Tag: Bányaművelő

0

banyamuvelo-ozd

Képzés megnevezése: Bányaművelő
OKJ azonosító: 34 544 02
Képzés helyszíne: Ózd
Óraszám: 1300 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/A110

Elmélet és gyakorlat aránya:
390 (30%) elméleti és 910 (70%) gyakorlati óra

A képesítés rövid leírása:
Bányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, valamint váratlanul felmerülő munkaszervezési feladatok végrehajtása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • betartani és munkatársaival betartatni a munka, baleset-, tűzvédelem, valamint a jövesztési, biztosítási, rakodási, szállítási, fenntartási, szerelési és javítási technológiákra vonatkozó egyéb előírásokat;
 • elsősegélyt nyújtani;
 • működtetni az alapvető gépeket (pl. motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők);
 • ellenőrizni a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét, meggyőződni annak biztonságos voltáról;
 • napi karbantartási műveleteket végezni;
 • szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni;
 • biztosító anyagokat beépíteni, rögzíteni;
 • a meddőt és az ásványi nyersanyagot szétválasztani;
 • szellőztetési probléma észlelése esetén azt azonnal jelenteni a felügyeletének.

A képzés moduljai:

 • 10194-12 Bányagépek működtetése
 • 10196-12 Bányászati alapismeretek
 • 10199-12 Termelési feladatok
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Intenzitás:
Elmélet: heti 40 (5*8) óra, Gyakorlat: heti 40 óra (5*8) óra

Bemeneti feltételek:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 3. mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában, foglalkozás egészségügyi alkalmasság, betöltött 16. életév és a tankötelezettség teljesítése

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  Bányaművelő

  Engedélyszám: E-000526/2014/A110

  „Azért tiszteltem a szénbányász apámat, mert mindig kereste a kiutat a legsötétebb helyzetekből is, s mindig ment a fény felé. Sokszor írtam már Nektek: lélekben örökké szénbányász szeretnék lenni, ahogy Édesapám volt… „ Vujity Tvrtko

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  Betartja és munkatársaival betartatja a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a jövesztési, biztosítási, rakodási, szállítási, fenntartási, szerelési és javítási technológiákra vonatkozó egyéb előírásokat. Elsősegélyt nyújt. Működteti az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.). Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrzi, meggyőződik annak biztonságos voltáról. Napi karbantartási műveleteket végez. Szállító berendezéseket beállít, átépít, áthelyez. Biztosító anyagokat beépít, rögzít. Szétválasztja a meddőt és az ásványi nyersanyagot. Szellőztetési problémát észlel, azt azonnal jelenti felügyeletének.

  „Egy jó szakma felér egy diplomával”

  – a már sokszor idézett gondolat képezheti a hazai szakképzési rendszer stratégiai fejlesztési célkitűzéseinek egyik főmottóját, főként abban a tekintetben, hogy térségünk sokszor halmozottan hátrányos helyzetű lakói esetében lényegében az egyetlen kitörési pontot jelentheti. A differenciálódó igények, a gyakorlati tudásra épülő kereslet, az igazán hiányszakmáknak tekinthető szférákban megnyilvánuló versenyképes tudás eléréséhez azonban minőségi képzésre és motivált, a megkívánt készségek elsajátítására képes munkaerő utánpótlás szükséges.

  Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  Szakmai előképzettség: nem szükséges
  Előírt gyakorlat: nem szükséges
  Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
  Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

  Az iskola szerepe ebben meghatározó lehet! Ezért válaszd Te is az „IOSZIA”-t!

  Oktatóink mind elismert szakemberek. Elméleti óráink tantermei a legmodernebb eszközökkel – interaktív tábla, projektor, légkondicionáló, mikrofon – felszereltek, a hatékony oktatást elősegítve. Számos szakterületen saját modern, jól felszerelt gyakorlati oktató termekkel rendelkezünk. A gyakorlati helyszíneinket a legnagyobb körültekintéssel választjuk, ügyelve arra, hogy a gyakorlati helyszíneken képzésben résztvevőink rendezett és színvonalas környezetben, maximálisan el tudják sajátítani a választott szakma gyakorlati elemeit.

  írta: Fülöp Henrik

  Bányaművelő tanfolyam

  A 14. sorszámú Bányaművelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

  1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 544 02
  1.2. Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő
  1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
  1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

  2. EGYÉB ADATOK

  2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
  2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  vagy iskolai előképzettség hiányában
  2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  2.2. Szakmai előképzettség: –
  2.3. Előírt gyakorlat: –
  2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
  2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
  2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
  2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
  2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
  2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

  3. PÁLYATÜKÖR

  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

   A  B  C
   3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
   3.1.2.  8311  Szilárdásvány-kitermelő gép  Vájár (segédvájár)
   3.1.3.  kezelője (szén, kő)  Érc és ásvány előkészítő
   3.1.4.  Törő és osztályozó kezelő
   3.1.5.  Jövesztőgép-kezelő
   3.1.6.  Szállítógép kezelő
   3.1.7.  Gépkezelő
   3.1.8.  Rakodógép kezelő
   3.1.9.  Leszórógép kezelő
   3.1.10.  Szivattyúkezelő
   3.1.11.  Bányászati üzemeltető

  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  Bányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, valamint váratlanul felmerülő munkaszervezési feladatok végrehajtása.
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  – betartani és munkatársaival betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a jövesztési, biztosítási, rakodási, szállítási, fenntartási, szerelési és javítási technológiákra vonatkozó egyéb előírásokat;
  – elsősegélyt nyújtani;
  – működtetni az alapvető gépeket (pl. motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők);
  – ellenőrizni a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét, meggyőződni annak biztonságos voltáról;
  – napi karbantartási műveleteket végezni;
  – szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni;
  – biztosító anyagokat beépíteni, rögzíteni;
  – a meddőt és az ásványi nyersanyagot szétválasztani;
  – szellőztetési probléma észlelése esetén azt azonnal jelenteni a felügyeletének.
  3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

   A  B  C
   3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
   3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
   3.3.3.  54 544 01  Bányaművelő technikus  azonos ágazat
   3.3.4.  54 544 02  Fluidumkitermelő technikus  azonos ágazat
   3.3.5.  54 544 03  Gázipari technikus  azonos ágazat

  4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
   4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
   4.2.  azonosító száma  megnevezése
   4.3.  10194-12  Bányagépek működtetése
   4.4.  10196-12  Bányászati alapismeretek
   4.5.  10199-12  Termelési feladatok
   4.6.  11497-12  Foglalkoztatás I.
   4.7.  11499-12  Foglalkoztatás II.
   4.8.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

  5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

  5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
  Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
  Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
  5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
   5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
   5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
   5.2.3.  10194-12  Bányagépek működtetése  gyakorlati, szóbeli
   5.2.4.  10196-12  Bányászati alapismeretek  írásbeli
   5.2.5.  10199-12  Termelési feladatok  gyakorlati, szóbeli
   5.2.6.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
   5.2.7.  11500 12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli
   5.2.8.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
  5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
  5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
  A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati feladatok
  A vizsgafeladat ismertetése: Bányászat művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése.
  A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
  5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
  A vizsgafeladat megnevezése: –
  A vizsgafeladat ismertetése: –
  A vizsgafeladat időtartama: –
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
  5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
  A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati, munkafolyamatok, technológiák, a modulok anyagával egyeztetve.
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
  5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
  A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.
  5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
   6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
  szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
   6.2.  Bányászati kéziszerszámok
   6.3.  Pneumatikus bányászati kéziszerszámok
   6.4.  Villamos bányászati kéziszerszámok
   6.5.  Bányalevegő és gázösszetételt mérő eszközök
   6.6.  Teheremelő berendezések
   6.7.  Jövesztő berendezések
   6.8.  Szállító berendezések
   6.9.  Leszóró berendezések
   6.10.  Biztosító szerkezetek
   6.11.  Törő és osztályozó berendezések
   6.12.  Földmunkagépek
   6.14.  Hidraulikus berendezések
   6.15.  Sűrített levegős berendezések
   6.16.  Folyadék szállító berendezések
   6.17.  Egyéni és kollektív védőeszközök

   

   

  OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
  A Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
  Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
  Téma: Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés