Our Blog

Szakács tanfolyam

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szakács
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a
9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR

száma

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5134 Szakács Étkezdei szakács
3.1.3. Grill szakács
3.1.4. Hajószakács
3.1.5. Hidegkonyhai szakács
3.1.6. Közétkeztetési szakács
3.1.7. Melegkonyhai szakács
3.1.8. Pizzakészítő szakács

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–    napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani
–    az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni
–    felmérni a meglévő készletek mennyiségét
–    árut átvenni
–    előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat
–    nyersanyagokat előkészíteni
–    a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni
–    különféle ételeket készíteni
–    az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,
–    a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni
–    a maradványokat kezelni
–    a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
–    feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni
–    technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 811 01 Konyhai kisegítő részszakképesítés
3.3.4. 35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 811 03 Diétás szakács szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 35 811 06 Konyhai részlegvezető szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 34 811 01 Cukrász azonos ágazat
3.3.8. 34 811 06 Fogadós azonos ágazat
3.3.9. 34 811 03 Pincér azonos ágazat
3.3.10. 54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11518-16 Élelmiszerismeret
4.4. 11561-16 Gazdálkodási ismeretek
4.5. 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv
4.6. 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai
4.7. 12095-16 Ételkészítési ismeretek
4.8. 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11518-16 Élelmiszerismeret írásbeli
5.2.4. 11561-16 Gazdálkodási ismeretek írásbeli
5.2.5. 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv szóbeli
5.2.6. 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlati
5.2.7. 12095-16 Ételkészítési ismeretek gyakorlati
5.2.8. 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.)    Feladat megnevezése: Ételkészítés alapja
A vizsgafeladat ismertetése:
A kihúzott tétel alapján munkatervet állít össze (időtartam 20 perc, súlyarány 10%)
A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban. (időtartam 120 perc, súlyarány 90%)
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze (időtartam 20 perc, súlyarány 10%)
A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel, hideg előétel vagy főétel és befejező fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása minimum három adagban. (időtartam 120 perc, súlyarány 90%)
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A szakács szakma ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység magába foglalja az ételkészítés alapjai és ételkészítési ismeretek, a gazdálkodási ismeretek (ennek részeként a szakmai számításokat) az élelmiszer ismeret és az élelmiszerbiztonsági alapismeretek keretében tanultakat az alábbi arányok szerint:
ételkészítés alapjai 20 %
ételkészítési ismeretek 15 %
gazdálkodási ismeretek 35 %
élelmiszerismeret 20 %
élelmiszerbiztonsági alapismeretek 10 %
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Konyhai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és egy-egy konkrét ételcsoporthoz tartozó ételek készítésének ismertetéséből számol be, valamint szakmai szöveget fordít idegen nyelvből és idegen nyelven kommunikál a vizsgabizottsággal.
A vizsgafeladat időtartama: 55 perc (felkészülés 35 perc fordítással együtt, válaszadás 15 perc ételkészítés alapjai és ételkészítési ismeretek + 5 perc idegen nyelv).
A szóbeli vizsgán belül az értékelés súlyaránya: idegen nyelv 20%, ételkészítés 80%)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítési ismeretek alapjai és az Ételkészítési ismeretek gyakorlati vizsgatevékenység összevontan végezhetők.
A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgájának feladata egyben háromfogásos menüsort kell, hogy kiadjon. A tételsornak le kell fednie az Ételkészítési ismeretek alapjai és az Ételkészítési ismeretek modulok ételcsoportjait.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön- külön legalább 51%-osra értékelhetők. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön- külön legalább 41%-osra értékelhetők.
Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat nem éri el a megadott %-os értéket az adott vizsgatevékenységet meg kell ismételni.

6.ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tűzhelyek
6.3. Sütők
6.4. Hűtők
6.5. Munkaasztalok
6.6. Univerzális konyhagépek
6.7. Szeletelő
6.8. Húsdaráló
6.9. Kutter
6.10. Elektronikus kisgépek, munkaeszközök
6.11. Salátacentrifuga
6.12. Gőzpároló
6.13. Sokkoló
6.14. Salamander
6.15. Rostsütő
6.16. Olaj-gyorssütő
6.17. Grill-lap
6.18. Mikrohullámú készülékek
6.19. Főző-sütő edények
6.20. Serpenyők
6.21. Kézi turmix
6.22. Vágólapok
6.23. Kézi szerszámok
6.24. Vákuum-csomagoló gép
6.25. Sous-vide gép
6.26. Mosogatómedencék
6.27. Számítógép

A Szakács tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Szakács tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Szakács tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Szakács tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Szakács tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés