Tag: Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam (Tanúsítványos tanfolyam)

Alapkompetencia fejlesztés Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Alapkompetencia fejlesztés – (Alapkompetencia fejlesztés Tanfolyam)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D001
1.3.A képzési program célja: A képzési célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Alapkompetenciák:
2.1.1. A megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása
2.1.2. A különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
2.1.3. A nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
2.1.4. A mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása.
2.1.5. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználása, mellyel emelkedik a a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
2.2. Személyes kompetenciák:
2.2.1. Megbízhatóság
2.2.2. Felelősségtudat
2.2.3. Precizitás
2.3. Társas kompetenciák:
2.3.1. Kapcsolatteremtő készség
2.3.2. Kapcsolatfenntartó készség
2.3.3. Segítőkészség
2.3.4. Motiválhatóság
2.4. Módszerkompetenciák:
2.4.1. Áttekintő képesség
2.4.2. Rendszerező képesség
2.4.3. Problémamegoldás, hibaelhárítás
2.4.4. Okok feltárása
2.4.5. Helyzetfelismerés
2.4.6. Általános tanulóképesség
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: Alapvető írás és olvasási készségek, melyet a jelentkező a felvételi eljárás során igazol.
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
Alapkompetenciák fejlesztése
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek –
Az Alapkompetencia fejlesztése Tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam
Jelentkezzen most!
A tanfolyam típusa: Egyébkompetencia alapú képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/D001

A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. A képzés célja azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása/begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak. A képzés azoknak szól, ( a leghátrányosabb helyzetű munkavállalóknak), akik egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal és – készségekkel.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
−Befejezett iskolai végzettséget nem igényel

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam célja:
Azoknak az általános iskolában megszerezhető ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátíttatása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása, értelmezése. Olvasás, és írott szöveg megértése, írás és szövegalkotás, a tanulási képesség fejlesztése.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
Alapkompetenciák fejlesztése

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzárók teljesítéséhez, és a sikeres vizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam résztvevői kedvezményes áron juthatnak hozzá a képzéshez szükséges tananyagokhoz, ezért nem kell több tízezer forintot költeni gyorsan elavuló jegyzetekre, tankönyvekre. Tananyagaink segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt.

Ha kérdése van, intézményünk kollégái rendelkezésére állnak minden hétköznap 8:00-16:30-ig. Elérhetők az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649. OKJ képzésekkel, OKJ tanfolyamokkal, Német és Angol nyelvtanfolyamokkal, Nyelvvizsgával kapcsolatosan, minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  + 1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)!
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő!
  • regisztrált álláskereső!
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam – További információkért kattintson ide!