Our Blog

Sajtkészítő tanfolyam

A 86. sorszámú Sajtkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 31 541 07
1.2. Szakképesítés megnevezése: Sajtkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2 EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 %
2.8. Szintvizsga: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Gomolyaalapanyag-készítő
3.1.3. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Fehérsajtkészítő
3.1.4. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Keménysajt-készítő
3.1.5. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Lágysajt-kezelő
3.1.6. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Ömlesztettsajt-főző
3.1.7. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Sajtdaráló
3.1.8. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Sajtérlelő
3.1.9. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Sajtkészítő
3.1.10. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Sajtkezelő
3.1.11. 7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó Sajtpréselő
3.1.12. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Sajtdaraboló
3.1.13. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Tejipari gép kezelője

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Sajtkészítő feladata a különböző típusú sajtok (friss, érlelt), valamint a túró technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– az alapanyagokat (különböző állatfajok teje) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni
– különböző típusú kultúrákat, oltókat és egyéb adalék- és ízesítő anyagokat alkalmazni
– natúr és ízesített friss sajtokat készíteni különböző állatfajok tejének felhasználásával
– érlelt (lágy, félkemény, kemény) sajtokat készíteni különböző állatfajok tejének felhasználásával
– túrót gyártani különböző állatfajok tejének felhasználásával
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész sajtokat ellenőrizni és minősíteni
– sajtféleségeket darabolni, szeletelni, csomagolni, túrót adagolni, csomagolni
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani, CIP rendszert működtetni
-sajtüzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni
– a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 10 Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10898-16 Sajt- és túrógyártás
4.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10898-16 Sajt- és túrógyártás szóbeli, gyakorlat
5.2.4. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Különböző típusú sajtok (friss, érlelt), valamint a túró technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.
A következő feladatok közül egy tevékenység végrehajtása az aktuális technológiai műveletek elvégzésével, a
készítendő sajt, sajtkészítmény, túró típusához megfelelő alapanyagok felhasználásával:
– sajt készítése
– sajtkészítmény készítése
– ömlesztett sajt készítése
– túró készítése.
A késztermék ellenőrzése és minősítése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.08.28-tól
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat aránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Sajt, túrógyártás és gépei
A vizsgafeladat ismertetése:
Különböző típusú sajtok (friss, érlelt) túró és túrókészítmények gyártásának fizikai, kémiai, mikrobiológiai
alapjai, technológiai műveleteinek jellemzése, gépek és berendezések ismertetése.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések (élelmiszervizsgáló
laboratórium): érzékszervi minősítéshez, savfok, pH meghatározáshoz, tej zsírtartalom
meghatározásához, sajt, túró zsírtartalmának meghatározásához, tej sűrűségének
meghatározásához, kultúrakészítéshez, hőmérséklet, térfogat és tömeg méréséhez,
oldatkészítéshez, szárazanyag-, nedvesség- és hamutartalom meghatározásához.
6.3. Sajtgyártáshoz szükséges eszközök, berendezések (sajtüzem, sajtműhely, vagy tejüzem):
– alapanyag-tárolók, szűrők
– tisztítócentrifuga, fölözőgép, pasztőr, homogénező berendezés (a sajt típusától függően)
– sajtkészítő berendezés(ek)
– alvadék-leválasztók, csurgató berendezések
– sajtprések
– sózó berendezés
– csomagológépek
6.4. Melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések,
6.5. Munka-, tűz- és környezetvédelmi berendezések, eszközök

 

A Sajtkészítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Sajtkészítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Sajtkészítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Sajtkészítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Sajtkészítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés