Tag: Automatikai technikus Tanfolyam (OKJ Képzés)

Automatikai technikus szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél!
Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít.
A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után  tudni fogja, hogy a legtöbb helyen megtalálható elektromos kapu, garázsajtó, motoros redőny, riasztó, kaputelefon, mozgásérzékelős lámpa, vagy video megfigyelő rendszer, fűtésszabályozó önálló működésű rendszerek, saját kijelzővel, vezérlőegységgel, tápegységgel, melyeknek szerelésével, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával foglalkozik az automatikai technikus.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Gyengeáramú villamosipari technikus,  Jelzőberendezés – technikus,  Ipari elektronikai technikus,  PLC programozó,  Automatikai műszerész, Biztosítóberendezés műszerész, Elektroműszerész, Elektronikai műszerész
Automatikai technikus szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A075) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 523 01
Az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1300 óra

Képzési Modulok listája:

 • 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
 • 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek
 • 10003-16 Irányítástechnikai alapok
 • 10004-16 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
 • 10002-16 Ipari gyártórendszerek
 • 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Automatikai technikus OKJ Képzés

 

Automatikai technikus tanfolyam

OKJ száma: 54 523 01  – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Engedélyszám: E-000526/2014/A075

Ha érdekli olyan felelősségteljes munka ahol az, hogy az automatizálás, a felügyelet és a karbantartás fontos, akkor jelentkezzen az Automatikai technikus tanfolyamunkra. Oktatási módszereink gyakorlatiasak, a képzésben résztvevők a mindennapokban felmerülő automatizálási feladatokat oldanak meg.

Miért vonzó ez a szakma? Ez a jövő! Egyre bonyolultabb, önállóan dolgozni tudó gépek felügyelete, karbantartása, javítása magas szakmai tudást igényel az ipar területén.

Tanfolyamunkra már lehet jelentkezni. Érettségi képesítés szükséges. A PLC programozó ismeret előnyt jelenthet. Olyan szakemberré válhat, aki gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válik a munkaerő-piacon. Műszaki szakemberré, aki képes a termelési, üzemeltetési, fejlesztési feladatokat önállóan elvégezni, alsó- és középszintű vezetői szerepet ellátni, aki ipari számítógéppel vezérelt technológiai rendszereket gyárt, szervizel, ipari robotokat üzemeltet, karbantart, javít.

Automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.

A szakmai képesítéssel idegen nyelvű bizonyítványt is szerezhet, amit még külföldön is elfogadnak. Az EUROPASS az Ön által kért nyelven kiállított bizonyítvány, amely igazolja a képesítést.

Automatikai technikus tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Automatikai technikus tanfolyam célja:
Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.

Automatikai technikus részszakképesítés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
– 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
– 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek
– 10003-16 Irányítástechnikai alapok
– 10004-16 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
– 10002-16 Ipari gyártórendszerek
– 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
– 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Olcsó OKJ Tanfolyamunk kiváló, etikus képzést nyújt garantált minőségben, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelően, segítőkész, gyors, kiváló szakmai tudású, szorgalmas munkatársak segítségével. Mindenben, az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a vizsgáig törekszünk a képzésben résztvevők maximális elégedettségére. A képzés alatt végigkísérjük, támogatjuk, folyamatosan tájékoztatjuk őket. OKJ Képzéseinken, Tanfolyamainkon nincs rejtett, bújtatott költség, az elméleti tudásszint felmérését a részvételi díj tartalmazza.

„IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkező szakmunkást képezzünk, aki sokkal nagyobb jövedelemhez, jobb álláshoz juthat külföldön is.

Az Automatikai technikus tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők. Megfelelő infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Automatikai technikus tanfolyam résztvevőinek ingyen biztosítjuk a képzéshez szükséges jegyzeteket, és az esetleges kiegészítő tankönyvekhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőinknek minden feltétel biztosítva legyen a sikeres tanuláshoz és vizsgához

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

 •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
 •  már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán
 •  egyszerre több tanfolyamra jelentkezik
 • GYED-en, GYES-en lévő
 • regisztrált álláskereső
 • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja
 • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti.

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Automatikai technikus tanfolyam – További információért kattintson ide!

 

Automatikai technikus tanfolyam

A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9.2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
 3.1.2.  3122  Villamosipari technikus
(elektronikai technikus)
 Gyengeáramú villamosipari technikus
 3.1.3.  Jelzőberendezés-technikus
 3.1.4.  3121  Villamosipari technikus
(energetikai technikus)
 Ipari elektronikai technikus
 3.1.5.  3190  Egyéb műszaki foglalkozású  PLC programozó
 3.1.6.  7341  Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója  Automatikai műszerész
 3.1.7.  Biztosítóberendezés műszerész
 3.1.8.  Elektroműszerész
 3.1.9.  Elektronikai műszerész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alkalmazza a pneumatikai, elektropneumatikai és hidraulikai elemeket. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.
Ipari robotok beállítása, programozása alapszinten. NC gépek hibadiagnosztikája, javítása, Elektronikus villamos hajtások telepítése, beüzemelése, üzemeltetése
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– üzembe helyezni az automatikai berendezést
– automatikai berendezéseket üzemeltetni, javítani, karbantartani
– automatikai berendezéseken műszeres méréseket végezni
– készülék-átalakítási munkákat végezni
– részt venni az új technológiák bevezetésében
– magas automatizáltságú berendezéseket kezelni
– karbantartási, javítási munkákat irányítani
– PLC programozást végezni
– paramétereket beállítani, diagnosztizálni
– hidraulikai eszközöket telepíteni, üzemeltetni
– pneumatikai, elektropneumatikai eszközöket telepíteni, üzemeltetni
– ipari robotokat beállítani, alapszinten programozni
– NC gépeken hibát diagnosztizálni, és alapvető beállításokat elvégezni
– Elektronikus villamos hajtásokat telepíteni, beüzemelni, üzemeltetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  51 523 01  PLC programozó  részszakképesítés
 3.3.4.  55 523 07  Járműipari karbantartó technikus  szakképesítés-ráépülés
 3.3.5.  34 522 01  Elektromechanikai műszerész  azonos ágazat
 3.3.6.  34 522 02  Elektromos gép- és készülékszerelő  azonos ágazat
 3.3.7.  34 522 03  Elektronikai műszerész  azonos ágazat
 3.3.8.  54 523 02  Elektronikai technikus  azonos ágazat
 3.3.9.  54 522 01  Erősáramú elektrotechnikus  azonos ágazat
 3.3.10.  54 523 03  Közlekedésautomatikai műszerész  azonos ágazat
 3.3.11.  34 523 01  Mechatronikus-karbantartó  azonos ágazat
 3.3.12.  34 522 04  Villanyszerelő  azonos ágazat
 3.3.13.  55 523 06  Háztartási gépszerviz szaktechnikus  szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10007-16  Informatikai és műszaki alapok
 4.4.  10005-16  Villamosipari alaptevékenységek
 4.5.  10003-16  Irányítástechnikai alapok
 4.6.  10004-16  Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
 4.7.  10002-16  Ipari gyártórendszerek
 4.8.  10001-16  Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
 4.9.  11498-12  Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10007-16  Informatikai és műszaki alapok  írásbeli
 5.2.4.  10005-16  Villamosipari alaptevékenységek  írásbeli
 5.2.5.  10003-16  Irányítástechnikai alapok  írásbeli
 5.2.6.  10004-16  Pneumatikus és hidraulikus rendszerek  gyakorlati
 5.2.7.  10002-16  Ipari gyártórendszerek  gyakorlati
 5.2.8.  10001-16  Ipari folyamatok irányítása PLC-vel  gyakorlati
 5.2.9.  11498-12  Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)  írásbeli
 5.2.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Villamos, pneumatikus, hidraulikus irányítások
A vizsgafeladat ismertetése: Villamos, pneumatikus vagy hidraulikus kapcsolások tervezése, összeállítása, beállítása, működtetése. Villamos, pneumatikus vagy hidraulikus berendezésen hibakeresés, hibajavítás, dokumentálás
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel
A vizsgafeladat ismertetése: A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Villamosipari és irányítástechnikai ismeretek és PLC általános ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása elektrotechnika/elektronika, digitális technika, irányítástechnika tananyagból és PLC programozási feladatok megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-16 Irányítástechnikai alapok és a 10002-16 Ipari gyártórendszerek követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Számítógép
 6.3.  Szkenner
 6.4.  Nyomtató
 6.5.  Szimulációs szoftverek
 6.6.  Szerelőszerszámok
 6.7.  Elektromos kéziszerszámok
 6.8.  Speciális szerelőszerszámok hidraulikához, pneumatikához
 6.9.  Elektromos mérőműszerek
 6.10.  Nyomásmérő műszerek
 6.11.  Elektronikus mérőműszerek
 6.12.  Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
 6.13.  Hidraulikus vezérlő és vezérelt elemek
 6.14.  Elektropneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
 6.15.  PLC-készülék
 6.16.  Kommunikációs eszközök
 6.17.  Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
 6.18.  Villamos vezérlő és vezérelt elemek

Az Automatikai technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Automatikai technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Automatikai technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Automatikai technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Automatikai technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés