Category: Projektjeink

0

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézmény a “PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében kiemelkedő sikerrel látta el mentorálási, képzési és tanácsadási feladatait.

A projektben résztvevő szervezetek megköszöntéka rájuk fordított energiát és az előremutató segítségnyújtást egyaránt. A személyes helyszíni mentorálás és jelenlét egy új strukturális lehetőséget biztosított a mindennapi problémák megoldásában és a folyamatban, folyamatirányításban keletkezett fennakadások áthidalásában. A moduláris új e-learning tananyagok nagymértékben segítették a hatékony és rugalmas fejlődést a vállalkozások életében, valamint gazdasági működéseikben. Mondta el Fülöp Henrik Intézményvezető

A Program sikerességet mi sem bizonyítja jobban, mint a megrendezésre került: PiacTárs Nemzetközi Konferencia és Vásár, Budapesten!

Bodó Sándor - Fülöp Henrik - Felnőttképzés - IOSZIA

A rendezvényen Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkozáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, további 15,9 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak a 2014-2020 közötti ciklusban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban a társadalmi vállalkozások fejlesztésére. Az államtitkár hozzátette, a felhívásra több mint 400 szervezettől 15 milliárd forintot lefedő projektötlet már be is érkezett.

Dr. Karakó László - Fülöp Henrik - Felnőttképzés - IOSZIA

A rendezvényen az OFA Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
dr. Karakó László azt hangsúlyozta, a kiemelt projekt célja a szektor ösztönzése, piacképes termékek előállítására és szolgáltatások nyújtására, amelyek segítségével – egy fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségeket tudjanak biztosítani a kevésbé fejlett régiókban.

A cél érdekében a Társaság térítésmentes szakmai szolgáltatásokat nyújt a szektor számára. Többek között tanácsadást, mentorálást, online és marketing megjelenési lehetőséget, rendezvényeket, hálózati találkozókat biztosít.

A nemzetközi konferenciával célunk a magyarországi és külföldi társadalmi vállalkozások bekapcsolása a nemzetközi hálózatokba, aminek egyik eszköze a kiemelt projekt keretében megszervezett, társadalmi vállalkozások Vásárával egybekötött 150 fős Nemzetközi Konferencia.

Techsoup - Fülöp Henrik - Felnőttképzés - IOSZIA

Piactárs előadás - Fülöp Henrik - Felnőttképzés - IOSZIA

A rendezvényen hazai és nemzetközi előadók bevonásával mutattuk be, magyarországi és külföldi résztvevőknek a társadalmi vállalkozások jelenlegi helyzetét. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a valós piaci igények kiszolgálására létrejött minőségi, versenyképes termékek és szolgáltatások kínálatába. A rendezvényen résztvevők számára kiváló alkalom nyílt hazai és nemzetközi szintű kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére és együttműködések kialakítására.

Konferencia - Kézműves termékek - Fülöp Henrik - Felnőttképzés - IOSZIA

A konferenciával egyidőben szerveztük meg a társadalmi vállalkozások termékeinek vásárát, ahol a résztvevők megtekinthették és meg is kóstolhatták a szervezetek minőségi, kézműves, egyedi, háztáji termékeit.

Helyi Érték Dija - Fülöp Henrik - Felnőttképzés - IOSZIA

A kiállítók között voltak azok a szervezetek, amelyek termékeikkel és szolgáltatásaikkal pályáztak a Hozzáadott Helyi Érték Díjra.

Pályázatunk célja, hogy elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal segítenek a munkanélküliség felszámolásában; továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösségek fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra megbízható partnereivé váljanak.

A Hozzáadott Helyi Érték Díj nyertesei 2018-ban:

  • Legjobb termék-előállító társadalmi vállalkozás: Vidékért Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó Szociális Szövetkezet
  • Legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozás: Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet
  • Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás: KÖVET Egyesület a fenntartható gazdaságért
  • Legígéretesebb társadalmi vállalkozás: Ökográf Egyesület
  • Különdíjban részesült az Alapítvány az autista gyermekekért
0

Az OFA Nonprofit Kft. pályázati felhívást tett közzé Társadalmi vállalkozások mentorálása címmel,  a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” kiemelt projekt keretében.

A programba bekerülő társadalmi vállalkozások egy önértékelésen alapuló, szervezetre szabott, egyedi fejlesztési terv alapján 16 hónapos (havonta legalább egy személyes találkozó alapján) szakmai segítségnyújtásban részesülnek.

A fejlesztésre a mentor és a mentorált személyes találkozóin kívül egyéb konzultációs fórumok keretében is lehetőség nyílik. A mentorálás a szervezeteknél helyben történik, így a vidéki szervezetek számára nem jelent többlet utazási kötelezettséget és költséget.

A 16 hónapos program végén a legeredményesebb társadalmi vállalkozások térítésmentesen lehetőséget kapnak, preferencia szerint, különböző marketing szolgáltatások igénybevételére: pl. egy bemutató térben történő megjelenéshez, országos jelentőségű vásári megjelenéshez, nemzetközi konferencia és vásári megjelenéshez vagy irányított riportok általi média-megjelenéshez.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele a https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx oldalon történő regisztráció. Regisztráció vagy belépés után keresse a PiacTárs-Mentor elnevezésű pályázatot.

A pályázattal kapcsolatban részletes információt regionális szakmai munkatársainktól kaphat: www.ofa.hu/kapcsolat.

Társadalmi vállalkozások mentorálása pályázati felhívás az alábbi linkről érhető el: Pályázati felhívás.

0

A mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők támogatása

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Megvalósítás helyszínei:
– Arló,
– Ózd,
– Felsőzsolca,
– Harsány,
– Sárospatak

A szolgáltatás által érintett célcsoport létszáma: 100 fő

Megvalósítás időpontja: 2016. július 1. – 2016. december 31.

Célok: Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározott járásaiban, olyan munkaerő-piaci és mentori szolgáltatások támogatása, melynek célja a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelése.

Célcsoportok:
– regisztrált álláskereső,
– munkaképesség csökkenése legalább 40 %, minimum 24 hónapja tartósan álláskereső,
– 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező,
– minimum 3 kiskorú gyermeket nevelő,
– a családban legalább két fő regisztrált álláskereső van

Fő tevékenységek:
– Egyéni munkavállalási tanácsadás,
– Rehabilitációs tanácsadás,
– Pszichológiai tanácsadás,
– Mentorálás,
– Munkavállalói kulcsképességet és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportfoglalkozás,
– Motivációs csoportfoglalkozás,
– Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás,
– Tanulási képességek és készségek vizsgálata,
– Egyéni álláskeresési tanácsadás,
– Álláskeresési technikák oktatása,
– Egyéni cselekvési terv készítése

Megvalósítás szakaszai:
Bevonási szakasz: 2016.07.01.-2016.07.31.
Megvalósítási szakasz: 2016.08.01.-2016.10.31.
Utókövetés: 2016.12.01.-2016.12.31.

0

GINOP 6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése

Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával közel kilenc milliárd forintos kerettel új, legalább százezer fő digitális készségeinek fejlesztését célzó programot indít a konvergencia régióban. A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem rendelkező csoportok számára a digitális alapkompetencia fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia. A kompetenciafejlesztésnek a motivációt erősítő szemléletformálással is ki kell egészülnie, mivel a digitális írástudatlanság részben szemléletbeli okokra is visszavezethető. A projekt kiemelt célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A program keretében kidolgozott 35-35 órás képzési programok gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatók. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy minimum ötvenezer fő általános iskolai (8 osztály) vagy alapfokú részszakképesítésben szerzett (ISCED 2 szintű) végzettséggel rendelkező kompetencia fejlesztését támogassa.

Érdeklődni valamint képzési ajánlatért keressen bennünket az alábbi címen: kepzes@ioszia.hu e-mail címen!

Forrás: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

0

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg.

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt általános célja:

  •     a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,
  •     a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,
  •     a felnőttek tanulási kedvének javítása,
  •     a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

A projekt lehetőséget kínál az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen felnőttek számára, hogy felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget.
Emellett iskolai végzettségtől függetlenül pótolni tudják hiányzó kompetenciáikat, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezhetnek, ezáltal javulhat a foglalkoztathatóságuk. A résztvevők számára a projekt ingyenes lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy képzésbe kapcsolódjanak, és a meglevő tudás-, illetve képzettségi szintjükhöz képest magasabb iskolázottsági, illetve képzettségi szinthez jussanak.
A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyének növelése érdekében a program lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatásban lévők számára intenzív, az érintettek alapkompetenciáit fejlesztő, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatást célzó, illetve OKJ-és, hatósági jellegű, vagy betanító képzésekbe való bekapcsolódásra is.

Az „Újra tanulok!” című kiemelt projekt közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségűek vagy szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők, romák valamint a leghátrányosabb térségekben élők.
A kiemelt projekt megvalósítója – a várakozásoknak megfelelően – országos hatáskörben, valamennyi kistérség, megye és régió fejlődéséhez és versenyképességéhez hozzá kíván járulni azzal, hogy az ott élő alacsonyan iskolázott embereket piacképes szakképesítéshez juttassa, valamint a jelentkezők munkavállalásához, képzésben való részvételéhez szükséges kompetenciáinak fejlesztését elősegítse.
A programmal csökkenthető a hátrányos helyzetű településen élők lemaradása, ugyanis a megvalósítók szem előtt tartják a területi egyenlőtlenségeket, és a hátrányos helyzetű térségekhez arányosan nagyobb forrást biztosítanak a kiemelt projekt keretében, így segítve azok felzárkózását a fejlettebb területekhez.
A résztvevők egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, versenyképes tudást, ismeretet sajátíthatnak el. A program a képzettségi szint emelésével erősíti Magyarország versenyképességét, és a munkavállalók nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni akár a magyar, akár a külföldi munkaerőpiacon. A hiányszakmákban történő képzéssel emelkedik a munkáltatók szakképzett munkaerővel történő ellátása, ami hozzájárul a foglalkoztatók versenyképességének növekedéséhez, kedvezőbb anyagi, szakmai előmeneteli lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők számára.

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A TÁMOP-2.1.6 “Újra tanulok, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:
Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődni valamint egyéni képzési árajánlatért keressen bennünket az alábbi címen: kepzes@ioszia.hu e-mail címen!
Téma:  TÁMOP-2.1.6 “Újra tanulok, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,

0

“A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.

A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.
Projektünk megvalósításával csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás igényének kialakításáról szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják.
A projekt közvetlen célja minimálisan 100.000 fő bevonása a kompetencia-fejlesztést célzó képzési programokba és ezen létszámból legalább 85.000 fő részére a képzés sikeres elvégzését teszi lehetővé. Célunk 10.000 fő hátrányos helyzetű személy bevonása a képzésekbe.

A projekt gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerőpaci Kulcskompetenciák Projektirodája, amely a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel (NIIFI) konzorciumot alkotva valósítja meg a projektet.
A projekt lebonyolításában együttműködő partnerként vesznek részt a NIIFI által koordinált e-Magyarország Pontokon dolgozó e-Tanácsadók.
A projekthez kapcsolódóan az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el a közreműködő szervezet feladatait. Az ESZA az egyik legnagyobb uniós pályázatokat kezelő szervezet, amely az Európai Szociális Alap által támogatott foglalkoztatási, oktatási és nevelési célú programok végrehajtásáért felelős.

A megvalósítást irányító szervek a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).
A Szakmai Tanácsadó Testület (SZTT) a megvalósításhoz szükséges döntés-előkészítés feladatait látja el a döntéshozó, a közreműködő és a támogatottak felé.
A Szakmai Irányító Testület (SZIT) figyelemmel kíséri a projekt szakmai munkájának megvalósítását. Forrás: www.tudasodajovod.hu

További OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A  Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődni valamint egyéni képzési árajánlatért keressen bennünket az alábbi címen: kepzes@ioszia.hu e-mail címen!
Téma: TÁMOP 2.1.2. projekt  Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,