Tag: Biogazdálkodó tanfolyam képzés

Biogazdálkodó tanfolyam

A 8. sorszámú Biogazdálkodó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 621 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Biogazdálkodó
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6112 Bionövénytermesztő Biogazda (növénytermesztő)
3.1.3. Biogyümölcs-termesztő
3.1.4. Biokertész
3.1.5. Bionövény-termesztő (biogazdálkodó)
3.1.6. Biotermesztő
3.1.7. Biozöldség-termesztő
3.1.8. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Biogazda
3.1.9. Ökogazda
3.1.10. Önálló gazda
3.1.11. Őstermelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
–    ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni,
–    ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni,
–    ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni,
–    gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
–    környezetbarát módon termelni,
–    alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni,
–    megfigyeléseket, méréseket végezni,
–    környezet-, víz- és természetvédelmi tevékenységet végezni,
–    a megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11006-12 Ökológiai növénytermesztés
4.4. 11007-12 Ökológiai állattartás
4.5. 11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás
4.6. 11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11006-12 Ökológiai növénytermesztés írásbeli
5.2.4. 11007-12 Ökológiai állattartás írásbeli
5.2.5. 11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás írásbeli
5.2.6. 11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési és kertészeti feladatok, valamint állattartási feladatok végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
–    Növénytermesztési és kertészeti feladat végrehajtása az ökológiai gazdálkodás, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával. A gyakorlati tételsor fele-fele arányban tartalmazzon szántóföldi növénytermesztési és kertészeti tételeket.
–    Állattenyésztési feladat végrehajtása az ökológiai gazdálkodás, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával, illetve az állatjóléti és higiéniai előírások alkalmazásával.
A vizsgafeladat időtartama:     120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási tételsorból áll. A tételsor a felsorolt területek szakmai ismeretanyagát egyenlő arányban tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama:     30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Szerelőszerszámok
6.4. Építészet és gépészet kéziszerszámai, kisgépei
6.5. Termesztő berendezések
6.6. Talajművelés gépei, eszközei
6.7. Növényápolás gépei, eszközei
6.8. Talajvizsgáló kézi laboratórium
6.9. Meteorológiai mérőeszközök
6.10. Feromon csapdák
6.11. Takarmányelőkészítő és továbbító eszközök
6.12. Fűkaszák
6.13. Rendsodrók
6.14. Bálázók
6.15. Öntözőberendezések
6.16. Tároló és csomagoló eszközök
6.17. Szállítóeszközök
6.18. Szárító, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések
6.19. Szervestrágya kezelő terítő szerkezetek
6.20. Mezőgazdasági melléktermék hasznosító berendezések
6.21. Aprítékoló berendezések
6.22. Számítógép
6.23. Szoftver
6.24. Szkenner
6.25. Nyomtató
6.26. Egyéni védőfelszerelés
6.27. Munkabiztonsági berendezések
6.28. Környezetvédelmi berendezések

7. EGYEBEK

A Biogazdálkodó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Biogazdálkodó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Biogazdálkodó tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Biogazdálkodó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Biogazdálkodó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés