Our Blog

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02 1.2.
Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.  4114  Adatrögzítő, kódolóAdatrögzítő
3.1.3.Adatrögzítő adminisztrátor
3.1.4.Pénzintézeti adatrögzítő
3.1.5.Számítógépes adatrögzítő
3.1.6.4112Általános irodai adminisztrátorAdminisztrációs ügyintéző
3.1.7.Dokumentációs ügyintéző
3.1.8.4113Gépíró, szövegszerkesztőGépíróasszisztens
3.1.9.Számítógépes szövegszerkesztő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végez. A részszakképesítéssel rendelkező képes: – számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); – számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; – külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; – közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában; – táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni; – iratokat és dokumentumokat kezelni; – irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; – megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 346 03Irodai titkárszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.12082-16Gépírás és irodai alkalmazások
4.4.12084-16Üzleti kommunikáció és protokoll

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.12082-16Gépírás és irodai alkalmazásokírásbeli
5.2.4.12084-16Üzleti kommunikáció és protokollszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:-
A vizsgafeladat ismertetése:-
A vizsgafeladat időtartama:-
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógépterem
6.3.Számítógépasztal, görgős, háttámlás, állítható magasságú szék (tanulónként)
6.4.Számítógép (tanulónként)
6.5.Irodai programcsomag
6.6.Internet-hozzáférés (számítógépenként)
6.7.Nyomtató (minden számítógépről elérhetően)
6.8.Szkenner
6.9.Fénymásoló vagy multifunkciós készülék
6.10.Telefon (hálózati, mobil)
6.11.Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.12.Hangrögzítő eszköz
6.13.Irodaszerek
6.14.Nyomtatványok (másolatok)
6.15.Bizonylatok (másolatok)
6.16.Szakkönyvek
6.17.Projektor

A számítógépes adatrögzítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A számítógépes adatrögzítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Számítógépes adatrögzítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán: Az Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések. Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu Téma: Számítógépes adatrögzítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés