Our Blog

Önjáró felülettisztító gépkezelő tanfolyam

A 300. sorszámú Önjáró felülettisztító gépkezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 06

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Önjáró felülettisztító gépkezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 210-305

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör (ők)
3.1.2  

 

9112

 

 

Intézményi takarító és kisegítő

Gyermekintézmény-takarító
3.1.3. Irodatakarító
3.1.4. Kórházi takarító
3.1.5 Lakóépület-takarító
3.1.6 Medencetakarító
.3.1.7 Szállodatakarító
3.1.8. 9115 Ablaktisztító Ablaktisztító
3.1.9.  

 

 

9114

 

 

 

Járműtakarító

Autóápoló
3.1.10. Autókozmetikus
3.1.11. Autómosó
3.1.12. Buszmosó
3.1.13. Gépkocsimosó
3.1.14. Hajómosó, belső takarító
3.1.15. Kamionmosó
3.1.16. Kocsimosó
3.1.17. Kocsitakarító
3.1.18. Konténermosó
3.1.19. Repülőgép-takarító
3.1.20. Trolimosó
3.1.21. Vasútikocsi-takarító

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Önjáró felülettisztító gépkezelő: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi, időszakos és alaptakarítás szintű szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat eltávolítja szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott önjáró (vezetőüléses) gépek alkalmazásával és tervezett időben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
– felismerni a burkolatokat és szennyeződéseket, ismerni azok fizikai és kémiai tulajdonságait és képes dönteni a modulban szereplő eljárások és technológiák alkalmazásáról
– alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
– előkészíteni az eszköz- és géprendszert és előkészülni a munkavégzésre
– szakmai utasítások alapján szakszerűen elvégezni a feladatokat
– eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket
– fertőtleníteni a felületeket
– elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
– dokumentáltan átadni a kész területet

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.
4.4. 11847-16 Önjáró felülettisztító(vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. gyakorlati
5.2.4 11847-16 Önjáró felülettisztító(vezetőüléses) gépkezelői ismeretek gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai tevékenységek I. bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama:60 perc.
A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Önjáró felülettisztító (vezetőüléses )gépek kezelése

A vizsgafeladat ismertetése: 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint, egy vezetőüléses géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, minimum 30 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben, a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc.
A vizsgafeladat súlyaránya: 50 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

    A  
  6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék  
  6.2. Vesszőseprű, cirokseprű, műanyag seprű.  
  6.3. Partvis, beltéri seprű, kézi kefe, pókhálózó,csőtisztító, sztatikus kézi seprű  
  6.4. Törlőkendők: színkódolt textíliák, mikroszálas textíliák (kék, sárga, piros, zöld, fehér), pamut, impregnált.  
  6.5. Mopok és talpak, nyelek: professzionális tengerész, száraz lapos, impregnált lapos, lapos-füles, lapos-zsebes, lapos füles-zsebes, lapos mikroszálas, kétoldalas lapos.  
  6.6. Kiszolgáló kocsik és tartozékaik: egyvödrös, kétvödrös, kádas rendszerek teljes felszereléssel, impregnáló dobozok.  
  6.7. Kézi tisztító és súroló eszközök: kézi és nyeles súrolólap-tartó, súroló lap, fugakefe, gumi lehúzó, mohagumis lehúzó.  
  6.8. Hulladékgyűjtő eszközök: hulladékgyűjtő zsákok, szemetes lapát, nyeles szemetes lapát, manipulátor, szöges végű bot, abszorbens paplanok, hurkák, granulátumok.  
  6.9. Üvegfelületek tisztításnál alkalmazott eszközök: derékra csatolható eszköztartó kötény vagy öv, ecset,portálkefe, kellősítő eszköz (pengéző), ablaktisztító vödrök, porlasztó, habosító fej, szivacs, nedvesítő kendő, szarvasbőr, szárazoló kendő, nedvesítő henger vizező huzattal, gumi élű lehúzó, teleszkópos nyél, fordított ozmózis alapján működő gép és tartozékai vagy ioncserélő berendezés és tartozékai.  
  6.10. Létrák:egy- és kétágú.  
  6.11. Adagoló eszközök: mérőedény, szóró flakon, habosító tartály, kiöntő csap, adagolópumpa, adagolókamrás flakon  
  6.12. Professzionális porszívó és tartozékai: szívótömlő, kemény- és rugalmasburkolat-szívófej, szőnyeg-szívófej, résszívó, kárpitfej, fűtőtest kefe, ecsetfej, porzsák  
  6.13. Hengerkefés szőnyegporszívó, porzsák  
  6.14. Hengerkefés kárpitporszívó  
  6.15. Por- és vízszívó gép mindkét funkcióhoz alkalmas tartozékokkal: porzsák, szövet filter, porszívófej, úszóbetét, vízszívó fej  
  6.16. Szóró-szívógép, kárpit- és szőnyegtisztító fejekkel  
  6.17. Háti vagy konténeres hulladékszívó gép  
  6.18. Kisnyomású habosító berendezés  
  6.19. Kisnyomású gőzfejlesztő berendezés tartozékokkal: műanyag szálú kefe, rézkefe, textíliatartó fej  
  6.20. Hidegvizes nagynyomású mosóberendezés, és tartozékai: legyező, habosító és szennymaró fej  
6.21. Vezetőüléses seprő-szívógép, vezetőüléses seprő-súrológép, vagy vezetőüléses súrológép
6.22. Kezelőszerek: Tisztítószerek (erősen-savas; savas; bőr-semleges; semleges; lúgos; erősen lúgos; oldószeres, oxidálószeres, biológiai) Tisztító-ápolószerek, ápolószerek, felületkezelő szerek (fertőtlenítő, védőréteg képző, impregnáló). Ioncserélt vagy desztillált víz
6.23. Burkolatok: minimum 10 m2 kemény, rugalmas és textilburkolatok, amelyek szárazon, nyirkosan és nedvesen tisztíthatók, súrolhatók, impregnálhatók. Minimum 100 m2 kemény vagy rugalmas burkolatok, amelyek szárazon seperhetőek, nedvesen tisztíthatók, súrolhatók vezetőüléses gépekkel
6.24. Burkolatminták: kemény: gránit, márvány, mészkőtartalmú, kőporcelán, égetett mázas, natúr égetett. Rugalmas: PVC, linóleum, gumi, laminált parketta, faparketta, hajópadló, parafa. Textil: velúr, buklé, mesterséges alapanyagú, természetes alapanyagú. Fém: saválló acél, réz, alumínium
6.25. Szennyeződés: mechanikus (pl. konfetti, papírcsík, papírgalacsin, por, durva szennyeződések), vegyi (pl. kávé, cukros víz, zsír, korom, kálium-permanganát, filc, tinta, tus, vörösbor)
6.26. Ellenőrző eszközök: indikátor, tükör, UV lámpa, nedvességmérő, pH mérő, mintavevő porszívó, fehérlap, mintavevő szóró-szívó gép
6.27. Egyéni védőeszközök: munkavédelmi cipő, védőruha, gumikesztyű, védőszemüveg, légzésvédő maszk, kármentő tálca

7. EGYEBEK

7.1 A jelen rendeletben szabályozott Önjáró felülettisztító gépkezelő részszakképesítés nem egyenértékű a133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben szabályozott 31 853 07 0001 31 02 Tisztítás-technológiai vezetőüléses gépkezelő szakképesítés-ráépüléssel, mivel az a Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítésre épült rá.

Önjáró (vezetőüléses) takarítógép kezelésére jelen rendeletben szabályozott részszakképesítésen kívül az alábbi szakképesítések, és szakképesítés- ráépülések alkalmasak.
31 7899 03 Takarító
31 814 01 0100 31 01 Takarítógépkezelő részszakképesítés
31 853 07 0001 31 02 Tisztítás-technológiai vezetőüléses gépkezelő szakképesítés-
31 853 07 0001 31 01 Tisztítás-technológiai szolgálatvezető szakképesítés
32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés
32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés

Önjáró felülettisztító gépkezelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés