16 Műanyagipari és gumiipari gépek
– 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése
– 10077-16 Gumiipari félkész termékek előállítása
– 10081-16 Gumitermékek gyártása
– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Gumiipari technikus OKJ Képzés

0

Gumiipari technikus tanfolyam

A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gumiipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3115 Vegyésztechnikus Gumi- és műanyagipari technikus
3.1.3. 3153 Vegyipari alapanyag- feldolgozó berendezés vezérlője Műanyag és gumiipari géprendszer-üzemeltető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében. Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő, gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas fejlesztési és beruházási feladatok megoldására.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– anyagmintákon fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatokat végezni
– folyamatábrákat értelmezni
– a termelési terv alapján felmérni a gyártáshoz szükséges anyagmennyiséget- kezelni, felügyelni, karbantartani a termékek gyártására alkalmas gépeket és azok kiegészítő berendezéseit
– üzemzavar esetén javaslatot tenni a hiba kijavítására
– részt venni a félkész- és késztermékek minőségbiztosítási eljárásában
– nem megfelelőség esetén javaslatot tenni a gyártási utasítás módosítására
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 543 01 Abroncsgyártó azonos ágazat
3.3.4. 34 543 03 Formacikk-gyártó azonos ágazat
3.3.5. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító azonos ágazat
3.3.6. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó azonos ágazat
3.3.7. 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11710-16 A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai
4.4. 10082-16 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
4.5. 10083-16 Műanyagipari és gumiipari gépek
4.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése
4.7. 10077-16 Gumiipari félkész termékek előállítása
4.8. 10081-16 Gumitermékek gyártása
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Záró dolgozat készítése és leadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11710-16 A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai írásbeli
5.2.4. 10082-16 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok gyakorlati
5.2.5. 10083-16 Műanyagipari és gumiipari gépek írásbeli
5.2.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése gyakorlati
5.2.7. 10077-16 Gumiipari félkész termékek előállítása írásbeli és gyakorlati
5.2.8. 10081-16 Gumitermékek gyártása gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Az elkészített záródolgozat bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Gumifeldolgozó termelő üzemi technológiai feladat megoldása, üzemi konzulens vezetésével, a technológia és a végzett munka dokumentálása záródolgozatban.
A záródolgozat ábrákkal és diagramokkal min. 15 max. 25 oldal terjedelmű, ezen belül a munka eredményeit tartalmazó összefoglalás 1 oldal legyen. A záródolgozat utolsó oldala az üzemi konzulens rövid, 0,5 oldal terjedelmű szöveges értékelése legyen. A záródolgozat egyéb formai követelményeit a képző intézmény határozza meg.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 30% (15% a készítés, 15% a bemutatás)
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak mérése (sűrűség, viszkozitás, szemcseeloszlás, nedvesség); Reológiai vizsgálatok, reológiai görbék felvétele, értelmezése; Mintavétel, mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, keménységmérés, szakítás-, tapadás-, súrlódás-, nyúlás-, fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok); Mérési eredmények dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumifeldolgozás gépei és technológiái
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza: Gépelemek; Zárt keverők és hengerszékek; Vágó berendezések; Feldolgozó berendezések kialakítása, működése (extruderek, kalanderek, formacikk gyártó gépek, termék felépítő gépek, vulkanizáló gépek)
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumitermékek előállításának és feldolgozásának alapjai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a központilag összeállított vizsga kérdései a 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 sorszámú modulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http//nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi eszközök
6.3. Szárító szekrény
6.4. Keménységmérő
6.5. Vastagságmérő
6.6. Szakítószilárdság mérő
6.7 Sűrűség mérő
6.8. Viszkozitás mérő
6.9. Szitasor
6.10. Minta kivágó, előkészítő berendezés
6.11. Fárasztógép
6.12. Koptatógép
6.13. Öregítő berendezés
6.14. Reométer
6.15. Mérőeszközök
6.16. Ellenőrző eszközök
6.17. Biztonságtechnikai eszközök
6.18. Egyéni védőfelszerelések
6.19. Kéziszerszámok
6.20. Karbantartáshoz szükséges kisgépek
6.21. Anyagmozgató eszközök
6.22. Számítógép
6.23. Szoftverek
6.24. Nyomtató
6.25. Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök
6.26. Speciális alapanyag vizsgáló eszközök
6.27. Speciális gumiipari mintavételi eszközök
6.28. Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek
6.29. Szállító- és tároló berendezések, gépek
6.30. Hengerszék
6.31. Zártkeverő
6.32. Extruder
6.33. Kalander
6.34. Vulkanizáló prés, kazán
6.35. Vágógép
6.36. Felépítő-gépek
6.37. Konfekcionáló egységek
6.38. Speciális gyártógépek
6.39. Egyéni védőfelszerelés
6.40. Vázerősítő-anyag vizsgálók
6.41. Termékvizsgálók
6.42. Számítástechnikai segédeszközök
6.43. Karbantartás eszközei
6.44. Élettartam vizsgálók
6.45. Elsősegély nyújtó felszerelés
6.46. Gépkönyvek, kezelési utasítások
6.47. Szabványok, kézikönyvek, szakkönyvek, szótárak

A gumiipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gumiipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Gumiipari technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Gumiipari technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Gumiipari technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

0

Gumiipari technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 543 02 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A054

Nézzen körül! Mennyi minden van gumiból az Ön környezetében! Olyannyira az életünk részévé vált, annyi féle változatos formában van jelen, hogy belegondolni is sok! Hát még ha ismerné kialakulásának kalandos történetét! Mennyi kreatív ember adta hozzá ötletét, verejtékét! Ha ezeknek az anyagoknak a belsejébe belepillanthatnánk – mikroszkopikus méretűvé válva – nagyon érdekes felfedezéseket tehetnénk! Hogyan néznek ki ezek az anyagok belülről, hogyan lehet előállítani, hogyan alakítható!

A titkok tudói a Gumiipari technikusok, akik számára mindez már nem titok!
Azoknak, akik a titkok tudói szeretnének lenni, szemléletváltásra készek, idejüket és pénzüket szánják rá, az ”IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik erre, ehhez biztosítjuk elérhető áron a Gumiipari technikus olcsó, minőségi OKJ Képzéseket.

Szerezze meg nálunk ezt a szakmai végzettséget, a mai tudásalapú társadalomban nagy termelékenységet és pontosságot kívánó szakmát, egy fellendülő ipari területen. A Gumiipari technikus szakképesítés megszerzése után szorgalmas munkával és folyamatos továbbképzéssel egy jól jövedelmező tevékenységet végezhet. Tanfolyamunkon az oktatók magasan képzett szakemberek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak.

A Gumiipari technikus OKJ képzés célja, hogy önállóan vagy mérnöki irányítással részt tudjon venni a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében. Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakemberré válik, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő, gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas lesz fejlesztési és beruházási feladatok megoldására.

Olcsó OKJ Tanfolyamunk a vegyipari szakmacsoportban nyújt kiváló, etikus képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk őket. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes a tankönyv, az elméleti tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza.

“IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely nyelvi képzéseket is kínál ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat, akár külföldön is. Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést. Ezt nálunk igényelheti!

Gumiipari technikus – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Gumiipari technikus tanfolyam célja:
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében. Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő, gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas fejlesztési és beruházási feladatok megoldására.

Gumiipari technikus tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 11710-16  A gumiipari polimerek előállításának és feldolgozásának alapjai
– 10082-16  Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
– 10083-16  Műanyagipari és gumiipari gépek
– 10079-16  Kaucsukalapú keverékek készítése
– 10077-16  Gumiipari félkész termékek előállítása
– 10081-16  Gumitermékek gyártása
– 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12  Foglalkoztatás II.
– 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

A Gumiipari technikus tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A Gumiipari technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők és megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal segítve hozzá a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel Önt a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Gumiipari technikus tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges kiegészítő tananyaghoz. Nem kell tehát több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Gumiipari technikus tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Gumiipari technikus tanfolyam – További információért kattintson ide