Tag: Épület- és szerkezetlakatos OKJ Tanfolyam

0

Épület-és szerkezetlakatos tanfolyam indul! Jelentkezzen most!

Intézményünk, az „IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. 2017. évben is szeretne új tudást átadni az Ön részére – Európai Uniós pályázat által finanszírozott, csoportos képzési formában. Ebből adódóan a képzés és vele járó egyéb kiadás Önnek teljesen ingyenes, sőt!…. még fizetnek Önnek azért, hogy képezze magát!

A tanfolyamra jelentkezni lehet és bővebb információt kaphat a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán.

További információért forduljon Hozzánk:   06-37/301-649   vagy a   tanfolyam@ioszia.hu  e-mail címen.

Épület- és szerkezetlakatos tanfolyamra jelentkezzen most minden kötelezettség nélkül!

© “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
“IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
“IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák!  Oldaltérkép

Épület- és szerkezetlakatos tanfolyam

A 47. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma, FEOR megnevezése, A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7321 Lakatos Bányalakatos
3.1.3. Darulakatos
3.1.4. Díszlet-lakatos
3.1.5. Gépbeállító lakatos
3.1.6. Géplakatos
3.1.7. Gépszerelő és –karbantartó lakatos
3.1.8. Karosszéria lakatos
3.1.9. Lemezlakatos
3.1.10. Öntödei géplakatos
3.1.11. Szerkezetlakatos
3.1.12. Vas- és fémszerkezeti lakatos
3.1.13. 7515 Építményszerkezet-szerelő Épület- (és építményszerkezet) –szerelő (magasépítés)
3.1.14. Épületszerkezet-szerelő
3.1.15. Szerkezeti szerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni
– alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal
– alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nemoldható kötéseket készíteni
– általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel
– egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni
– elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához
– előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
– elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat
– gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni
– képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal
– kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
– korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken
– lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni
– magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni
– oldható és nemoldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket készíteni, bontani, javítani és cserélni
– zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
3.3.3.     –              –              –

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító száma              megnevezése
4.3.        11497-12             Foglalkoztatás I.
4.4.        11499-12             Foglalkoztatás II.
4.5.        11500-12             Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.        10163-12             Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.7.        10162-12             Gépészeti alapozó feladatok
4.8.        10166-12             Gépészeti kötési feladatok
4.9.        10165-12             Épületlakatos feladatok
4.10.      10167-12             Magasban végzett lakatos feladatok
4.11.      10168-12             Szerkezetlakatos feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma, megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.6. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli, gyakorlati
5.2.7. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati
5.2.8. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok szóbeli, gyakorlati
5.2.9. 10165-12 Épületlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.10. 10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok szóbeli
5.2.11. 10168-12 Szerkezetlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos alapműveletek
A vizsgafeladat ismertetése: Adott tervdokumentáció alapján készítsen munkadarabot, amely tartalmaz:
– szerszámok és készülékek meghatározását
– darabolást
– előrajzolást
– mérést, mérés ellenőrzést
– fúrási, süllyesztési műveleteket
– általános él letörést, sorjázást
– menetfúrást, menetmetszést
– szegecselést
– képlékenyalakítást
– hegesztést
– felületkezelést
– szerelést
Munkavégzése során használja a szabványokat, katalógusokat, az elvégzett gyakorlati munkafeladatot dokumentálja, az elkészült munkadarabot minősítse a mindenkori szabványok szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Munkatervezés
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli feladatsor tartalmazza:
– anyagminőség kiválasztását
– méretszámításokat, méretezéseket
– szakmai számításokat
– műveleti sorrendterv meghatározását
– mérő és ellenőrző eszközöket
– anyag és munka költség számításokat
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:
– Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
– A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
– Emelési kézjelek alkalmazása
– A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
– A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
– Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése
– Gyártási és szereléstechnológiai folyamatok
– Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
– Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
– Sajtoló-ponthegesztés biztonsága
– Látványtervek értelmezése
– Fémek képlékenyalakítása
– Fémek tulajdonságai
– Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások
– Készülékkészítési alapismeretek
– Roncsolásmentes anyagvizsgálat
– Szerelési családfa értelmezése
– Gyártási és szerelési technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állványok
6.3. Anyagmozgató eszközök
6.4. Bak
6.5. Egyéni védőeszközök
6.6. Emelőgépek, emelő-berendezések, emelőeszközök
6.7. Forrasztás eszközei
6.8. Hajlítógép
6.9. Hegesztés eszközei
6.10. Hengerítőgép
6.11. Kéziszerszámok
6.12. Kisgépek
6.13. Mérőeszközök, ellenőrzőeszközök
6.14. Munkavédelmi eszközök
6.15. Rögzítő elemek
6.16. Számítógép
6.17. Szerszámgépek
6.18. Táblaolló

 

Az Épület- és szerkezetlakatos tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Épület- és szerkezetlakatos tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Épület- és szerkezetlakatos tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Épület- és szerkezetlakatos tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Épület- és szerkezetlakatos tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés