Our Blog

Nyomdaipari gépmester tanfolyam

A 167. sorszámú Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari gépmester
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.    7232    Nyomdász, nyomdaipari gépmesterNyomó
3.1.3.Nyomdai gépmester
3.1.4.Rotációsgép-kezelő, nyomdai
3.1.5.Nyomdaipari munkás

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot
– eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására
– felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére
– előkészíteni a munkafolyamatot
– kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról
– kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni
– felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit
– megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához
– a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni
– beállítani a papíradagolót és a papírpályát
– beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt
– folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot
– elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat – beleértve a kopó alkatrészek cseréjét
– kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket
– betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz
– megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra
– szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit
– műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 213 06Nyomdaipari technikusszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10238-12Munkajog, munkabiztonság
4.4.10236-12Gyártáselőkészítés, minőségügy
4.5.10243-12Nyomdaipari anyagismeret
4.6.10245-12Nyomtatási technológiák
4.7.10242-12Color-menedzsment
4.8.10244-12Nyomdaipari gépészeti ismeret
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10238-12Munkajog, munkabiztonságszóbeli
5.2.4.10236-12Gyártás előkészítés, minőségügyírásbeli/gyakorlati
5.2.5.10243-12Nyomdaipari anyagismeretírásbeli
5.2.6.10245-12Nyomtatási technológiákgyakorlati
5.2.7.10242-12Color-menedzsmentgyakorlati
5.2.8.10244-12Nyomdaipari gépészeti ismeretírásbeli/gyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Színes ofszetnyomat elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Legalább 50 % színes illusztrációt tartalmazó könyv belívének a kinyomtatása 80 gr/m2volumenizált ofszet és 120 gr/m2 matt műnyomó papírra vagy 16 oldalas, a borítóján perszonalizált színes műsorfüzet digitális kinyomtatása nyomdai PDF-ről és in-line feldolgozása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatvány elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Nyomathordozók
Szakmai számítások
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari anyagok tulajdonságai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Szakmai ismeretek
Minőségi vizsgálatok
Munkajog, munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok (nagyító, szike, festéklapát, stb.)
6.3.Pantone skála
6.4.Denzitométer
6.5.Számítógép
6.6.Papírvastagság mérő
6.7.Viszkoziméter
6.8.Ellenőrző pult szabványos fényforrással
6.9.Lemeztároló regál
6.10.Lemezlyukasztó és hajlító
6.11.Hengermosó és hengertároló
6.12.Gumikendő tároló és vágó- sínező asztal
6.13.Egy-nyomóműves nyomógép
6.14.Elő-hátoldalt nyomtató nyomógép
6.15.Több-nyomóműves nyomógép
6.16.Lakkozó egység
6.17.Nyomógép távvezérlő pult
6.18.Stancolásra, riccelésre alkalmas nyomógép
6.19.Színes digitális nyomógép
6.20.Digitális nyomógép in-line kiegészítésekkel
6.21.Rotációs technológiát alkalmazó nyomógép
6.22.Egyenes vágógép
6.23.Kézi- és/vagy elektromos villás targonca
6.24.Szerszámkészlet (villás-, imbisz-kulcsok, stb.) gép szerint
6.25.Kézi tűzoltó készülék
6.26.Mentőláda
6.27.Szelektív hulladékgyűjtő (pl. festékmaradék, géprongy)

7. EGYEBEK

A nyomdaipari gépmester tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A nyomdaipari gépmester tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Nyomdaipari gépmester tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Nyomdaipari gépmester tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Nyomdaipari gépmester tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés