Our Blog

Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam

A 92. sorszámú Sütőipari és gyorspékségi munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 541 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Sütőipari és gyorspékségi munkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai előképzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7114Pék, édesiparitermék-gyártóSütőipari munkás
3.1.4.7114Pék, édesiparitermék-gyártóSütőipari táblázó
3.1.6.7114Pék, édesiparitermék-gyártóGyorspékségi sütő és eladó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A sütőipari üzemekben irányítással sütőipari termékek előállításában vesz részt.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– felkészülni a munkára,
– előkészíteni a munkafolyamatokat,
– alapméréseket végezni,
– eszközöket használni, gépeket kezelni,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– irányítással feldolgozni a tésztát,
– kelesztésnél elhelyezni a tésztát a kelesztőben, felületkezelést végezni,
– irányítással vetési feladatokat ellátni, kisütni a termékeket,
– csomagolási feladatokat végezni,
– alapszintű adminisztrációs munkát végezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 541 05Pékszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11945-16Sütőipari alapismeretek
4.5.11919-16Élelmiszerelőállítási alapismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11945-16Sütőipari alapismeretekgyakorlat
5.2.4.11919-16Élelmiszerelőállítási alapismeretekszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kenyerek és különböző termékcsoportba tartozó termékek tésztáinak feldolgozása, kelesztése és sütése, késztermék csomagolás.
A vizsgafeladat ismertetése: a munka megkezdése előtt, munkavédelmi szempontból ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket. A kenyerek és a különböző termékcsoportokba tartozó termékek tésztáit osztja, pihenteti, formázza. Kezeli a tésztafeldolgozás gépeit. A termékeket kelesztő eszközre helyezi. Sütés előtt megfelelő vetés előkészítési műveleteket végez. A megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi. Termékeket kisüti és kezeli.  Készárukezelést végez. Készterméket csomagol.
A vizsgafeladat időtartama:     210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     100%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Dagasztógépek
6.3.Tésztafeldolgozás gépei
6.4.Kelesztő berendezés, kelesztéshez szükséges eszközök
6.5.Kemence
6.6.Mérlegek
6.7.Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.8.Egyéni védőeszközök
6.9.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.10.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.11.Hűtők
6.12Csomagolás eszközei
6.13.Szeletelő gép

A Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés