Our Blog

Szerszámkészítő tanfolyam

A 205. sorszámú Textiltermék-összeállító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 10
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3 számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök),  foglalkozás(ok)

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7322SzerszámkészítőCipőipariszerszám-készítő
3.1.3.Fémipari eszközgyártó
3.1.4.Gyémántszerszám- készítő
3.1.5.Idomszerész
3.1.6.Mezőgazdasági szerszámkészítő
3.1.7.Optikai szerszámkészítő
3.1.8.Szabászkés-készítő
3.1.9.Szerszámmegmunkáló
3.1.10.Vésnökszerszám-készítő
3.1.11.Zárszerszám-készítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
–    méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
–    alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani
–    szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
–    hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
–    kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
–    a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
–    próbagyártást végezni
–    elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását
–    munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
–    elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.35 861 02Mechanikus vagyonvédelmi szerelő szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10173-12Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
4.6.10192-12Szerszám- és készülékgyártás
4.7.10193-12Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemszóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10173-12Anyagvizsgálatok és geometriai mérésekgyakorlati
5.2.6.10192-12Szerszám- és készülékgyártásgyakorlati, írásbeli
5.2.7.10193-12Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartásagyakorlati, szóbeli
5.2.9..11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kézi és gépi forgácsolás útján alkatrész készítése, CNC program írása és az írt program alapján a munkadarab legyártása, szerszám/ készülék próbája, hibák okainak feltárása
A vizsgafeladat ismertetése: Kapott rajz- és műveletterv alapján szerszámalkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással, kapott rajz alapján az adott alkatrész legyártásához szükséges CNC program megírása és az alkatrész elkészítése, a képzőhely által biztosított szerszám/ készülék bevizsgálása, minősítése
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerszámkészítő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a Szerszám- és készülékgyártás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerszámkészítő feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű és a Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kézi szerszámok
6.3.Mérő és ellenőrző eszközök, berendezések
6.4.Megmunkálógépek:
6.4.1.Hagyományos forgácsoló szerszámgépek
6.4.2.CNC megmunkálógépek
6.4.3.Szikraforgácsoló gépek
6.4.4.Gépi forgácsoló szerszámok
6.4.5.Készülékek
6.5.Egyéb felszerelések, berendezések, eszközök:
6.5.1.Excenterprés
6.5.2.Hidraulikus prés
6.5.3.Fröccsöntőgép
6.5.4.Kompresszor
6.5.5.Felrakóhegesztésre alkalmas hegesztőberendezés
6.5.6.Hőkezelő kemence
6.5.7.Hűtőolaj tartály
6.5.8.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.5.9.Szoftverek
6.5.10.Nyomtató
6.5.11.Számítógép
6.5.12.Műszaki dokumentációk

A Szerszámkészítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szerszámkészítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szerszámkészítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szerszámkészítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma:Szerszámkészítő  tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,

 

Felnőttképzés, felnőtt módon.