Tag: “B” körös

0

A képzett segédápoló egészségügyi/szociális intézményekben tevékenykedik. Feladata, hogy az ellátó team tagjaként segítse egyrészt az orvos által előírt diagnosztikus/terápiás terv megvalósulását, más-részt a beteg vagy egészséges embert mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészsége fejlesztéséhez, megtartásához, helyreállításához, gyógyulásához, vagy szenvedésének csökkentéséhez. Az ápolási terv alapján saját kompetenciáinak ismeretében független funkcióként alapápolási tevékenységet végez, az együttműködő funkciók keretében a gyógyító team tagjaként működik közre, a függő funkciók esetében a szakképzett munkatárs felügyelete, irányítása mellett végzi feladatait. Az ápolási folyamatnak megfelelő, holisztikus ápolási/gondozási szemléletet képvisel, az ember szomatikus, pszichés és szociokulturális egységének figyelembevételével. Az egészséget, mint értéket kezeli, és betartva kompetencia határait a rendelkezésre álló eszközeivel segíti annak fenntartását, megőrzését és fejlesztését. Elősegíti a beteg biztonságos ápolási környezetének kialakítását. Az alapápolás területén képes a különböző életkorú beteg/egészséges emberek fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésének segítésére, a terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek ellátására. Képes az élettanitól eltérő elváltozások, tünetek megfigyelésére, értelmezésére. Segédkezik a különböző vizsgálatok végzésénél, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál. Szükség szerint elsősegélyt nyújt. Szakszerűen kommunikál a beteggel, hozzátartozókkal, munkatár-sakkal. Pontosan vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt. Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval szemben támasztott etikai, jogi követelményeknek megfelelő viselkedést, magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi méltóság alaptörvényben megfogalmazott jogát. Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan gyakorolja, a vele kapcsolatba kerülő embert tiszteletben tartja.

A Képzett segédápoló  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B051)

alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00261-20-01 2 05 2

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: szükségesek a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet “Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
  egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről”szerint.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: betöltött 18. életév

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és 
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Szakmai Programkövetelmény Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  gepipari-osszeszerelo-salgotarjan

  Képzés megnevezése: Gépipari összeszerelő
  Azonosító: SzPk-00169-17-05 2 08 2
  Óraszám: 350 óra

  Elmélet és gyakorlat aránya:
  105 (30%) elméleti; 245 (70%) gyakorlati óra

  A képesítés rövid leírása:
  Elemi alkatrészek, festett, hegesztett és forgácsolt egységek a felhasználás szerinti helyeken az előírásoknak megfelelő mennyiségben, időben, darabszámban történő összeszerelése. Alkatrészek
  összeszerelése. A szerelésre váró alkatrészek sérülés, és hibamentességének vizsgálata. Munkautasítások szerinti szerelési tevékenység elvégzése.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • Ismeri a gépipari vállalat alapszabályait, alapelveit.
  • Ismeri a vállalat szervezeti felépítését.
  • Ismeri a titoktartási szabályokat, adatvédelmi irányelveket.
  • Ismeri az integrált vállalatirányítási rendszer fogalmát, használatának céljait.
  • Ismeri a gépipari összeszerelési-rajz rajzelemeit.
  • Tudja a műszaki ábrázolás alapjait.
  • Ismeri az alapvető SI mértékegységeket és azok prefixumait.
  • Ismeri a gépipari összeszerelés során alkalmazott oldható és oldhatatlan kötéseket.
  • Tudja a különböző mechanikus és elektromos mérőeszközök használatát.
  • Ismeri az egyes szerelő állásokon elvégzendő műveleteket.
  • Ismeri a TACT Time (ütemidő) fogalmát.
  • Ismeri az alkatrészek felületi kialakításának változatait.
  • Ismeri a sorkiegyenlítés alkalmazási lehetőségeit.
  • Ismeri a szerelés közben alkalmazható javító és korrekciós műveleteket.
  • Ismeri a szabványosított munkautasítás szerkezeti felépítését és annak használatát.
  • Ismeri a technológiai állomásokon használatos szerszámok, gépek, berendezések működését, kezelését.
  • Ismeri a minőségirányítási alapfogalmakat.
  • Ismeri az operátori önellenőrzés fogalmát.
  • Ismeri a munkahelyi 5S alapfogalmát és egyes elemeit.
  • Ismeri a Kaizen fogalmát, használatának jelentőségét, fontosságát.
  • Ismeri a termékek gyártásához használt komponensek beazonosítását támogató vizuális rendszert.
  • Ismeri a belső logisztikai és a KANBAN és a Szupermarket alapfogalmakat.
  • Ismeri az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásait.
  • Ismeri a környezetvédelmi előírásokat.
  • Ismeri az üzemi terület általános jelöléseinek rendszerét.

  Intenzitás:
  Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 30 óra (5*6) óra

  Bemeneti feltételek: alapfokú iskolai végzettség

  A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

  Jelentkezés


   [recaptcha theme:dark size:compact]

   A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

   © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
   “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
   ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
   Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
   Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
   “IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák! Oldaltérkép

   0

   betonozo-seged-salgotarjan

   Képzés megnevezése: Betonozó segéd
   Azonosító: SzPk-00089-16-09 2 07 1/1
   Képzés helyszíne: Salgótarján
   Óraszám: 240 óra
   Engedélyszám: E-000526/2014/B037

   Elmélet és gyakorlat aránya:
   72 (30%) elméleti; 168 (70%) gyakorlati óra

   A képesítés rövid leírása:
   A képzést sikeresen teljesítő képessé válik az alábbi tevékenységekre: – a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése előtt – a betonozási munkáknál
   felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére – a helyreállítandó betonszerkezetet és környezetét a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez –
   sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz – segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási
   műveletekhez – a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából. – a frissbeton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére – a bedolgozott beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően – a tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

   • Ismeri a sérült betonszerkezetek jellemző megjelenési formáit
   • Ismeri a kőműves munkafolyamatok előkészítő lépéseit.
   • Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok csomagolásán szereplő magyar nyevű szakmai kifejezéseket
   • Ismeri a helyreállítandó betonszerkezet és környezetének előkészítési műveleteit a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez
   • Ismeri azokat a betonszerkezet helyreállítási műveleteket, melyekhez sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet alkalmazó technológiát alkalmazhat
   • Ismeri a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveleteihez alkalmazott egyszerű segédszerkezeteket
   • Ismeri a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveleteihez alkalmazott egyszerű segédszerkezeteket
   • Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállításának és javításának módszereit előre összeállított, vagy helyszínen kevert betonnal
   • Ismeri a helyreállított monolit betonszerkezet jellemzőinek ellenőrzési módszereit a beton megszilárdulása előtt
   • Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok használati utasításában megfogalmazott utókezelési műveleteket

   Intenzitás:
   Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 30 óra (5*6) óra

   Bemeneti feltételek:

   • iskolai előképzettséghez nem kötött
   • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
   • betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   0

   Betanított kőműves tanfolyam indul Salgótarjánban!

   betanitott-komuves-salgotarjan

   Képzés megnevezése: Betanított kőműves
   Azonosító: SzPk-00117-16-09 1 07 1/1
   Képzés helyszíne: Salgótarján
   Óraszám: 300 óra

   Elmélet és gyakorlat aránya:
   90 (30%) elméleti; 210 (70%) gyakorlati óra

   A képesítés rövid leírása:
   A betanított kőműves feladata a kőműves szakember munkájának segítése. A betanított kőműves szakmai irányítás mellett, a munka- tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával végzi feladatait.
   A betanított kőműves munkája során használja a kőműves munkához szükséges tárgyi eszközöket, kisgépeket; előkészíti a munkafolyamatokat; vasalási, betonozási, falazási, vakolatkészítési tevékenységeket végez; részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint vízszigetelési tevékenységekben, segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási munkálatok során.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

   • Ismeri a kőműves munka eszközeit és kisgépeit.
   • Ismeri a kőműves munkafolyamatok előkészítő lépéseit.
   • Ismeri a vasalás, betonozás, falazás és vakolatkészítés folyamatát.
   • Ismeri a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek folyamatát.
   • Ismeri a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírásokat.
   • Ismeri a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységeket.

   Intenzitás:
   Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 30 óra (5*6) óra

   Bemeneti feltételek:

   • iskolai előképzettséghez nem kötött
   • foglalkozás egészségügyi alkalmassági megléte
   • betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

   A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

   Jelentkezés


    [recaptcha theme:dark size:compact]

    A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

    © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
    “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
    ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
    Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
    Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
    “IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák! Oldaltérkép

    0

    Betanított festő-mázoló tanfolyam indul Salgótarjánban!

    betanitott-festo-salgotarjan

    Képzés megnevezése: Betanított festő-mázoló
    Azonosító: SzPk-00113-16-09 2 07 1/1
    Képzés helyszíne: Salgótarján
    Óraszám: 240 óra

    Elmélet és gyakorlat aránya:
    72 (30%) elméleti; 168 (70%) gyakorlati óra

    A képesítés rövid leírása:
    A betanított festő-mázoló szakmai végzettséggel rendelkező feladata a festő, mázoló, tapétázó szakember munkájának segítése. Szakember irányításával részt vesz épületek, lakóterek festési
    alapmunkáiban. Segédkezik a felületet előkészítésében, tisztításában, a kisebb hibák javításában, a felület alapozásában, szakmai irányítással felületkiegyenlítést végez, segédkezik a festék
    különféle felületekre való felvitelében. Elvégzi a munkaterület takarítását. Szakszerűen használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat.

    A szakképesítéssel rendelkező képes:

    • Ismeri a festéshez, felületkezeléshez szükséges alapvető eszközöket.
    • Ismeri az alapfelületek fajtáit, anyagait, tulajdonságait.
    • Ismeri a nem festendő felületek, tárgyak megóvásának technikáit.
    • Ismeri a festendő felület tisztításának technikáit.
    • Ismeri a festendő felületeken keletkezett kisebb sérülések, repedések javításának technikáit.
    • Ismeri a glettanyag tulajdonságait, felvitelének szabályait.
    • Ismeri az alapozás során alkalmazott anyagokat, technikákat.
    • Ismeri a festék, lakk és hasonló anyagok különböző felületekre való felvitelének alapvető technikáit.
    • Ismeri a festés, mázolás munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásait, munkavédelmi eszközeit.
    • Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait.

    Intenzitás:
    Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 30 óra (5*6) óra

    Bemeneti feltételek:

    • iskolai előképzettséghez nem kötött
    • foglalkozás egészségügyi alkalmassági megléte
    • betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

    A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

    Jelentkezés


     [recaptcha theme:dark size:compact]

     A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

     © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
     “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
     ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
     Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
     Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
     “IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák! Oldaltérkép

     0

     Háztáji zöldségtermesztés Sárbogárd

     Képzés megnevezése: Háztáji zöldségtermesztés
     SzPk azonosító: SzPk-00028-16-20 2 06 2/1
     Képzés helyszíne: Sárbogárd
     Óraszám: 700 óra
     Engedélyszám: E-000526/2014/B022

     Elmélet és gyakorlat aránya:
     210 (30%) elméleti; 490 (70%) gyakorlati óra

     A képesítés rövid leírása:
     A Háztáji zöldségtermesztő képzettséggel rendelkező képes önállóan megtervezni és megvalósítani egy kisüzemi (háztáji) gazdálkodás olyan formáját, ami speciális minőségű termék előállítására alkalmas. Ismeri és alkalmazza a szóbeli és az írott kommunikáció formáit, értelmezni tudja az üzleti dokumentáció tartalmát, alkalmazni tudja a nyomtatott és elektronikus kommunikáció eszközeit. A tevékenysége során alkalmazni tudja a hajtatott és szántóföldi zöldségnövények morfológiai és biológiai sajátosságaival, szaporításával, termesztéstechnológiájával kapcsolatos ismereteit, kiválasztja és alkalmazza a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat. Képes megtervezni és elvégezni a zöldségtermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokat. Ismeri a mezőgazdasági termelés ökológiai vonatkozásait, alkalmazza az ökológiai gazdálkodás alapelveit. Képes az ökológiai gazdálkodásra való átállás megtervezésére és megvalósítására,  dokumentációjának kezelésére, az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásra. Kapcsolatot tart az ökológiai gazdálkodás hazai intézményrendszerével, betartva az ide vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, megvalósítja az ökológiai zöldségtermesztés gyakorlati technológiáját.

     A képzés moduljai:

     • SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1 /M-01- Gazdálkodási kommunikációs ismeretek
     • SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1 /M-02- Zöldségnövény-termesztő
     • SzPk-00028-16-20 2 06 2 /1 /M-03- Környezetkímélő gazdálkodás alapjai

     Intenzitás:
     Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 30 óra (5*6) óra

     Bemeneti feltételek:
     nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, illetve foglalkozás egészségügyi alkalmasság megléte, betöltött 16. életév és a tankötelezettség teljesítése

     A résztvevők kiválasztásának a módja: írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat

     A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!