Our Blog

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz mint a rendőr szolgálatát a törvényekben kifejeződő társadalmi akaratnak megfelelően, a köz érdekében, a társadalom által biztosított lehetőségek között ellátni, szolgálati feladatai végrehajtásáért, döntéseiért jogi, erkölcsi és anyagi értelemben is felelősséggel tartozni.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Rendőr, Nyomozó a jogszabályban meghatározottak szerint
A tanfolyam sikeres befejezése után fejlesztheti tudását és elvégezheti a (55 861 01) Baleseti helyszínelő, (55 861 02) Bűnügyi technikus, (55 861 03) Fő határrendész, (55 861 04) Körzeti megbízott, (55 861 05) Kutyavezető-rendőr, (55 861 06) Okmányvizsgáló,  (55 861 07) Rendőr zászlós OKJ képzést.
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A043) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 861 01
A Közszolgálat szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 2500 óra

Képzési Modulok listája:

  • 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
  • 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
  • 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
  • 10372-12 Járőri feladatok
  • 10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) OKJ Képzés