Our Blog

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) Pénzügyi asszisztens
3.1.3. Pénzügyi koordinátor
3.1.4. Pénzügyi referens
3.1.5. Pénztáros
3.1.6. Számlaellenőr
3.1.7. Pénzügyi projektmenedzser
3.1.8. 4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő
3.1.9. Bérügyi adminisztrátor
3.1.10. 3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő
3.1.11. Főkönyvi munkatárs
3.1.12. Számviteli előadó
3.1.13. 4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
3.1.14. Analitikus nyilvántartó
3.1.15. Anyagkönyvelő
3.1.16. Banki könyvelő
3.1.17. Díjkönyvelő
3.1.18. Folyószámla könyvelő
3.1.19. Forgalmi könyvelő
3.1.20. Gépkönyvelő
3.1.21. Készletkönyvelő
3.1.22. Kontírozó könyvelő
3.1.23. Könyvelői adminisztrátor
3.1.24. Leíró könyvelő
3.1.25. 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor Vállalati pénztáros
3.1.26. Pénzügyi nyilvántartó
3.1.27. Számlázási ügyintéző
3.1.28. Számviteli adminisztrátor
3.1.29. 4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor
3.1.30. 4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
3.1.31. 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
3.1.32. 3910 Egyéb ügyintéző Pályázatíró asszisztens
3.1.33. Uniós projektek ügyintézője
3.1.34. Projektmenedzser asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
– elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
– ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
– ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
– adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
– közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
– részt venni a befektetési döntések előkészítésében
– pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
– könyvelési feladatokat ellátni
– értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
– vezetni az analitikus nyilvántartásokat
– elszámolni a termelési költségeket
– közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
– közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
– számítógépes programcsomagokat használni
– irodai szoftvereket használni,
– közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
– összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
– feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
– munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés
3.3.7. 51 344 05 Számviteli ügyintéző részszakképesítés
3.3.8. 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés
3.3.9. 54 344 04 Államháztartási ügyintéző azonos ágazat
3.3.10. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) azonos ágazat
3.3.11. 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs azonos ágazat
3.3.12. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző azonos ágazat
3.3.13. 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
4.4. 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
4.5. 11505-12 Könyvelés számítógépen
4.6. 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
4.7. 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
4.8. 11501-16 Projektfinanszírozás
4.9. 11502-12 Projektfolyamatok követése
4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében, melynek formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza.
Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati
5.2.4. 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
5.2.5. 11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati
5.2.6. 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai írásbeli
5.2.7. 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok írásbeli
5.2.8. 11501-16 Projektfinanszírozás esettanulmány készítése
5.2.9. 11502-12 Projektfolyamatok követése
5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése
A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) Elektronikus bevallás
A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.
Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.
Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A)  Pénzügyi feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B)  Könyvvezetés és beszámolókészítés
A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete
A) Pénzügyi és adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) Könyvvezetés és beszámoló készítés
A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C) Az esettanulmány projektismerete
A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti és a kiadott központi értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén felülbírálja.
A gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 A) és B) részét és az írásbeli vizsgatevékenységet egy napon, a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 C) részét a szóbeli vizsgatevékenységgel egy napon kell lebonyolítani.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Az iskolai rendszerű szakképzésben a projekttervezés és -finanszírozás témakörében elkészített esettanulmány csak akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 50%-os szinten teljesíti.
A gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése, a B) Elektronikus bevallás és a C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Pénzügyi feladatok és a B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli A) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli B)  Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység C) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladatrészek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90 – 100%    jeles (5)
80 – 89%    jó (4)
65 – 79%    közepes (3)
50 – 64%    elégséges (2)
0 – 49%    elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.
Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Iratrendezők
6.3. Fénymásoló
6.4. Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó)
6.5. Telefon
6.6. Számítógép
6.7. Internet hozzáférés
6.8. Nyomtató
6.9. Scanner
6.10. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő, prezentációs program)
6.11. Integrált ügyviteli rendszer (főkönyvi könyvelés, pénzügy, tárgyi eszköz, bér, készlet analitika)
6.12. Adóbevallás kitöltő szoftver (ÁNYK)
6.13. Bizonylatok, formanyomtatványok
6.14. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár
6.15. Projekttervezést támogató szoftver
6.16. Projektor

7. EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10149-12 Könyvvezetés, beszámolókészítés feladatai, 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) és a 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli, valamint a 11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt esettanulmány készítése formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza.
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai és a gazdálkodási feladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, adatbáziskezelő-program és internet használata, ügyviteli feladatok ellátása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző vagy Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítéssel, illetve Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
A 7.10. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.
7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok vagy vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladatrész teljesítése alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. A) Pénzügyi feladatok vizsgafeladat rész és a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész teljesítése alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése vizsgafeladatrész, az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrész, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgafeladatrész teljesítése alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel vagy Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítéssel, felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrész, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. C) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladatrész teljesítése alól.
A 7.10. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól.
7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
7.5. A Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:
Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladatrészt, az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. A) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. A) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrészt eredményesen teljesítette, megfelel a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Pénzügyi ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.
7.6. A Számviteli ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:
Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése vizsgafeladat részt, az írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. B)  Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgafeladatrészt, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat részt eredményesen teljesítette, megfelel a Számviteli ügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Számviteli ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.
7.7. A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés megszerzésének feltételei:
Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. C) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladatrészt eredményesen teljesítette, megfelel a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható.
7.8. Részszakképesítések egyenértékűsége:
A Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés, a Számviteli ügyintéző részszakképesítés, valamint a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés együttes megléte egyenértékű a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel.
7.9. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.
A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli és központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.
7.10. Korábbi szakmai vizsga beszámítása:
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsgaegyenértékűségi tábla az irányadó.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés