Our Blog

PLC programozó tanfolyam

A 191. sorszámú PLC programozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 523 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: PLC Programozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású PLC programozó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
A PLC programozó berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelni a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– PLC programozást végezni
– Paramétereket beállítani, diagnosztizálni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 01 Automatikai technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
4.4. 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10007-16 Informatikai és műszaki alapok írásbeli
5.2.4. 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel
A vizsgafeladat ismertetése: A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: PLC általános ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: PLC programozási feladatok megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szkenner
6.4. Nyomtató
6.5. Szimulációs szoftverek
6.6. PLC készülék
6.7. Kommunikációs eszközök
6.8. Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
6.9. Villamos vezérlő és vezérelt elemek

7. EGYEBEK
A PLC programozó szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:
32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott (Automatikai technikus) szakmai és vizsgakövetelmény
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény
21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény
27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Beszámíthatóság:
A korábbi szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján sikeresen teljesített modulok az alábbiak alapján beszámíthatóak:

Régi modul száma Régi modul megnevezése Új modul száma Új modul megnevezése
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
10007-12 Informatikai és műszaki alapok 10007-16 Informatikai és műszaki alapok
0907-06 PLC-vezérlés 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
0907-11 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

A PLC programozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A PLC programozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

PLC programozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A PLC programozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: PLC programozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés