Our Blog

Szőlész-borász tanfolyam

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szőlész-borász
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 15/2018. (VII. 9.) AM rendelettel módosított 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlész, borász (mezőgazdasági)
3.1.3. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.4. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőmunkás
3.1.5. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőoltó, -metsző
3.1.6. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő
3.1.7. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Vincellér

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A végzett szakember a szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. Ismeri a borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése),
– a szüretet előkészíteni,
– a feldolgozást megszervezni,
– a bor erjesztését elvégezni,
– az újbort kezelni, javítani, készre kezelni,
– a palackozást megoldani,
– a speciális borkészítményeket előállítani,
– laboratóriumi minőségbiztosítást végezni,
– rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel,
– elvégezni a szakmai adminisztrációt,
– betartani a környezet- és munkavédelmi előírásokat,
– rendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel,
– birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek,
– szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni,
– végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát,
– a biogazdálkodás fő területeit átlátni,
– biomassza előállításának alapjait ismerni,
– elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 541 02 Borász részszakképesítés
3.3.4. 31 541 11 Vincellér részszakképesítés
3.3.5. 35 811 01 Sommelier szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 34 541 01 Édesipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.7. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus azonos ágazat
3.3.8. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus azonos ágazat
3.3.9. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.10. 34 541 03 Húsipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.11. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
3.3.12. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
3.3.13. 34 541 05 Pék azonos ágazat
3.3.14. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.15. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.16. 34 541 11 Pék-cukrász azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10947-12 A szőlőtermesztés gyakorlata
4.4. 10945-12 A szőlőtermesztés technológiája
4.5. 10944-12 Borászati gyakorlat
4.6. 10906-12 Borászati technológia
4.7. 10946-12 A szőlőtermesztés szakmai gépei
4.8. 10943-12 Borászati szakmai gépek
4.9. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok
4.10. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.11. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.12. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.13. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Saját vizsgabor elkészítése: palackozva, címkézve, technológiai lapot mellékelve.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10947-12 A szőlőtermesztés gyakorlata gyakorlati
5.2.4. 10945-12 A szőlőtermesztés technológiája írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10944-12 Borászati gyakorlat gyakorlati
5.2.6. 10906-12 Borászati technológia írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10946-12 A szőlőtermesztés szakmai gépei írásbeli, szóbeli
5.2.8. 10943-12 Borászati szakmai gépek írásbeli, szóbeli
5.2.9. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok gyakorlati
5.2.10. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli, szóbeli
5.2.11. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.12. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.13. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.)   A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér
A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a szőlészeti munkavégzéshez szükséges komplex vizsgafeladatot, amely magában foglalja a szőlészeti műveleteket, a gépészeti, a munkavédelmi és a minőségbiztosítási feladatokat.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B.)   A vizsgafeladat megnevezése: Borász
A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a borkészítés területéhez hozzátartozó komplex gyakorlati feladatot, mely magában foglalja a borászati technológiát, a borászati gépeket és a minőségbiztosítást. Emellett számot ad a biztonságos munkavégzéshez szükséges tudásáról is.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A.)   A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér írásbeli
A vizsgafeladat ismertetése: Összetett feladat keretében megoldja a szakmai alapkérdéseket, a gépészeti terület kérdéseit és a szakmai számítások, a gazdálkodási terület feladatait.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.)   A vizsgafeladat megnevezése: Borász írásbeli
A vizsgafeladat ismertetése: Központi készítésű szakmai elméleti anyag, melyben megtalálható a borászati technológia, benne a szakmai számítások; a gépészeti alapismeretek és a gazdálkodás témaköre, kiegészülve az alapvető vendéglátói ismeretekkel.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.)   A vizsgafeladat megnevezése: Szőlőtermesztés szakmai elmélete
A vizsgafeladat ismertetése: A szőlészeti témakör vizsgakérdéseit kell megválaszolni, amely magában foglalja a szőlészet, a telepítés és az alapvető borkészítés témakörét, a hozzájuk tartozó adminisztrációs feladatokkal, gazdasági ismeretekkel.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.)   A vizsgafeladat megnevezése: Borászati technológiai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A borászati technológia központi tételeit kell megválaszolnia, amelyben megtalálhatóak a technológia különböző kérdései (feldolgozás, erjesztés, borkezelés, borkülönlegességek készítése, palackozás, borászati gépek, borvidékek).
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Minőségbiztosításhoz szükséges laboratóriumi eszközök
6.3. Szőlőtermesztés kézi eszközei
6.4. Szőlőtermesztés gépi munkaeszközei
6.5. Szőlőtermesztés erőgépei
6.6. Borászati technológia kézi eszközei
6.7. Borászati technológia gépei
6.8. Borturizmusi eszközök
6.9. Agrármeteorológiai eszközök
6.10. Egyéni és csoportos védőeszközök
6.11. Szakmai anyagok
6.12. Műszaki dokumentáció, pincekönyv
6.13. Szoftverek
6.14. Nyomtatók, számítógépek
6.15. Palackozás gépei
6.16. Vizsgaborok készítéséhez eszközök, berendezések
6.17. Erjesztési technológia gépei, eszközei
6.18. Pezsgőkészítési technológiák berendezései

A Szőlész-borász tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szőlész-borász tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szőlész-borász tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szőlész-borász tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Szőlész-borász tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés