Our Blog

Szivattyútelepi duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész tanfolyam

A 41. SORSZÁMÚ SZIVATTYÚTELEPI DUZZASZTÓMŰ KEZELŐ ÉS FENNTARTÓ GÉPÉSZ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 04
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szivattyútelepi duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.9. Szintvizsga: –
2.10. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Árvízvédelmi szivattyúgépész
3.1.3. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Belvízvédelmi szivattyúgépész
3.1.4. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Duzzasztógépész
3.1.5. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Öntözési szivattyúgépész
3.1.6. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízszivattyúgépész

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízgazdálkodás területén alkalmazott szivattyútelepek és duzzasztóművek gépkezelői feladatainak ellátása és a fenntartással kapcsolatos teendők elvégzése

A részszakképesítéssel rendelkező képes
– betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat
– szerkezetileg szemrevételezni, ellenőrizni a szivattyútelep fő- és segédberendezéseit és a biztonsági rendszert
– a szivattyútelep és a duzzasztómű üzemképességének fenntartására védekezésen kívüli időszakban
– a szivattyútelep és a duzzasztómű üzemeltetéséhez beosztott dolgozók foglalkoztatását megszervezni
– a szivattyútelep és a duzzasztómű berendezéseit, eszközeit szakszerűen indítani, gazdaságosan üzemeltetni, leállítani
– a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni a szivattyútelep, illetve a duzzasztómű berendezéseit
– gondoskodni a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű berendezéseinek energiaellátásáról és működéséről
– folyamatosan meggyőződni a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű védelmi rendszerének működőképességéről
– gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi feltételek meglétéről
– folyamatosan meggyőződni a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű védelmi rendszerének működőképességéről
– a rendellenes üzemállapot szemrevételezés, hallás, hő érzékelés és mérés alapján történő felismerésére
– azonnal, beavatkozni, intézkedni és jelezni, ha a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű működésében vagy műszaki állapotában rendellenességet tapasztal
– a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű karbantartását elvégezni
– dokumentálni az elvégzett munkát és a beavatkozásokat, a helyszíni ellenőrzés adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján
– kárelhárításban alkalmazott szivattyúk üzemképességének fenntartására védekezésen kívüli időszakban
– kárelhárításban alkalmazott szivattyúk logisztikájának kidolgozására
– kárelhárításban alkalmazott szivattyúk üzemeltetéséhez beosztott dolgozók foglalkoztatását megszervezni
– a kárelhárításban alkalmazott szivattyúk telepítésére, üzemeltetésére és visszabontására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 853 03 Vízgépészeti technikus szakképesítés
3.3.4. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11663-16 Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11663-16 Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész Gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szivattyútelep, ill. duzzasztómű üzemeltetése, karbantartása
A vizsgafeladat ismertetése: A szivattyútelep, ill. duzzasztómű üzemeltetési feltételeinek beállítása
Szintvezérlési feladat elvégzése
Az indítási és leállítási állapotok meghatározása
Áramlástechnikai paraméterek ellenőrzése, értékelése
Vízhozam beállítása
Üzemanyag ellátás, ill. energiaszükséglet biztosítása
A szükséges segédberendezések üzemállapotának beállítása
A munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok elvégzése
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgatevékenység megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szivattyútelep gépész ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szerelhető szivattyúk és dieselmotor
6.3. Duzzasztómű modell berendezés
6.4. Szerelhető csövek és szerelvények
6.5. Mérőeszközök
6.6. Szintjelző berendezések
6.7. Kéziszerszámok
6.8. Elektromos kéziszerszámok
6.9. Nyomáspróba berendezés
6.10. Munkabiztonsági eszközök és felszerelések
6.11. Számítástechnikai eszközök
6.12. Áramlástechnikai mérőberendezések

Szivattyútelepi duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés