Our Blog

PLC programozó tanfolyam

A 191. sorszámú PLC programozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 523 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: PLC Programozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásúPLC programozó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
A PLC programozó berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelni a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– PLC programozást végezni
– Paramétereket beállítani, diagnosztizálni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 523 01Automatikai technikusszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10007-16Informatikai és műszaki alapok
4.4.10001-16Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10007-16Informatikai és műszaki alapokírásbeli
5.2.4.10001-16Ipari folyamatok irányítása PLC-velgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel
A vizsgafeladat ismertetése: A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: PLC általános ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: PLC programozási feladatok megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szkenner
6.4.Nyomtató
6.5.Szimulációs szoftverek
6.6.PLC készülék
6.7.Kommunikációs eszközök
6.8.Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
6.9.Villamos vezérlő és vezérelt elemek

7. EGYEBEK
A PLC programozó szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:
32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott (Automatikai technikus) szakmai és vizsgakövetelmény
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény
21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény
27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Beszámíthatóság:
A korábbi szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján sikeresen teljesített modulok az alábbiak alapján beszámíthatóak:

Régi modul számaRégi modul megnevezéseÚj modul számaÚj modul megnevezése
0900-06Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése10007-16Informatikai és műszaki alapok
0900-11Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése10007-16Informatikai és műszaki alapok
10007-12Informatikai és műszaki alapok10007-16Informatikai és műszaki alapok
0907-06PLC-vezérlés10001-16Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
0907-11Ipari folyamatok irányítása PLC-vel10001-16Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

A PLC programozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A PLC programozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

PLC programozó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A PLC programozó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: PLC programozó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés