Tag: Bács-Kiskun megye képzés

0

Alapkompetencia fejlesztés - Baja - Kecskemét - Kiskunhalas - Felnőttképzés - IOSZIA

Képzés megnevezése: Alapkompetencia fejlesztés
Képzés helyszínei: Baja, Kecskemét, Kiskunhalas
Óraszám: 400 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/D001

A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. A képzés célja azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása/begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak. A képzés azoknak szól, ( a leghátrányosabb helyzetű munkavállalóknak), akik egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal és – készségekkel.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
−Befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam célja:
Azoknak az általános iskolában megszerezhető ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátíttatása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása, értelmezése. Olvasás, és írott szöveg megértése, írás és szövegalkotás, a tanulási képesség fejlesztése.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
Alapkompetenciák fejlesztése

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzárók teljesítéséhez, és a sikeres vizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  Alapkompetencia fejlesztés

  Képzés megnevezése: Alapkompetencia fejlesztés
  Nyilvántartási szám: E-000526/2014/D001
  Képzés helyszínei: Baja, Kecskemét, Kiskunhalas
  Óraszám: 400 óra
  Elméleti óraszáma: 400

  A szakképesítés rövid leírása:

  A képzési célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
  • A megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása
  • A különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
  • A nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
  • A mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai zámítások megalapozása.
  • A matematikai gondolkodás területeinek felhasználása, mellyel emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
  • Személyes kompetenciák:
  • Megbízhatóság
  • Felelősségtudat
  • Precizitás
  • Társas kompetenciák:
  • Kapcsolatteremtő készség
  • Kapcsolatfenntartó készség
  • Segítőkészség
  • Motiválhatóság
  • Módszerkompetenciák:
  • Áttekintő képesség
  • Rendszerező képesség
  • Problémamegoldás, hibaelhárítás
  • Okok feltárása
  • Helyzetfelismerés
  • Általános tanulóképesség

  A képzés modulja:

  Alapkompetencia fejlesztése

  Bemeneti feltételek:

  Egyéb: Alapvető írás és olvasási készségek, melyet a jelentkező a felvételi eljárás során (szerződés kitöltése, szóbeli kommunikáció stb.) igazol.

  A résztvevők kiválasztásának a módja:

  Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Képző elérhetőségei:

  E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  7-8. osztályos felzárkóztató - Bácsalmás - Kunszentmiklós - Felnőttképzés - IOSZIA

  Képzés megnevezése:7-8. osztályos felzárkóztató
  Képzés helyszínei: Bácsalmás, Kunszentmiklós
  Óraszám: 699 óra
  Engedélyszám: E-000526/2014/D003

  A 7-8. osztályos felzárkóztató képesítés célja:
  A képzésben résztvevő képes legyen az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

  A 7-8. osztályos felzárkóztató szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása.
  • Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával emelkedik a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
  • Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
  • Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
  • Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. Ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézményeket.
  • Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységük során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a
   természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
  • Fizika: a modult tanuló képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére. Egyszerű, kísérleteket, méréseket tud végrehajtani. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
  • Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, A környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
  • Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
  • Személyes kompetenciák: megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás
  • Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, motiválhatóság
  • Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, helyzetfelismerés, általános tanulóképesség

  A képzés moduljai:

  • Tanulástechnika
  • Matematika
  • Magyar irodalom
  • Magyar nyelv
  • Történelem
  • Kémia
  • Fizika
  • Földrajz
  • Biológia

  Bemeneti feltételek:
  Befejezett általános 6. osztály, betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Jelentkezés


   [recaptcha theme:dark size:compact]

   A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

   7-8. osztályos felzárkóztató képzés

   Képzés megnevezése: 7-8. osztályos felzárkóztató képzés
   Nyilvántartási szám: E-000526/2014/D003
   Képzés helyszíne: Bácsalmás, Kunszentmiklós
   Óraszám: 699 óra
   Elméleti óraszám: 699 óra

   A szakképesítés rövid leírása:

   Képes az általános iskolai végzettséget megszerezni, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

   • Tanulástechnika: a megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása.
   • Matematikai ismeretek: a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználásával a gondolkodás általános kultúrájának emelése, az egész személyiség formálása, gazdagítása.
   • Magyar irodalom területén a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
   • Magyar nyelv: a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
   • Történelem: a múlt ismereteire épülő műveltség elsajátítása. A nemzeti identitástudat kialakítása. A legfontosabb társadalmi-történelmi változások, és azok jelentőségének ismerete, a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézmények megismerése.
   • Kémia: a természetben előforduló és mindennapi tevékenységünk során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságainak, hatásainak megismerése, segítve a képzésben résztvevőt az anyagok szakszerű felhasználásában, képessé téve őket a kémiai jelenségek, összefüggések megértésére. Egységes természetszemlélet kialakítása, a természettudományos világkép formálása, a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése.
   • Fizika: a képzésben résztvevő képes lesz a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos megfigyelésére, a jelenségek megértésére. Egyszerű kísérleteket, méréseket tud végrehajtani. Tapasztalatot szerez a kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában.
   • Földrajz: a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek, folyamatainak megismerése, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek alkalmazása. Átfogó kép szerzése Földünk egészéről.
   • Biológia: az élővilág és az ember életműködésével, egészével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
   • Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás,
   • Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség, Kapcsolatfenntartó készség, Segítőkészség, Motiválhatóság
   • Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség, Rendszerező képesség, Problémamegoldás, hibaelhárítás, Okok feltárása, Helyzetfelismerés, Általános tanulóképesség

   A képzés moduljai:

   • Tanulástechnika
   • Matematika
   • Magyar irodalom
   • Magyar nyelv
   • Történelem
   • Kémia
   • Fizika
   • Földrajz
   • Biológia

   Bemeneti feltételek:

   Iskolai előképzettség: Befejezett általános 6. osztályos és a tankötelezettség betöltése

   Szakmai előképzettség: a 6. osztályos kimeneti szintje

   Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése.

   A résztvevők kiválasztásának a módja:

   Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   Képző elérhetőségei:

   E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

   © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
   “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
   ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
   Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
   Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
   “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

   0

   Kerti járdakövező - Mélykút - Felnőttképzés - IOSZIA

   Képzés megnevezése: Kerti járdakövező
   SzPk szám: SzPk-00088-16-09 1 07 1 /1
   Képzés helyszíne: Mélykút
   Óraszám: 400 óra
   Engedélyszám: E-000526/2014/B028

   A közkertek, udvarok, átriumok könnyen visszabontható, tetszetős, egyedi megoldásokat alkalmazó, apró elemes útburkolattal történő behálózása egyre elterjedtebb igény országszerte a településeket irányító önkormányzatok és az ott élő polgárok részéről egyaránt.

   Ha békés, nyugodt életre vágyik, ha még nincs szakmája, befejezett iskolai végzettsége, a Kerti járdakövező Tanfolyam segíteni fog tervei megvalósításában. A képzés elvégzése után az új szakmával saját termék eladásán túl hosszútávon is megélhetési forrást tud biztosítani magának, családjának. Olyan szakemberré válik, aki egyedi kerti járdakövezést, kerti utak betonozását, szegélyezését, azok javításának technológiáját, kerti útépítési feladatokat a legnagyobb pontossággal, gondossággal el tud végezni.

   Olcsó Tanfolyamunk az Építészet szakmacsoportban nyújt kiváló képzést, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk.
   A tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz,ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és beszámolóhoz.

   Kerti járdakövező tanfolyam – Jelentkezés feltétele:

   • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
   • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
   • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
   • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
   • Egyéb feltételek: nem szükséges

   Kerti járdakövező tanfolyam célja:
   A képzés elvégzése után a résztvevők képesek a kerti járdakövezés kapcsán az előkészítő munkák végzésére segítséggel, felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére kitűzési feladatok ellátására segítséggel, kerti járdaburkolat lerakására, építőipari kisgépek kezelésére, szakmai irányítás mellett munka-, baleset-, és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.

   Kerti járdakövező tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
   – SzPk-00088-16-09 1 07 1 /1 Kerti járdakövezés

   Kerti járdakövező tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

   Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   Jelentkezés


    [recaptcha theme:dark size:compact]

    A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

    Kerti járdakövező

    Képzés megnevezése: Kerti járdakövező
    SzPK szám: SzPk-00088-16-09 1 07 1 /1
    Nyilvántartási szám: E-000526/2014/B028
    Képzés helyszíne: Mélykút
    Óraszám: 400 óra
    Elmélet és gyakorlat óraszáma:
    159 elméleti; 241 gyakorlati óra

    A szakképesítés rövid leírása:

    A kerti járdakövező az alábbi feladatokat látja el a kerti járdakövezéssel összefüggésben: – előkészítő munkák végzése segítséggel – felhasznált alapanyagok beazonosítása, szakszerű tárolása, kezelése – kitűzési feladatok ellátása segítséggel – kerti járdaburkolat lerakása – építőipari kisgépek kezelése szakmai irányítás mellett – munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartása.

    A szakképesítéssel rendelkező képes:

    • – felhasznált alapanyagok beazonosítása, szakszerű tárolása, kezelése
    • – kitűzési feladatok ellátása segítséggel
    • – kerti járdaburkolat lerakása
    • – építőipari kisgépek kezelése szakmai irányítás mellett
    • – munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartása.

    A képzés moduljai:

    SzPk-00088-16-09 1 07 1 /1 Kerti járdakövezés

    Bemeneti feltételek:

    Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb

    Egészségügyi alkalmassági követelmények. szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

    Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

    A résztvevők kiválasztásának a módja:

    Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

    A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

    Képző elérhetőségei:

    E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

    © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
    “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
    ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
    Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
    Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
    “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

    0

    Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó OKJ - Jánoshalma - Felnőttképzés - IOSZIA

    Megye Település Képzés megnevezése OKJ szám/SzPk szám Képzés óraszáma
    Bács-Kiskun Jánoshalma Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 31 541 12 360

    Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A033) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 541 12
    Az Élelmiszer szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

    Az egészséges táplálkozás térhódításával, nem csupán a friss, hanem a feldolgozott, tartósított gyümölcs és zöldségfélék iránti kereslet is megnőtt az utóbbi években. A tartósítóipar egyre több féle nyersanyagot dolgoz fel. Így mindenképpen elmondható, hogy a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szakemberek iránt van kereslet a munkaerőpiacon. A munkaerőpiacon annak az álláskeresőnek vannak nagyobb esélyei munkát találni ebben a szakmában, aki szakmailag jól képzett, motivált abban, hogy tovább képezze magát, megismerjen újabb technikai és technológia eljárásokat, módszereket.

    Foglalkozás jellemzői
    A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, szakember jellemzően olyan élelmiszergyártó cégnél végzi munkáját, ahol gyümölcs és zöldségféléket tartalmazó termékeket állítanak elő. A nagy konzerv és hűtőgyárakban ugyanúgy szükség van munkájára, mint a házi készítésű termékeket előállító kisebb gazdasági társaságoknál. Feladata többek között a gyümölcsök és zöldségek átvétele, minősítése, tárolása, tisztítása és a technológiai műveletek szakszerű végrehajtása.

    A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

    A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó feladata a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

    A szakképesítéssel rendelkező képes:

    • alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni,
    • tárolni, előkészíteni,
    • zöldségkonzerveket gyártani,
    • gyümölcsbefőtteket készíteni,
    • lekvárokat, szörpöket, pulpokat, velőket előállítani,
    • aszalni, szárítmányokat készíteni, savanyítani,
    • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
    • technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
    • üzem víz- és energiagazdálkodását megszervezni,
    • melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
    • munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
    • vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.

    A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
    – Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
    – Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
    – Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

    Képzési Modulok listája:
    – 10902-12 Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
    – 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

    Szakmai és Vizsgakövetelmény Letöltés

    Jelentkezés


     [recaptcha theme:dark size:compact]

     A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

     Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

     Képzés megnevezése: Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
     OKJ azonosító: 31 541 12
     Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A033
     Képzés helyszíne: Jánoshalma
     Óraszám: 360 óra
     Elmélet és gyakorlat óraszáma:
     136 elméleti; 224 gyakorlati óra

     A szakképesítés rövid leírása:

     A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó feladata a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

     A szakképesítéssel rendelkező képes:

     • alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
     • zöldségkonzerveket gyártani,
     • gyümölcsbefőtteket készíteni,
     • lekvárokat, szörpöket, pulpokat, velőket előállítani,
     • aszalni, szárítmányokat készíteni, savanyítani,
     • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
     • technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
     • üzem víz- és energiagazdálkodását megszervezni,
     • melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
     • munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
     • vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.

     A képzés moduljai:

     10902-12 Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás

     10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

     Bemeneti feltételek:

     Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

     Bemeneti kompetenciák iskolai előképzettség hiányában: igen/nem: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

     Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

     A résztvevők kiválasztásának a módja:

     Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

     A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

     Képző elérhetőségei:

     E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

     © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
     “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
     ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
     Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
     Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
     “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

     0

     Virágkötő OKJ - Kiskunhalas - Felnőttképzés - IOSZIA

     Képzés megnevezése: Virágkötő
     OKJ azonosító: 31 215 02
     Képzés helyszíne: Kiskunhalas
     Óraszám: 520 óra
     Engedélyszám: E-000526/2014/A100

     A munka alapja virágcsokrok kötése, virágdíszek komponálása, de ezekhez elengedhetetlen a virágok megtisztítása, a vizek naponta-két naponta történő cserélése a vázákban, vödrökben. Májustól októberig esküvők díszítésének vállalása, illetve egész évben bármilyen típusú rendezvényeknek, személyes kéréseknek is eleget kell tenni. Csodálatosan pihentető, felvidító és kemény fizikai munka a virágkötőé, de kárpótolják őket vevők szeretete. Alapvető tulajdonság kell legyen a türelem, odafigyelés és empátia, mert közvetlen kapcsolatban állnak mindennap emberekkel, akik kívánságokkal, óhajokkal érkeznek számukra fontos alkalmak-események kapcsán. Ezt a szakmát csakis a virágok és az emberek iránti teljes odaadással lehet csinálni. És természetesen, ha örömmel mész a munkahelyedre, az már fél siker…

     Kinek ajánljuk a Virágkötő képzésünket?

     • Ha kellemes nyugodt környezetben, stresszmentes, változatos munkára vágysz.
     • Ha szereted a rugalmas munkarendet.
     • Ha saját vállalkozást szeretnél indítani,. Anyagi biztonságot szeretnél magadnak és családodnak.
     • Ha szereted a növényeket, fejlesztheted esztétikai érzéked, térlátásod, és színérzéked.

     Mire tudod használni a Virágkötő végzettséget?

     • Virágüzletben foglalkoztatási feltétel, jogszabály kötelezően előírja.
     • Megszerzett tudásod máshol is hasznosíthatod. (Önálló vállalkozás)

     Ki vehet részt a Virágkötő tanfolyamon?

     • Ha alapfokú végzettséggel rendelkezel (8 általános).
     • Ha betöltötted a 16. életévet.
     • Ha a foglalkozás egészségügyi orvos vizsgálata alkalmasnak talál a virágkötő munkakör betöltésére.

     Ezt a képzést keresed? Nálunk megtalálod!

     “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény

     A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

     Jelentkezés


      [recaptcha theme:dark size:compact]

      A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

      Virágkötő

      Képzés megnevezése: Virágkötő
      OKJ azonosító: 31 215 02
      Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A100
      Képzés helyszíne: Kiskunhalas
      Óraszám: 520 óra
      Elmélet és gyakorlat óraszáma:
      184 elméleti; 336 gyakorlati óra

      A szakképesítés rövid leírása:

      A virágkötő egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas.

      A szakképesítéssel rendelkező képes:

      • virágkezelést, -előkészítést végezni,
      • virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei).

      A képzés moduljai:

      11074-12 Növényismeret és – kezelés

      11075-12 Virágkötészet

      Bemeneti feltételek:

      Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

      Bemeneti kompetenciák iskolai előképzettség hiányában: igen/nem: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

      Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

      A résztvevők kiválasztásának a módja:

      Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

      A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

      Képző elérhetőségei:

      E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

      © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
      “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
      ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
      Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
      Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
      “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

      0

      Textiltermék-összeállító OKJ - Baja - Felnőttképzés - IOSZIA

      Képzés megnevezése: Textiltermék-összeállító
      OKJ azonosító: 21 542 02
      Képzés helyszíne: Baja
      Óraszám: 340 óra

      Elmélet és gyakorlat óraszáma:
      130 elméleti; 210 gyakorlati óra

      A Textiltermék-összeállító képesítés rövid leírása:

      A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.

      A Textiltermék-összeállító szakképesítéssel rendelkező képes:

      • műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni
      • kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint
      • méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
      • alapszabásmintát készíteni
      • alapszabásmintát modellezni
      • szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni
      • textiltermék ragasztási műveleteket végezni
      • vasalóberendezéseket üzemeltetni
      • ruhaipari gépeket üzemeltetni
      • kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani
      • befejező munkálatokat elvégezni

      A képzés moduljai:

      • 10113-12 Ruhaipari anyagvizsgálattok
      • 10114-12 Ruhaipari gyártmánytervezés
      • 10115-12 Textiltermékek összeállítása

      Bemeneti feltételek:

      nem igényel befejezett iskolai végzettséget, valamint foglalkozás egészségügyi alkalmasság megléte

      A résztvevők kiválasztásának a módja: írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat

      A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

      Jelentkezés


       [recaptcha theme:dark size:compact]

       A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

       Textiltermék-összeállító

       Képzés megnevezése: Textiltermék-összeállító
       OKJ azonosító: 21 542 02
       Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A021
       Képzés helyszíne: Baja
       Óraszám: 340 óra
       Elmélet és gyakorlat óraszáma:
       130 elméleti; 210 gyakorlati óra

       A szakképesítés rövid leírása:

       A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása, és befejező műveleteinek elvégzése.

       A szakképesítéssel rendelkező képes:

       • műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni
       • kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint
       • méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
       • alapszabásmintát készíteni
       • alapszabásmintát modellezni
       • szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni
       • textiltermék ragasztási műveleteket végezni
       • vasalóberendezéseket üzemeltetni
       • ruhaipari gépeket üzemeltetni
       • kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani
       • befejező munkálatokat elvégezni

       A képzés moduljai:

       10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok

       10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés

       10115-16 Textiltermékek összeállítása

       Bemeneti feltételek:

       Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

       Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

       A résztvevők kiválasztásának a módja:

       Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

       A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

       Képző elérhetőségei:

       E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29

       © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
       “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
       ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
       Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
       Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
       “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép