Tag: angol

0

Április – angol, német nyelvből

április 13. – A2, B1, C1 szint

április 14. – B2 szint

Jelentkezés: intézményünkön keresztül telefonon (+36 (30) 547-7990) vagy személyesen (3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.)

Jelentkezési határidő: március 19. hétfő

Az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer az EU tagállamok és a tagjelölt országok nyelvére kidolgozott standardizált, a Közös Európai Referenciakeret ajánlásaira épülő tesztrendszer, melyet az európai nyelveket képviselő intézmények szövetsége, az ECL Konzorcium (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) működtet. Az ECL nyelvvizsga elnevezése a konzorcium angol nevéből alkotott betűszó. Az 1983-92 között a London Egyetemen neves tesztszakértőkből álló nemzetközi team által kifejlesztett ECL nyelvvizsgarendszer központja 1999-től a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságán működik.

Szóbeli vizsgarész

a/ szóbeli kommunikáció

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy képes – a szintnek megfelelő területeken és témákban – szóbeli interakció fenntartására és folyamatos monológ szöveg létrehozására.
A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. A vizsgabizottság két tagból áll, akik egymástól függetlenül értékelik a vizsgázók teljesítményét.
A vizsgafeladatokat 3-5 perces „bemutatkozó beszélgetés” előzi meg, amelynek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsgahelyzetre. A szóbeli kommunikációnak ez a része nem kerül értékelésre.
Az 1. értékelt vizsgafeladat irányított beszélgetés (5-8 perc) a két vizsgázó között egy adott téma alapján. A kérdező vizsgáztató a vizsgázókhoz intézett irányító jellegű kérdések segítségével elősegíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.
A 2. értékelt feladat önálló témakifejtés képmontázs alapján (5-8 perc). A vizsgázó önállóan fejti ki véleményét a képmontázs által megjelenített témáról. Szükség esetén a vizsgáztató az adott vizsgaszintnek megfelelő kérdésekkel segíti a vizsgázói témakifejtését.

b/ hallott szöveg értése

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő, hangfelvételről elhangzó szövegeket. A vizsgázó két szöveget hallgat meg, megértésüket egy-egy 10 itemből álló feladatsor méri különböző feladattípusokkal (párosítás, feleletválasztós, táblázatos/X-elős, rövid kérdésre adott rövid válasz, mondat befejezése).

Írásbeli vizsgarész

a/ írásbeli kommunikáció

A vizsgázónak két (meghatározott szószámú) fogalmazást kell írnia megadott irányítási szempontok szerint. A feladat megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

b/ olvasott szöveg értése

A vizsgázónak két különféle típusú szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy képes szótár nélkül a vizsgaszintnek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni. Lehetséges feladattípusok: (párosítás, lyukas szöveg kiegészítése adott készletből, mondatbefejezés, feleletválasztós, táblázatos/X-elős, rövid kérdésre adott rövid válasz).