Tag: Automatikai technikus okj

Automatikai technikus tanfolyam

A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9.2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
 3.1.2.  3122  Villamosipari technikus
(elektronikai technikus)
 Gyengeáramú villamosipari technikus
 3.1.3.  Jelzőberendezés-technikus
 3.1.4.  3121  Villamosipari technikus
(energetikai technikus)
 Ipari elektronikai technikus
 3.1.5.  3190  Egyéb műszaki foglalkozású  PLC programozó
 3.1.6.  7341  Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója  Automatikai műszerész
 3.1.7.  Biztosítóberendezés műszerész
 3.1.8.  Elektroműszerész
 3.1.9.  Elektronikai műszerész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alkalmazza a pneumatikai, elektropneumatikai és hidraulikai elemeket. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.
Ipari robotok beállítása, programozása alapszinten. NC gépek hibadiagnosztikája, javítása, Elektronikus villamos hajtások telepítése, beüzemelése, üzemeltetése
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– üzembe helyezni az automatikai berendezést
– automatikai berendezéseket üzemeltetni, javítani, karbantartani
– automatikai berendezéseken műszeres méréseket végezni
– készülék-átalakítási munkákat végezni
– részt venni az új technológiák bevezetésében
– magas automatizáltságú berendezéseket kezelni
– karbantartási, javítási munkákat irányítani
– PLC programozást végezni
– paramétereket beállítani, diagnosztizálni
– hidraulikai eszközöket telepíteni, üzemeltetni
– pneumatikai, elektropneumatikai eszközöket telepíteni, üzemeltetni
– ipari robotokat beállítani, alapszinten programozni
– NC gépeken hibát diagnosztizálni, és alapvető beállításokat elvégezni
– Elektronikus villamos hajtásokat telepíteni, beüzemelni, üzemeltetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  51 523 01  PLC programozó  részszakképesítés
 3.3.4.  55 523 07  Járműipari karbantartó technikus  szakképesítés-ráépülés
 3.3.5.  34 522 01  Elektromechanikai műszerész  azonos ágazat
 3.3.6.  34 522 02  Elektromos gép- és készülékszerelő  azonos ágazat
 3.3.7.  34 522 03  Elektronikai műszerész  azonos ágazat
 3.3.8.  54 523 02  Elektronikai technikus  azonos ágazat
 3.3.9.  54 522 01  Erősáramú elektrotechnikus  azonos ágazat
 3.3.10.  54 523 03  Közlekedésautomatikai műszerész  azonos ágazat
 3.3.11.  34 523 01  Mechatronikus-karbantartó  azonos ágazat
 3.3.12.  34 522 04  Villanyszerelő  azonos ágazat
 3.3.13.  55 523 06  Háztartási gépszerviz szaktechnikus  szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10007-16  Informatikai és műszaki alapok
 4.4.  10005-16  Villamosipari alaptevékenységek
 4.5.  10003-16  Irányítástechnikai alapok
 4.6.  10004-16  Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
 4.7.  10002-16  Ipari gyártórendszerek
 4.8.  10001-16  Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
 4.9.  11498-12  Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10007-16  Informatikai és műszaki alapok  írásbeli
 5.2.4.  10005-16  Villamosipari alaptevékenységek  írásbeli
 5.2.5.  10003-16  Irányítástechnikai alapok  írásbeli
 5.2.6.  10004-16  Pneumatikus és hidraulikus rendszerek  gyakorlati
 5.2.7.  10002-16  Ipari gyártórendszerek  gyakorlati
 5.2.8.  10001-16  Ipari folyamatok irányítása PLC-vel  gyakorlati
 5.2.9.  11498-12  Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)  írásbeli
 5.2.10.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.11.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Villamos, pneumatikus, hidraulikus irányítások
A vizsgafeladat ismertetése: Villamos, pneumatikus vagy hidraulikus kapcsolások tervezése, összeállítása, beállítása, működtetése. Villamos, pneumatikus vagy hidraulikus berendezésen hibakeresés, hibajavítás, dokumentálás
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel
A vizsgafeladat ismertetése: A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Villamosipari és irányítástechnikai ismeretek és PLC általános ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása elektrotechnika/elektronika, digitális technika, irányítástechnika tananyagból és PLC programozási feladatok megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-16 Irányítástechnikai alapok és a 10002-16 Ipari gyártórendszerek követelménymodulok témaköreit tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Számítógép
 6.3.  Szkenner
 6.4.  Nyomtató
 6.5.  Szimulációs szoftverek
 6.6.  Szerelőszerszámok
 6.7.  Elektromos kéziszerszámok
 6.8.  Speciális szerelőszerszámok hidraulikához, pneumatikához
 6.9.  Elektromos mérőműszerek
 6.10.  Nyomásmérő műszerek
 6.11.  Elektronikus mérőműszerek
 6.12.  Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
 6.13.  Hidraulikus vezérlő és vezérelt elemek
 6.14.  Elektropneumatikus vezérlő és vezérelt elemek
 6.15.  PLC-készülék
 6.16.  Kommunikációs eszközök
 6.17.  Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
 6.18.  Villamos vezérlő és vezérelt elemek

Az Automatikai technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Automatikai technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Automatikai technikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Automatikai technikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Automatikai technikus tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés