Our Blog

Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam

A 92. sorszámú Sütőipari és gyorspékségi munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 541 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Sütőipari és gyorspékségi munkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai előképzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Sütőipari munkás
3.1.4. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Sütőipari táblázó
3.1.6. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Gyorspékségi sütő és eladó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A sütőipari üzemekben irányítással sütőipari termékek előállításában vesz részt.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– felkészülni a munkára,
– előkészíteni a munkafolyamatokat,
– alapméréseket végezni,
– eszközöket használni, gépeket kezelni,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– irányítással feldolgozni a tésztát,
– kelesztésnél elhelyezni a tésztát a kelesztőben, felületkezelést végezni,
– irányítással vetési feladatokat ellátni, kisütni a termékeket,
– csomagolási feladatokat végezni,
– alapszintű adminisztrációs munkát végezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 05 Pék szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11945-16 Sütőipari alapismeretek
4.5. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11945-16 Sütőipari alapismeretek gyakorlat
5.2.4. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kenyerek és különböző termékcsoportba tartozó termékek tésztáinak feldolgozása, kelesztése és sütése, késztermék csomagolás.
A vizsgafeladat ismertetése: a munka megkezdése előtt, munkavédelmi szempontból ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket. A kenyerek és a különböző termékcsoportokba tartozó termékek tésztáit osztja, pihenteti, formázza. Kezeli a tésztafeldolgozás gépeit. A termékeket kelesztő eszközre helyezi. Sütés előtt megfelelő vetés előkészítési műveleteket végez. A megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi. Termékeket kisüti és kezeli.  Készárukezelést végez. Készterméket csomagol.
A vizsgafeladat időtartama:     210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     100%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Dagasztógépek
6.3. Tésztafeldolgozás gépei
6.4. Kelesztő berendezés, kelesztéshez szükséges eszközök
6.5. Kemence
6.6. Mérlegek
6.7. Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.8. Egyéni védőeszközök
6.9. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.10. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.11. Hűtők
6.12 Csomagolás eszközei
6.13. Szeletelő gép

A Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Sütőipari és gyorspékségi munkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés