Our Blog

Nyomdaipari gépmester szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Képzésünket az ország bármely pontján megvalósítjuk. Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A Nyomdaipari gépmester képzés sikeres elvégzése után az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizni tudja, hogy azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja.
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: Nyomó, Nyomdai gépmester, Rotációsgép-kezelő, nyomdai, Nyomdaipari munkás
Nyomdaipari gépmester szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A055) alapján folytatott képzés azonosító száma: 54 213 04
A Nyomdaipar szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-elmélet, 40%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 1440 óra

Képzési Modulok listája:
– 10238-12 Munkajog, munkabiztonság
– 10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
– 10243-12 Nyomdaipari anyagismeret
– 10245-12 Nyomtatási technológiák
– 10242-12 Color-menedzsment
– 10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret
– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II.
– 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Nyomdaipari gépmester OKJ Képzés