Our Blog

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam

OKJ száma: 54 861 01 – Jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: OKJ-s szakképesítő
Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A043

A rendőri pályát választónak tudnia kell, hogy fontos a megjelenés, kommunikációs képesség, napi eseményekben történő tájékozottság, a fegyelem, a pontosság, az utasítások maradéktalan végrehajtása.

A Rendőrség államilag elismert. A rendőr szolgálatát a törvényekben kifejeződő társadalmi akaratnak megfelelően, a köz érdekében, a társadalom által biztosított lehetőségek között látja el. A rendőr szolgálati feladatai végrehajtásáért, döntéseiért jogi, erkölcsi és anyagi értelemben is felelősséggel tartozik. Döntési, cselekvési kötelezettségét mindenkor késedelem nélkül, aktívan vállalja, a felelősséget másra alaptalanul nem hárítja át. Hibás döntései következményeit lehetőségei szerint orvosolja. Tudatában van annak, hogy saját személyén keresztül az egész testület megítéléséért is felelős.

Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár, és rendelkezik érettségivel vagy azt 2016. július 1-ig megszerzi, illetve megfelel az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági elvárásoknak, már megtette az első lépést. Különösen szigorúak az erkölcsi tartásra, a feddhetetlenségre, a fizikai állóképességre, az egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó előírások. Aki e sajátos elvárásoknak eleget tud tenni, megkezdheti tanulmányait.

Ami a legfontosabb: egy belátható, tervezhető előmenetelt biztosító, kihívásokkal teli életpályát választhat, ahol elsődleges feladat a közbiztonság és a belső rend védelme.

A képzés célja, hogy a képzést elvégző erkölcsi iránymutatásul szolgáljon, mind a szolgálatban, mind a szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, egyben megfelelő védelmet nyújtson mindazok számára, akik normakövető módon járnak el, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez.

Ha érdekli ez a felelősségteljes munka, akkor jelentkezzen Rendőr tiszthelyettes OKJ képzésünkre.

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam – Jelentkezés feltétele:
− Érettségi végzettség
− Egészségügyi alkalmassági követelmény
− Pályaalkalmassági követelmény

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam célja:
A rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el, tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre, tájékoztatást ad és segítséget nyújt, személy és objektumvédelmi feladatokat lát el, jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet, segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését, végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során, csapatszolgálati tevékenységet végez, őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását, megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja.

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam szakmai követelménymoduljai:
10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok

10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
10371-12 Csapatszolgálati feladatok
10372-12 Járőri feladatok
10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok

A Rendőr tiszthelyettes tanfolyam szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A Rendőr tiszthelyettes tanfolyamon az elméleti és a gyakorlati képzési helyszínt is biztosítjuk, melyek jó pozíciójuknak köszönhetően vidékről is könnyen megközelíthetők, infrastrukturális eszközökkel vannak felszerelve az érvényben lévő jogszabályi feltételek szerint, ezáltal is segítve a tanfolyamon a képzésben résztvevőket a modulzáró vizsgák teljesítéséhez, és a sikeres szakmai záróvizsga megszerzéséhez. Kiváló oktatókkal, tanárokkal, szakemberekkel dolgozunk, akik lelkiismeretesen készítik fel a záróvizsgára, illetve a tudás elsajátítása mellett együttesen segítik és támogatják Önt. A Rendőr tiszthelyettes tanfolyam résztvevői a képzéshez kapcsolódó jegyzeteket térítésmentesen megkapják, az esetleges kiegészítő tankönyvekhez pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá, ezáltal nem kell több tízezer forintot költeni a gyorsan elavuló tananyagokra. Ezek segítségével még inkább arra törekszünk, hogy a képzésben résztvevőknek minden eszközt és feltételt biztosítsunk a sikeres tanuláshoz és vizsgákhoz.

Megszokott környezetben vizsgázhat, vizsgafelkészítőkön vehet részt. Rendkívül keresetté vált szakma, biztos megélhetés hosszú távon!

„IOSZIA” Felnőttképző Intézményünk Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely kínál nyelvi képzéseket ingyenes szintfelmérőt biztosítva, hogy egy nyelvvizsga megszerzése után az Uniós elvárásoknak megfelelő szakmai és nyelvi tudással rendelkezzen.

Ha kérdése van, Intézményünk Kollégáit telefonon minden hétköznap 8:00-16:30-ig hívhatja az alábbi telefonszámon: 06-37-301-649; illetve minden nap 0-24 óráig kérhet írásos tájékoztatót az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu OKJ képzések, OKJ tanfolyamok / Német nyelvtanfolyam, Angol nyelvtanfolyam, Nyelvvizsga

Jelentkezzen most!

10% kedvezményt adunk, ha:

  •  +1 fő jelentkezőt hoz magával, (több fő esetén további kedvezményben részesülhet)
  • már részt vett az “IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény valamely tanfolyamán!
  • egyszerre több tanfolyamra jelentkezik!
  • GYED-en, GYES-en lévő !
  • regisztrált álláskereső !
  • nagycsaládos és családja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja!
  • a tanfolyam díját egy összegben a tanfolyam indítása előtt befizeti!

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk! Ha külföldi munkavállalást tervez, igényeljen Nemzetközi Europass bizonyítvány-kiegészítőt nálunk! Minimum 10 fő jelentkezése esetén egyéb kihelyezett helyszíneken is vállaljuk a képzés lebonyolítását.

Egy résztvevő több jogosultság esetén is csak egy kedvezményt vehet igénybe!
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam – További információért kattintson ide!