Our Blog

Pék tanfolyam

A 78. sorszámú Pék megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 05
1.2. Szakképesítés megnevezése: Pék
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7114Pék, édesipari-termékgyártóPék
3.1.3.7114Pék, édesipari-termékgyártóSütőipari és gyorspékségi munkás
3.1.4.7114Pék, édesipari-termékgyártóMézeskalács-készítő
3.1.5.7114Pék, édesipari-termékgyártóGyorspékségi sütő és eladó
3.1.6.7114Pék, édesipari-termékgyártóDagasztó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átvételi és raktározási feladatokat végezni,
– előkészítő műveleteket végezni,
– nyersanyagot, készterméket vizsgálni, gyártásközi ellenőrzés végezni,
– eszközöket használni, gépeket és berendezéseket kezelni,
– befejező műveleteket végezni,
– tésztát készíteni,
– tölteléket készíteni,
– feldolgozni a tésztát,
– tésztát keleszteni,
– tésztát sütni,
– készterméket kezelni, csomagolni,
– mézeskalácsot készíteni és díszíteni,
– betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,
– adminisztrációs munkát végezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.21 215 02Mézeskalács-készítőrészszakképesítés
3.3.4.21 541 02Sütőipari és gyorspékségi munkásrészszakképesítés
3.3.5.34 541 01Édesipari termékgyártóazonos ágazat
3.3.6.54 541 01Élelmiszeripari analitikus technikusazonos ágazat
3.3.7.54 541 02Élelmiszeripari technikusazonos ágazat
3.3.8.34 541 07Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártóazonos ágazat
3.3.9.34 541 03Húsipari termékgyártóazonos ágazat
3.3.10.34 541 08Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátóazonos ágazat
3.3.11.34 541 04Molnárazonos ágazat
3.3.12.34 541 06Szőlész-borászazonos ágazat
3.3.13.34 541 09Tartósítóipari szakmunkásazonos ágazat
3.3.14.34 541 10Tejipari szakmunkásazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11945-16Sütőipari alapismeretek
4.4.11837-16Sütőipari ismeretek
4.5.11919-16Élelmiszerelőállítási alapismeretek
4.6.10942-16Mézeskalács készítés
4.7.11497-12Foglalkoztatás I.
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11945-16Sütőipari alapismeretekgyakorlat, írásbeli
5.2.4.11837-16Sütőipari ismeretekgyakorlat, írásbeli
5.2.5.11919-16Élelmiszerelőállítási alapismeretekszóbeli
5.2.6.10942-16Mézeskalács készítésgyakorlat
5.2.7.11497-12Foglalkoztatás I.szóbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Kenyerek vagy különböző termékcsoportba tartozó termékek készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A következő feladatok közül egy tevékenység végrehajtása:
– Kenyérféléket gyárt közvetlen vagy közvetett technológiával többféle tömegben és alakkal. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
– Péksüteményeket gyárt egy adott tésztacsoportból legalább hármféle különböző tömeggel vagy alakkal. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
– Finom pékárut gyárt egy adott tésztacsoportból legalább kettőféle különböző tömeggel vagy alakkal. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
– Különleges táplálkozási igényt kielégítő terméket készít rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Egyfajta készterméket szakszerűen csomagol. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
A gyakorlati tételsornak a felsorolt termékcsoportokat le kell fednie.
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Mézeskalács készítés
A vizsgafeladat ismertetése: mézeskalács tésztát feldolgoz, süt és díszít. Készterméket érzékszervileg minősít.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex pék írásbeli vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: az írásbeli vizsga komplex feladat, amely négy részből áll:
– szakmai számítások elvégzése, 20%
(anyagszükséglet kiszámítása adott termékmennyiség alapján)
– nyersanyag tulajdonságok, technológiai szakaszok és lejátszódó folyamatok ismertetése, 60%
– rajz vagy kép alapján az adott gép vagy berendezés kezelése, munkavédelme, higiéniája, 15%
– gazdálkodási és fogyasztóvédelmi ismeretek 5%
(alapvető gazdasági és fogyasztóvédelmi fogalmak alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli
A vizsgafeladat ismertetése:
Sütőipari termékek gyártástechnológiája, élelmiszerelőállítás higiéniája és munkavédelme.
A vizsgafeladat végrehajtásakor a különböző termékcsoportba tartozó termékek gyártástechnológiájáról és az élelmiszerek előállításánál alkalmazott higiéniai vagy munkavédelmi előírásokról ad számot a vizsgázó.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
Az írásbeli feladat anyagszükséglet feladatrészénél, és a gyakorlati vizsgafeladatok meghatározásánál be kell tartani a Magyar Élelmiszerkönyv érvényben lévő előírásait.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Dagasztó- és keverőgépek
6.3.Tésztafeldolgozás gépei
6.4.Hűtőgépek
6.5.Kelesztő berendezés, kelesztéshez szükséges eszközök
6.6.Kemence
6.7.Csomagoló gépek
6.8.Szeletelő gépek
6.9.Mérlegek, sziták
6.10.Tűzhelyek
6.11.Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.12.Tehermozgató eszközök, berendezések
6.13.Egyéni védőeszközök
6.14.Környezetvédelmi eszközök, berendezések

A Pék tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.

A Pék tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Pék tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Pék tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Pék tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés