Tag: „B” képzési körben

0

A képzett segédápoló egészségügyi/szociális intézményekben tevékenykedik. Feladata, hogy az ellátó team tagjaként segítse egyrészt az orvos által előírt diagnosztikus/terápiás terv megvalósulását, más-részt a beteg vagy egészséges embert mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészsége fejlesztéséhez, megtartásához, helyreállításához, gyógyulásához, vagy szenvedésének csökkentéséhez. Az ápolási terv alapján saját kompetenciáinak ismeretében független funkcióként alapápolási tevékenységet végez, az együttműködő funkciók keretében a gyógyító team tagjaként működik közre, a függő funkciók esetében a szakképzett munkatárs felügyelete, irányítása mellett végzi feladatait. Az ápolási folyamatnak megfelelő, holisztikus ápolási/gondozási szemléletet képvisel, az ember szomatikus, pszichés és szociokulturális egységének figyelembevételével. Az egészséget, mint értéket kezeli, és betartva kompetencia határait a rendelkezésre álló eszközeivel segíti annak fenntartását, megőrzését és fejlesztését. Elősegíti a beteg biztonságos ápolási környezetének kialakítását. Az alapápolás területén képes a különböző életkorú beteg/egészséges emberek fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésének segítésére, a terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek ellátására. Képes az élettanitól eltérő elváltozások, tünetek megfigyelésére, értelmezésére. Segédkezik a különböző vizsgálatok végzésénél, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál. Szükség szerint elsősegélyt nyújt. Szakszerűen kommunikál a beteggel, hozzátartozókkal, munkatár-sakkal. Pontosan vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt. Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval szemben támasztott etikai, jogi követelményeknek megfelelő viselkedést, magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi méltóság alaptörvényben megfogalmazott jogát. Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan gyakorolja, a vele kapcsolatba kerülő embert tiszteletben tartja.

A Képzett segédápoló  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B051)

alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00261-20-01 2 05 2

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: szükségesek a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet “Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
  egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről”szerint.
 • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
 • Egyéb feltételek: betöltött 18. életév

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és 
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Szakmai Programkövetelmény Letöltés

Jelentkezés


  [recaptcha theme:dark size:compact]

  A jelentkezési lap kitöltésével Ön hozzájárul, hogy adatait a weboldal tárolja és kezelje.

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok – Nyelvtanfolyamok – Nyelvvizsgák! Oldaltérkép

  0

  ECDL képzés indul

  Valamiért azt tapasztaljuk, hogy az IKT eszközökkel szemben sokkal türelmetlenebben vagyunk, mint az élet egyéb területein. ‘Nem működik, nem ér semmit’, hallható gyakran kollégáktól. Az IKT eszközök hatékony használata sok türelmet, munkát, időt igényel (főleg a folyamat elején). Megdöbbenve néznénk egy kollégánkra, ha azt mondaná:Nem használok fénymásolót, olyan megbízhatatlan.Pedig mindannyian rángattunk már ki cafatokra tépett papírt a gépből. Hasonló a helyzet az IKT eszközökkel is. Ahogy haladunk az évekkel, úgy csökken az álláskeresők számítástechnikai tudásszintje is. “Pozitív tapasztalat viszont, hogy az idősebb korosztály felismerte az informatikai programok szükségességét, és áldoztak annak alapvető elsajátítására. A fiatalok gyengéje és egyben a pályakezdők gyakori hibája, hogy mivel nem tudnak szakmai tapasztalatot felmutatni, és üresen sem szeretnék hagyni az önéletrajzot, ezért felsorolnak mindenféle programot, amit már láttak, vagy egyszer mutattak nekik, pedig valódi tudással nem rendelkeznek. Egy-egy program ismeretét tudásszinttel adjuk meg táblázatos formában. Ezért kívánunk segíteni tanfolyamunkkal a munkavállalóknak, hogy valóságos tudás birtokában megfeleljenek a  munkaerő-piaci elvárásoknak.

  Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot. Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

  ECDL tanfolyam célja:
  Tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel (számítógépes alapismeretek). Szövegszerkesztési ismeretek, Táblázatkezelési ismeretek, Internethasználat és elektronikus levelezési ismeretek (online alapismeretek), Adatbázis-kezelési ismeretek, Prezentációkészítési ismeretek, Weblapkészítési ismeretek. Tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel (számítógépes alapismeretek). Szövegszerkesztési ismeretek, Táblázatkezelési ismeretek, Internethasználat és elektronikus levelezési ismeretek (online alapismeretek). Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás. Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, motiválhatóság. Módszer-kompetenciák: áttekintő képesség, rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, helyzetfelismerés, általános tanulóképesség

  Személyes kompetenciák: Megbízhatóság, Felelősségtudat, Precizitás. Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, motiválhatóság. Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, helyzetfelismerés, általános tanulóképesség

  ECDL tanfolyam tananyagegységei:

  • Számítógépes alapismeretek (Operációs rendszerek)
  • Szövegszerkesztés
  • Táblázatkezelés
  • Online alapismeretek (Internet és kommunikáció) Adatbázis-kezelés
  • Prezentáció
  • Webszerkesztés (Webkezdő)

  A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

  • Iskolai végzettség:  nem szükséges
  • Szakmai végzettség: nem szükséges
  • Szakmai gyakorlat: nem szükséges
  • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
  • Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: Alapvető írás és olvasási készség

  Képzőintézményünk engedélyezett Minőségirányítási rendszer alapján működik, Felnőttképzési engedéllyel, Intézményakkreditációs valamint kapacitásakkreditációs tanúsítvánnyal is egyaránt rendelkezik. Intézményünk több mint 10 éves felnőttképzési tapasztalatát, gyakorlatát, költséghatékony megoldásait, problémamegoldó készségét nyújtva a legelhivatottabban, minden esetben perfekcionizmusra törekszik, ezért kiváló képzést nyújt garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően.

  Amit nyújtunk:

  • a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen
  • az esetleges kiegészítő tankönyveket pedig kedvezményes áron, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.
  • a képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig,
  • munka és család mellett is könnyen elvégezheti a tanfolyamot.
  • Igény szerint gyakorlati helyet is ajánlunk a tanfolyam résztvevőinek
  • folyamatos tájékoztatás segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével
  • Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítő

  10% kedvezményt adunk:

  • +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

  ECDL tanfolyamra Jelentkezzen most minden kötelezettség nélkül!

  © “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.
  “IOSZIA” – For the People… Partnereink, Referenciáink
  ECL NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1769, EURO EXAM NYELVVIZSGA VIZSGAHELY AZ: 1894, ECDL VIZSGAHELY AZ: 518
  Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014
  Adószáma: 13531223-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-283044 – Felnőttképzés
  “IOSZIA” OKJ KépzésekOKJ TanfolyamokNyelvtanfolyamokNyelvvizsgák!  Oldaltérkép

  Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Zöldterületi kisgép-üzemeltető  szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A  Zöldterületi kisgép-üzemeltető szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után Képes lesz lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) karbantartására, fűnyírás, fák, cserjék gondozására, talajmunkák végzésére kisgépekkel, települések bevezető útjainak, rézsűinek tisztítására, kültéri dűlő utak mentén bozót, cserje irtására, parlagfű mentesítésre, vízügyi, erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartására.
  A  betölthető munkakörök: Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8421:Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
  Zöldterületi kisgép-üzemeltető képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B020) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek nem szükséges

  A szakmai programkövetelmény moduljai:
  SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-01 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme
  SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-02 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

  Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
  A képzés óraszáma: 120 óra

  A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
  – a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
  – a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Zöldterületi kisgép-üzemeltető Tanfolyam

  Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Száraztészta gyártó szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Száraztészta gyártó szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után Képes lesz felkészülni a munkára és előkészíteni a munkafolyamatokat. A száraztészta készítéséhez szükséges alap -, járulékos és segédanyagok tulajdonságainak, minőségi követelményeinek ismeretében és alkalmazva a receptúrákat és gyártástechnológiát, különböző száraztészta típusokat állít össze. Tudja a feldolgozott tészta elkészítésénél használni a száraztészta készítés gépeit, berendezéseit, a szárítás előtt a tészta típusának megfelelően formázni, szakszerűen szárítani. Képes a csomagolóanyagok típusainak ismeretében beállítani a csomagolási súlyokat, majd becsomagolni és termékcímkével látni el a száraztésztát, az elkészült termékeket megfelelő körülmények között tárolni és raktározni. Betartja a higiéniai, élelmiszer biztonsági és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat.
  A betölthető munkakörök: 7. Ipari és építőipari foglalkozások – 7114 Pék, édesipari termékgyártó Száraztészta gyártó
  Száraztészta gyártó képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B045) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00082-16-21 3 07 2 /1

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség:nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig: 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: szükséges, éspedig: az előírt iskolai végzettség hiányában sikeres bemeneti kompetenciamérés eredményeképpen is be lehet kapcsolódni a képzésbe.

  A szakmai programkövetelmény moduljai:
  SzPk-00082-16-21 3 07 2 /1 /M-01 Száraztésztagyártás anyagai és azok előkészítése
  SzPk-00082-16-21 3 07 2 /1 /M-02 Száraztésztagyártás eszközei, technológiája
  SzPk-00082-16-21 3 07 2 /1 /M-03 A száraztészta csomagolása, tárolása, raktározása

  Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
  A képzés óraszáma: 400 óra

  A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
  – a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
  – a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

   Száraztészta gyártó Tanfolyam

  Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
  A Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás tanfolyamszakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz több emberrel együtt dolgozni szakmai irányítás mellett, a kitermelés vagy mezőgazdasági munka során keletkezett faanyag elszállításához szükséges előkészületekben segédkezik, munkavégzés során felügyelet mellett használni tudja a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, gépeket. Lakott területek, közterületek, parkok, kertek erdők és mezőgazdasági területek fáinak kitermelését követően képes a kitermelt és lehulló fák rakodására, csomagolására azok szállításának előkészítésére szakmai irányítás mellett.

  A betölthető munkakörök: 6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 9332 Erdei melléktermékgyűjtő és hasznosító Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás
  Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B047) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00128-16-20 2 06 1 /1

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24) NM rendelet alapján
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

  Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
  A képzés óraszáma: 90 óra

  A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
  – a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
  – a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Faanyag szállítását előkészítő segédmunkás Tanfolyam

  Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz biomassza hasznosítást végezni a komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma,kukoricaszár/csutka stb.), az állati eredetű biomasszát (trágya stb.), az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.) hasznosítani.
  A betölthető munkakörök: 6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló
  Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B026) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

  A szakmai programkövetelmény moduljai:
  SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
  SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

  Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
  A képzés óraszáma: 144 óra

  A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
  – a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
  – a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás Tanfolyam

  Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betonozó segéd szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
  A Betonozó segéd szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz  az alábbi tevékenységekre:
  – a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése előtt
  – a betonozási munkáknál felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére
  – a helyreállítandó betonszerkezetet és környezetét a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez
  – sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz
  – segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveletekhez
  – a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából.
  – a frissbeton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére – a bedolgozott beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően
  – a tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.

  A betölthető munkakörök:  7. Ipari és építőipari foglalkozások 7511 Kőműves Betonozó segéd
  Betonozó segéd képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B037) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00089-16-09 2 07 1 /1

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

  Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
  A képzés óraszáma: 240 óra

  A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
  – a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
  – a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Betonozó segéd Tanfolyam

  Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betanított szociális segítő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betanított szociális segítő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz megfelelő szakmai irányítás mellett aktív segítő tevékenységet végezni a társadalom egyes rétegei számára a szociális jellegű problémák megoldása érdekében. Közvetítő szerepet tud ellátni az ellátásra szorultak és a szakszerű ellátást végző szakemberek között. Képes tevékenysége során szociális jellegű ügyviteli tevékenységet folytatni, ezekben aktív szerepet ellátni ; szükség esetén gyermekvédelemmel kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni; a szociális jellegű problémákat kezelése érdekében segítő jellegű megbeszéléseket folytatni; javaslatot tenni a megfelelő rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére, az egészségmegőrző tevékenységek folytatására; tud érvelni ezek alkalmazása mellett; megfelelő segítséget kérni a szakszerű elsősegélynyújtás érdekében, szükség esetén elsősegélyt nyújtani a rászorulók részére.
  A betölthető munkakörök: 3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3511 Szociális segítő Betanított szociális segítő
  Betanított szociális segítő  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B042) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00112-17-02 3 03 2 /2

  A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

  Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
  A képzés óraszáma: 240 óra

  A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
  – a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
  – a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
  A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

  Betanított szociális segítő Tanfolyam

  0

  Szeretne olyan szakemberré válni, aki alkalmazható elméleti és gyakorlati tudás birtokában értékké válik a munkaerőpiacon?
  Szeretné végre saját maga irányítani az életét?
  Kész a szemléletváltásra?  Szeretné, ha Önnel nem csak úgy megtörténnek a dolgok, hanem a sorsának irányítását a saját kezébe venné, és ehhez megoldásokat keres?
  Ha úgy gondolja, hogy kész időt, pénzt és energiát a saját hasznára fordítani, befektetéséhez az
  IOSZIA Felnőttképzési Intézmény azzal járul hozzá, hogy elérhető áron
  magas minőségű képzést biztosít, hogy Ön megfelelő szakmai végzettség birtokában munkát kaphasson, vagy akár saját vállalkozását is elindíthassa, működtethesse.
  Képzéseink rugalmas időrenddel, kevés utazási költséggel, minimális ráfordítási idővel, lakóhelyének közelében, vonzáskörzetében szerveződnek. Mindent egy helyen biztosítunk.

  Színvonalas, szakmailag felkészült, naprakész, megbízható tudással és gyakorlattal  rendelkező oktatókkal állunk az Ön rendelkezésére igényei, tervei, döntése szerint, garantált minőségben a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően.

  Segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével törekszünk a képzésben résztvevők megfelelő szintű tájékoztatására, támogatására az adminisztrációs
  feladatoktól kezdve egészen a szakmai vizsgák lebonyolításáig.  A munkaerőpiacon történő elhelyezkedést segítik képzéseink, ezt a képzésben résztvevők utánkövetése során szerzett tapasztalataink igazolják. Magas a nálunk szakmát tanult  résztvevők elhelyezkedési aránya!
  Képzéseinkkel kapcsolatban nincs rejtett, bújtatott költség, ingyenes a tankönyv, az elméleti

  tudásszint felmérés, a tananyag árát a részvételi díj tartalmazza. Törekszünk az Ön  maximális elégedettségére.

  Kedvezményeket is biztosítunk a következő esetekben:
  1. Ha Ön visszatér hozzánk, és másik képzésünkre is jelentkezik vagy egyszerre több képzésre is vállalkozik.
  2. Ha Ön regisztrált álláskereső.
  3. Ha Önök csoportosan (legalább 4 fő) együtt jelentkeznek.
  4. Ha Ön gyermekével GYED-en vagy GYES-en van.
  5. Ha Ön egy összegben fizeti meg a képzési díjat a képzés megkezdése előtt.

  Ha külföldi munkavállalásra készül a képzés után, akkor a végzettségét bizonyító okiratot igényelheti az Ön által kért nyelven.
  Az EUROPASS idegen nyelvű bizonyítvány igazolja a képesítést.

  Ha nyelvtudásra is szeretne szert tenni vagy meglévő tudását szeretné elmélyíteni, nálunk megteheti! Az IOSZIA Felnőttképző Intézmény  vizsgaközpont és nyelvvizsgahely is, így  kínál nyelvi képzéseket is ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy Ön a nyelvvizsga  megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással  rendelkezzen, így  sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthasson akár külföldön is.
  Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (és egyéb rendeletekben) meghatározott engedélyezési eljáráson sikeresen megfelelt.
  Képzéseinket mind a négy képzési körben szervezzük, jelenleg 80 minősített és már engedélyszámmal ellátott képzési programunk van, további 70 várja az engedélyeztetési  eljárás befejezését, de kínálatunkat az igényeknek is megfelelően folyamatosan bővítjük. (A képzés engedélyszámát megtalálja a képzések részletes ismertetésénél.)

  A fent említett szabályozás a felnőttképzési intézményekre vonatkozóan minőségbiztosítási rendszert is meghatároz, amely alapján működünk, és igyekszünk tevékenységünket minél magasabb szinten, az Ön megelégedésére végezni.
  Kérjük, amennyiben Ön szeretne alkalmazható elméleti és gyakorlati tudást szerezni és a munkaerőpiacon hatékonyabban megfelelni, tekintse át képzési kínálatunkat!

   „A” képzési körben az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések megszerzésére irányuló képzéseink szakmacsoportonként:
  1. Egészségügyi szakmacsoportba tartozó képzéseink
  2. Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó képzéseink
  3. Oktatás szakmacsoportba tartozó képzéseink
  4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportba tartozó képzéseink
  5. Gépészet szakmacsoportba tartozó képzéseink
  6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó képzéseink
  7. Informatika szakmacsoportba tartozó képzéseink
  8. Vegyipar szakmacsoportba tartozó képzéseink
  9. Építészet szakmacsoportba tartozó képzéseink
  10. Könnyűipar szakmacsoportba tartozó képzéseink
  11. Faipar szakmacsoportba tartozó képzéseink
  12. Nyomdaipar szakmacsoportba tartozó képzéseink
  13. Közlekedés szakmacsoportba tartozó képzéseink
  14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba tartozó képzéseink
  15. Közgazdaság szakmacsoportba tartozó képzéseink
  16. Ügyvitel szakmacsoportba tartozó képzéseink
  17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó képzéseink
  18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó képzéseink
  19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó képzéseink
  20.  Mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó képzéseink
  21.  Élelmiszeripar szakmacsoportba tartozó képzéseink
  22.  Közszolgálat szakmacsoportba tartozó képzéseink

  „B” képzési körben, szakmai programkövetelmény alapján összeállított, nem az OKJ-ban, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által engedélyezett  szakmai végzettség
  megszerzésére irányuló képzéseink

   „C” képzési körben nyelvi programkövetelmény alapján meghatározott általános nyelvi képzés/ egyéb nyelvi képzés/ kombinált nyelvi képzéseink

  D” képzési körben az általános műveltség növelését, megnevezhető  szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető  kompetenciák (képességek) fejlesztését megvalósító képzéseink.
  Olvassa el képzési ajánlatainkat!

  1 képzés átfogó ismertetésének vázlata
  A képzés neve   pl.  Állatgondozó
  A képzés típusa  pl. OKJ részszakképesítés, OKJ száma  31 621 01
  A képzés engedélyszáma  pl. E-000526/2014/A049
  A képzés milyen típusú munkavégzésre készít fel pl: Az állatgondozó képzés általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező olyan szakembereket képez, akik irányítás mellett képesek állatot takarmányozni, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni a környezet-, tűz- és munkavédelmi előírások betartásával.

  A képzés megkezdésének feltételei pl. a képzés megkezdhető pl. egészségügyi alkalmasság és alapfokú (általános ) iskolai végzettség birtokában (ennek hiányában is megkezdhető a képzés a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában)

  A képzés időtartama  400-600 óra
  A képzés tartalma   10997-12  Állattartás és  11000-12  Mezőgazdasági géptan modul,
  30%-ban  elmélet, 70%-ban gyakorlat.