Tag: Boltvezető Tanfolyam (OKJ Képzés)

Boltvezető tanfolyam

OKJ száma: 35 341 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A129

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. A Boltvezető tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben egyenértékű az iskolarendszerű (szakiskola, stb) képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Boltvezető – További információért kattintson ide!

Szakmai és Vizsgakövetelménye Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Boltvezető tanfolyam

  A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
  1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 341 01
  1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Boltvezető
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 140-200

  2. EGYÉB ADATOK
  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: –
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
  2.2. Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
  2.8. Szintvizsga: –
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  3. PÁLYATÜKÖR
  3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. Ajándékkereskedő
  3.1.3. Dohányáru-édesség kiskereskedő
  3.1.4. Dohány-bazárkereskedő
  3.1.5. Drogériai kereskedő
  3.1.6. Édesség kereskedő
  3.1.7. Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő
  3.1.8. Építőanyag kereskedő
  3.1.9. Fodrászcikk kereskedő
  3.1.10. 5111 Kereskedő Használtcikk-kereskedő
  3.1.11. Háztartásifelszerelés-kereskedő
  3.1.12. Hírlapárus, trafikos
  3.1.13. Kultúrcikk-kereskedő
  3.1.14. Rádiótelefon kereskedő
  3.1.15. Vegyes iparcikk kereskedő
  3.1.16. Vegyeskereskedő
  3.1.17. Áruházi osztályvezető
  3.1.18. Áruházi részlegvezető
  3.1.19. Szupermarket részlegvezető
  3.1.20. Ajándékkereskedő
  3.1.21. 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője Boltvezető

  3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
  A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
  – Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
  – Marketingtevékenységet végezni
  – Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
  – Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
  – Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
  – Meghatározni az eladási árat
  – Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
  – Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
  – Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
  – Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
  – Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
  3.3.3. 34 341 01 Eladó szakképesítés

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
  4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
  4.4. 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az
  5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
  letétele.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
  5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése gyakorlati
  5.2.4. 11394-12 Kisvállalkozások működtetése szóbeli

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:
  Egy üzleti levél elkészítését
  Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését
  Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
  Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból
  Munkaerő, és létszámgazdálkodás
  Költséggazdálkodás
  Árképzés
  A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
  A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
  A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
  A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
  Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
  A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
  Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
  A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
  A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
  A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
  A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
  A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
  Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
  Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
  Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
  Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
  A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
  Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
  A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok
  A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
  6.2. Bizonylatok, formanyomtatványok
  6.3. Biztonsági berendezések
  6.4. Internet kapcsolat
  6.5. Irodai berendezések
  6.6. Irodatechnikai berendezések
  6.7. Nyomtató
  6.8. Számítógépek
  6.9. Telefon, fax

  7. EGYEBEK
  A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:
  31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés
  31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
  A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés)

  A Boltvezető tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
  A Boltvezető tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

  Boltvezető tanfolyam

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  A Boltvezető tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Boltvezető tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés