Our Blog

Pék tanfolyam

A 78. sorszámú Pék megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pék
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 15/2018. (VII. 9.) AM rendelettel módosított 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7114Pék, édesipari-termékgyártóPék
3.1.3.7114Pék, édesipari-termékgyártóSütőipari és gyorspékségi munkás
3.1.4.7114Pék, édesipari-termékgyártóMézeskalács-készítő
3.1.5.7114Pék, édesipari-termékgyártóGyorspékségi sütő és eladó
3.1.6.7114Pék, édesipari-termékgyártóDagasztó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átvételi és raktározási feladatokat végezni,
– előkészítő műveleteket végezni,
– nyersanyagot, készterméket vizsgálni, gyártásközi ellenőrzés végezni,
– eszközöket használni, gépeket és berendezéseket kezelni,
– befejező műveleteket végezni,
– tésztát készíteni,
– tölteléket készíteni,
– feldolgozni a tésztát,
– tésztát keleszteni,
– tésztát sütni,
– készterméket kezelni, csomagolni,
– mézeskalácsot készíteni és díszíteni,
– betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,
– adminisztrációs munkát végezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.21 215 02Mézeskalács-készítőrészszakképesítés
3.3.4.21 541 02Sütőipari és gyorspékségi munkásrészszakképesítés
3.3.5.34 541 01Édesipari termékgyártóazonos ágazat
3.3.6.54 541 01Élelmiszeripari analitikus technikusazonos ágazat
3.3.7.54 541 02Élelmiszeripari technikusazonos ágazat
3.3.8.34 541 07Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártóazonos ágazat
3.3.9.34 541 03Húsipari termékgyártóazonos ágazat
3.3.10.34 541 08Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátóazonos ágazat
3.3.11.34 541 04Molnárazonos ágazat
3.3.12.34 541 06Szőlész-borászazonos ágazat
3.3.13.34 541 09Tartósítóipari szakmunkásazonos ágazat
3.3.14.34 541 10Tejipari szakmunkásazonos ágazat
3.3.15.34 541 11Pék-cukrászazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11945-16Sütőipari alapismeretek
4.4.11837-16Sütőipari ismeretek
4.5.11919-16Élelmiszerelőállítási alapismeretek
4.6.10942-16Mézeskalács készítés
4.7.11497-12Foglalkoztatás I.
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11945-16Sütőipari alapismeretekgyakorlat, írásbeli
5.2.4.11837-16Sütőipari ismeretekgyakorlat, írásbeli
5.2.5.11919-16Élelmiszerelőállítási alapismeretekszóbeli
5.2.6.10942-16Mézeskalács készítésgyakorlat
5.2.7.11497-12Foglalkoztatás I.szóbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kenyerek vagy különböző termékcsoportba tartozó termékek készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A következő feladatok közül egy tevékenység végrehajtása:
– Kenyérféléket gyárt közvetlen vagy közvetett technológiával többféle tömegben és alakkal. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
– Péksüteményeket gyárt egy adott tésztacsoportból legalább hármféle különböző tömeggel vagy alakkal. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
– Finom pékárut gyárt egy adott tésztacsoportból legalább kettőféle különböző tömeggel vagy alakkal. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
– Különleges táplálkozási igényt kielégítő terméket készít rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
A gyakorlati tételsornak a felsorolt termékcsoportokat le kell fednie. A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Mézeskalács készítés
A vizsgafeladat ismertetése: mézeskalács tésztát feldolgoz, süt és díszít. Készterméket érzékszervileg minősít.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex pék írásbeli vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: az írásbeli vizsga komplex feladat, amely négy részből áll:
– szakmai számítások elvégzése, 20% (anyagszükséglet kiszámítása adott termékmennyiség alapján)
– nyersanyag tulajdonságok, technológiai szakaszok és lejátszódó folyamatok ismertetése, 60%
– rajz vagy kép alapján az adott gép vagy berendezés kezelése, munkavédelme, higiéniája, 15%
– gazdálkodási és fogyasztóvédelmi ismeretek 5% (alapvető gazdasági és fogyasztóvédelmi fogalmak alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli
A vizsgafeladat ismertetése:
Sütőipari termékek gyártástechnológiája, élelmiszerelőállítás higiéniája és munkavédelme.
A vizsgafeladat végrehajtásakor a különböző termékcsoportba tartozó termékek gyártástechnológiájáról és az élelmiszerek előállításánál alkalmazott higiéniai vagy munkavédelmi előírásokról ad számot a vizsgázó.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
Az írásbeli feladat anyagszükséglet feladatrészénél, és a gyakorlati vizsgafeladatok meghatározásánál be kell tartani a Magyar Élelmiszerkönyv érvényben lévő előírásait.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Dagasztó- és keverőgépek
6.3.Tésztafeldolgozás gépei
6.4.Hűtőgépek
6.5.Kelesztő berendezés, kelesztéshez szükséges eszközök
6.6.Kemence
6.7.Csomagoló gépek
6.8.Szeletelő gépek
6.9.Mérlegek, sziták
6.10.Tűzhelyek
6.11.Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.12.Tehermozgató eszközök, berendezések
6.13.Egyéni védőeszközök
6.14.Környezetvédelmi eszközök, berendezések

A Pék tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.

A Pék tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Pék tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Pék tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Pék tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés