Our Blog

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam

A 38. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 2 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (BŰNÜGYI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800-2500

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9.Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: az első szakképzési évfolyam szorgalmi időszakán kívül, azt követő időben 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 5251 Rendőr Jogszabályban meghatározottak szerint
3.1.3. 5254 Személy- és vagyonőr, testőr Jogszabályban meghatározottak szerint
3.1.4. 5256 Közterület-felügyelő Jogszabályban meghatározottak szerint
3.1.5. 3655 Nyomozó Jogszabályban meghatározottak szerint

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
– a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el
– tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre
– tájékoztatást ad és segítséget nyújt
– személy és objektumvédelmi feladatokat lát el
– jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet
– segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését
– végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során
– csapatszolgálati tevékenységet végez
– őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre
– a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el
– intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását
– megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– általános szolgálati feladatokat teljesíteni
– adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni
– jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)
– államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni
– biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani
– elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat
– felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak
– idegen nyelven kommunikálni
– idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni
– járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni
– jogszerűen és szabályszerűen intézkedni
– közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni
– csapatszolgálati feladatokat teljesíteni
– szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni
– személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni
– szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni
– tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni
– tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 51 861 01 Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítés
3.3.4. 51 861 02 Járőr részszakképesítés
3.3.5. 51 861 03 Őr-járőrtárs részszakképesítés
3.3.6. 55 861 01 Baleseti helyszínelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 861 02 Bűnügyi technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 55 861 03 Fő határrendész szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 55 861 04 Körzeti megbízott szakképesítés-ráépülés
3.3.10. 55 861 05 Kutyavezető-rendőr szakképesítés-ráépülés
3.3.11. 55 861 06 Okmányvizsgáló szakképesítés-ráépülés
3.3.12. 55 861 07 Rendőr zászlós szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.1.1. azonosító száma megnevezése
4.1.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.1.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.1.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.1.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.1.6. 10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok
4.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.2.1. azonosító száma megnevezése
4.2.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.2.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.2.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.2.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.2.6. 10373-12 Határrendészeti rendőri feladatok
4.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.3.1. azonosító száma megnevezése
4.3.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.3.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.3.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.3.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.3.6. 10375-12 Közlekedési rendőri feladatok
4.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.4.1. azonosító száma megnevezése
4.4.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.4.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.4.5. 10372-12 Járőri feladatok
4.4.6. 10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
5.2.1.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.1.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.1.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.1.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.6. 10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.2.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.2.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.2.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.6. 10373-12 Határrendészeti rendőri feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.3.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.3.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.3.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.6. 10375-12 Közlekedési rendőri feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.4.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.4.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4.3. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.4. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.4.5. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.6. 10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok gyakorlati, írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat- végrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex bűnügyi feladat végrehatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége.
Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban
jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladat végrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül
lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által
irányított feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex határrendészeti feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex határrendészeti rendőri (határforgalom-ellenőrzési, mélységiés
idegenrendészeti ellenőri, határrendészeti járőr) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége.
A határrendészeti
intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Határrendészeti szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell

tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül
lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja.
Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által
irányított feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közlekedési feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex közlekedési rendőri (forgalomellenőrzési, forgalomirányítási, baleseti) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége.
A közterületi közlekedési intézkedést szimuláló
feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közlekedési szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül
lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja.
Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közrendvédelmi feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése:
A szituációs feladat önálló – járőrtárs biztosítása mellett – történő
végrehajtása. A rögzített szituációnak megfelelően, jog- és szakszerű intézkedés lefolytatása, szükség esetén – az elkövetett jogsértés miatti – szankció, kényszerítő eszköz alkalmazása, személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása. Az intézkedéshez szükséges írásos tevékenység (jelentés, feljelentés) elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közrendvédelmi szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról írásban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell
tudásáról szóban számot adnia.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7. Szolgálati járművek
6.8. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9. Híradástechnikai eszközök
6.10. Világító berendezés
6.11. Forgalom elterelő eszközök
6.12. Nyomtató
6.13. Telefon, fax
6.14. Járőr-, őr felszerelés
6.15. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16. Okmányminták
6.17. Videokamera
6.18. Fényképezőgép
6.19. Forgalomellenőrző berendezések
6.20. Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: –
7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.
7.2.1. azonosító száma A szakképesítés megnevezése A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes Országos Rendőr-főkapitányság
7.3. Részszakképesítés megszerzése
7.3.1. Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, de az 5.3. pont A) gyakorlati vizsgatevékenysége, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható, a Járőr részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.
7.4. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják
7.4.1. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Határrendészetirendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3695-11 Határrendészeti rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazással, és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr) végzettséggel.
7.4.2. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Közrendvédelmirendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3694-11 Közrendvédelmi rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazással és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) végzettséggel.
7.4.3. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Bűnügyi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3697-11 Bűnügyi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) végzettséggel.
7.4.4. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3696-11 Közlekedési rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közlekedési rendőr) végzettséggel.
7.4.5. Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetőségi) táblázat
7.4.5.1. Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok
7.4.5.2. 0725-06 Rendészeti alapfeladatok 3690-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
7.4.5.3. 0734-06, 0735-06 és 0736-06
Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai,
Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai és
Objektumőrkísérői feladatok 3690-11 és 3691-11
A rendvédelmi szervek általános
feladatai és szabályzói és
Őr-járőrtársi feladatok 10352-12 és 10370-12
Rendvédelmi alapfeladatok és Őr-járőrtársi feladatok
7.4.5.4. 0739-06, 0740-06 és 0741-06
Kormányőr rendészeti alapfeladatai,
Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai és
Kormányőri feladatok 3690-11 és 3691-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok 10352-12 és 10370-12 Rendvédelmi alapfeladatok és Őr-járőrtársi feladatok
7.4.5.5. 0725-06 és 0731-06
Rendészeti alapfeladatok és
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 3690-11 és 3691-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok
10352-12 és 10370-12
Rendvédelmi alapfeladatok és Őr-járőrtársi feladatok
7.4.5.6. 0725-06, 0731-06 és 0732-06
Rendészeti alapfeladatok,
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és Határrendészeti rendőri feladatok
3690-11, 3691-11, 3692-11, 3693-11 és 3695-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és
Határrendészeti rendőri feladatok
10352-12, 10370-12, 10371-12, 10372-12, 10373-12,
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri
feladatok, Határrendészeti rendőri feladatok
7.4.5.7. 0725-06, 0731-06 és 0738-06
Rendészeti alapfeladatok,
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és
Közrendvédelmi rendőri feladatok
3690-11, 3691-11, 3692-11, 3693-11 és 3694-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és Közrendvédelmi rendőri feladatok 10352-12, 10370-12, 10371-12, 10372-12, 10374-12,
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok,
Közrendvédelmi rendőri feladatok
7.4.5.8. – – 3690-11, 3691-11 és 3692-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járőrtársi feladatok 10352-12, 10370-12 és 10371-12
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok
7.4.5.9. – – 3690-11, 3691-11, 3692-11 és 3693-11
A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őrjárőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok 10352-12, 10370-12, 10371-12 és 10372-12
Rendvédelmi alapfeladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok
7.4.6. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat
eredményesen teljesítette, az mentesül a 2012-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai
követelménymodulok teljesítése alól.
7.4.7. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres
szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket
folytathatja.
7.4.8. A rendőr tiszthelyettes alap-szakképesítés szakirányi moduljában folytathatja tanulmányait az 52 861 06 azonosító számú Rendőr szakképesítéssel, az 52 8912 02 számú Rendőr szakképesítéssel, vagy az 52 8912 01 számú Határrendész szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú személy.

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés