Tag: Bio- és zöldhulladék hasznosítás komposztálás Tanfolyam (Tanusítványos Képzés)

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz biomassza hasznosítást végezni a komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma,kukoricaszár/csutka stb.), az állati eredetű biomasszát (trágya stb.), az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.) hasznosítani.
A betölthető munkakörök: 6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B026) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 144 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás Tanfolyam

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam

1.a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló
Szakmai programkövetelmény azonosító száma SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Biomassza hasznosítást végez a komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma,kukoricaszár/csutka stb.), az állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít. Hasznosítja az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.).

8 .SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 72 144
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 54 108
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a bio- és zöldhulladék, a komposzt fogalmát, hasznosítását, előnyeit. Képes áttekinteni bio- és zöldhulladékok, és a komposzt eredetét, a hazai biológiai hulladékkezelés gyakorlatát. A bio- és zöldhulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben. Környezettudatos tevékenységével segíti a hulladékkezelés korábbi gyakorlatát megváltoztatni.
Ismeri a komposztálás elvi szakaszait, komposztálás során végbemenő kémiai folyamatokat. A komposztálás elvének ismeretével képes lesz a komposzt hasznosítására a gyakorlatban. A megfelelő módon, időben és adagban kijuttatni. A komposzt készítésekor betartja a szakmai, munka –és balesetvésdelmi előírásokat. Ökológiai szemléletű technológiákat alkalmaz a mezőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításával.
Ismeri a jó komposzt készítésének feltételeit, a nyersanyagok jellemzőit, és a környezeti tényezők szerepét, adalék- és segédanyagok szerepét, használatát. Megérti a C/N arány, a nedvességtartalom, az oxigénellátás, a hőmérséklet közötti összefüggéseket. Képes a nyersanyagok előkészítésére a gyakorlatban. Nyitott az új megoldásokra, szem előtt tartja munkavégzése során a környezetvédelem fontosságát. Szelektíven gyűjti a bio és zöldhulladékot.
Mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. A mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Istállótrágya, trágyalé és hígtrágya komposztálásának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes za erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosítására. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Élelmiszer-ipari hulladékok komposztálásának ismerete. Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes az élelmiszer-ipari hulladékokat hasznosítani. Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Házi kerti komposztálás alkalmazása. Képes megfelelő, rendeltetésszerű komposztsiló, láda készítésére fából. Helyesen építi fel a komposztprizmát, a jó domboságyást a gyakorlatban. Környezetbarát gazdálkodást folytat. A házi kerti komposztálás alkalmazásával a közvetlen környezet védelmét is szem előtt tartja.
Ismeri a kész komposzt felhasználási lehetőségeit. Megfelelően alkalmazza a kész komposztot. A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
A biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismerete. Képes a biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismeretében műveletek helyes kivitelezésére, az előírások betartására. Körültekintően, a megszerzett ismereteket a helyükön alkalmazza.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A képzés során elsajátítható bio- és hulladékkezelési ismeretek segítenek a környezettudatosan gondolkodó szakemberek képzésben, akik az átfogó elméleti ismeretek birtokában, a gyakorlatban hulladékkezelő és a komposzttelepeken képesek szakszerűen dolgozni.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 18 36
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
A komposztkészítéshez szükséges kézi eszközök ismerete és használata. Képes a kézi eszközök, (metszőolló, ásó stb.) rendeltetésszerű használatára, karbantartására. A kézi eszközök használatakor maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges eszközöket, segédeszközöket és és önállóan dolgozik.
Ismeri a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek működési elvét. Képes a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani. A komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek használata során maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges gépeket, önállóan dolgozik. Ügyel a gépek rendeltetésszerű használatára.
Ismeri a komposztsilók fajtáit. Képes a különböző komposztsilók elkészítésére a gyakorlatban. A komposztsilók készítésekor maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. A munkafolyamatokat végiggondolja és tudatosan elvégzi.
Ismeri a komposztaprító gépek tartozékait. A komposztkészítés gépek tartozékainak rendeltetésszerű használatára képes. A tartozékok használata során betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat. Önállóan kiválasztja a komposztkészítés gépeihez a megfelelő tartozékokat, önállóan dolgozik. Ügyel a rendeltetésszerű használatra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A modul során elsajátítható bio- és hulladékkezelési eszközök, gépek ismerete, segít a hulladékkezelő és a komposzttelepek gépeivel, szakszerűen, balesetmentesen dolgozni.

A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam

SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb szakmai képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/B026

Háztartásunkban, kertünkben rengeteg zöldhulladék keletkezik. Ezeket legjobb, ha helyben kezeljük – attól függetlenül, hogy hol lakunk -, így nem kell a kukába tömni, elégetni, vagy elszállíttatni ezt a típusú hulladékot. Egy kis elszántsággal könnyedén tudjuk komposztálni ezeket, azaz termőfölddé alakítjuk a különböző szerves anyagokat. De mit is lehet komposztálni: zöldségek, szárak, levelek, olajos magvak, csonthéjak, kávé, tea, fűszer- és gyógynövények, tojáshéj, vágott virágok, szobanövények, festetlen-, fehérítetlen natúr papír, lomb, levágott fű, gally, növénynyesedék, faforgács, szalma, faapríték, fahamu.

Egyik legfontosabb megújuló energiaforrásunk a termőtalaj, hiszen az élővilág jelentős részének, közte az embernek is a tápanyagokban gazdag termőföld biztosítja az életben maradását. A Bio-  és Zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam segítséget kíván nyújtani a természetben zajló folyamatok megértéséhez, a talajok újraélesztésének és a zöld-javakkal való ésszerű gazdálkodásnak a megtanulásához.

Ha mindezek érdeklik és még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Képzés segíteni fog tervei megvalósításában. Ha békés, nyugodt életre vágyik, és biztos jövedelemre, ne késlekedjen a jelentkezéssel, mert a Bio- és Zöldhulladék hasznosítás, komposztálás szakmát Önnek találták ki. A képzés során olyan szakemberré válhat, aki gyakorlatban alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, jó megoldást, kiutat keres, idejét és pénzét szánja rá. Az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézménynél lehetősége nyílik tanulni, minőségi Képzéssel megalapozva a változtatás lehetőségét.

A tanfolyam sikeres elvégzése után tudni fogja, hogy mit, hogyan és hol komposztáljon. Elméleti és gyakorlati bemutatókon, tanfolyamunkon a komposztforgatást, ágaprítást, a különféle komposztfajtákat, eszközök használatát is megtanulhatja.

Aki komposztál: csökkenti a háztartási hulladék mennyiségét, kiváló minőségű virágföldet készít, rendszeres testmozgást végez, egészséges életet él, saját környezetével – öntevékeny módon – harmóniára törekszik.

A Bio – és Zöldhulladék hasznosítás, komposztálás olcsó Tanfolyamunk a mezőgazdasági szakmacsoportban nyújt kiváló képzést . Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt folyamatosan tájékoztatjuk, végigkísérjük, támogatjuk, .

A Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínét is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záró beszámolóhoz. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik  a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt, lelkiismeretesen készítik fel a záró beszámolóra. A Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: nem szükséges

Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam célja:
A képzés elvégzése után a résztvevők képesek legyenek a mezőgazdasági és erdőgazdasági termékek, melléktermékek hulladékait, az állati eredetű biomasszát hasznosítani, komposztot készíteni.

Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam követelménymoduljai:
– SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
– SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

A Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
 • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
 • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
 • GYED-en, GYES-en lévő!
 • regisztrált álláskereső!
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam – További információért kattintson ide