Our Blog

Női szabó tanfolyam

A 164. sorszámú Női szabó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 06
1.2. Szakképesítés megnevezése: Női szabó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartalma:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7212 Szabó, varró Nőiruha-készítő
3.1.3. Női szabó
3.1.4. Lakástextil-készítő
3.1.5. Ruhakészítő
3.1.6. Mérték utáni szabó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat
– kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint
– méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
– alapszabásmintát készíteni
– alapszabásmintát modellezni
– ruhaipari gyártáselőkészítő programokat alkalmazni
– szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni
– textiltermék ragasztási műveleteket végezni
– vasaló berendezéseket üzemeltetni
– ruhaipari gépeket üzemeltetni
– kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani
– befejező munkálatokat elvégezni
– a megrendelők egyéni igényei szerint női ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. 21 542 01 Lakástextil-készítő részszakképesítés
3.3.4. 35 542 01 Munkaruha- és védőruha- készítő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 21 542 02 Textiltermék összeállító részszakképesítés
3.3.6. 34 542 01 Bőrdíszműves azonos ágazat
3.3.7. 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus azonos ágazat
3.3.8. 34 542 02 Cipőkészítő azonos ágazat
3.3.9. 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító azonos ágazat
3.3.10. 34 542 04 Férfiszabó azonos ágazat
3.3.11. 54 542 02 Ruhaipari technikus azonos ágazat
3.3.12. 54 542 03 Textilipari technikus azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok
4.4. 10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés
4.5. 10115-16 Textiltermékek összeállítása
4.6. 10118-16 Lakástextíliák készítése
4.7. 10120-16 Női ruhák készítése és értékesítése
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Iskolai rendszerű képzés esetén a tanév utolsó napjáig, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezés napjáig méretes női ruházati termék készítése és műszaki dokumentálása, leadása a vizsgaszervezőnek.
5.2. Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok írásbeli
5.2.4. 10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés írásbeli
5.2.5. 10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlati
5.2.6. 10118-16 Lakástextíliák készítése gyakorlati
5.2.7. 10120-16 Női ruhák készítése és értékesítése gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Méretes női ruházati termék (vizsgaremek) és műszaki dokumentációjának készítése, bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése:
Méretes női ruházati termék készítése és műszaki dokumentációja, amely tartalmazza a szabásmintákat M1:1, a számítógépes tervező programmal elkészített felfektetési rajzokat, a technológiai leírást, a megrendelőt, az árkalkulációt és a kitöltött számlát összefűzött állapotban. A tanuló szabadon választ terméket a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott modellgyűjteményből.
Az elkészített méretes női ruházati termék és műszaki dokumentációjának bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % (készítés 10 %, bemutatás 5 %)
B) A vizsgafeladat megnevezése: Textiltermékek összeállítása
A vizsgafeladat ismertetése:
Termék összeállítás szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Lakástextil termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Lakástextil termék készítés szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Női ruházati termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Kiszabott és előkészített alkatrészekből női blézer vagy női kabát készítése (minimum feltételek bélelt, gallérral és zsebekkel készülő ruházati termék). A vizsga ideje alatt a gépek és berendezések munkabiztonsági előírásainak betartása
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
E) A vizsgafeladat megnevezése: Felfektetési rajz készítése ruhaipari tervező programmal
A vizsgafeladat ismertetése:
Véletlenszerűen választott tétel alapján, női ruházati termék alkatrészeinek felfektetése a rendelkezésre bocsátott alapanyag felületi sajátosságainak megfelelően, a megrendelés figyelembe vételével
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés
A vizsgafeladat ismertetése:
Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták és feldolgozhatóságuk
Gyártmány- vagy modellrajz alapján szabásminta készítése
Gyártmány- vagy modellrajz alapján sorozatgyártás műszaki leírásának, technológiai tervezésének készítése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza:
Női ruhák cikktechnológiája (munka- és környezetvédelmi előírások, vállalkozási, fogyasztóvédelmi ismeretek)
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://www.nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Próbafülke
6.3. Próba tükör
6.4. Próbababa
6.5. Terméktároló állvány, vállfával
6.6. Csomagolóanyagok
6.7. Szabászati berendezések, gépek, eszközök:
6.7.1. Szabászasztal
6.7.2. Tároló szekrények vagy polcok
6.7.3. Számítógép és perifériái
6.7.4. Ruhaipari tervező programok, eszközei és berendezései
6.7.5. Kardkéses szabászgép
6.7.6. Körkéses szabászgép
6.7.7. Álló szabászgép
6.7.8. Terítékleszorító csipeszek
6.7.9. Lyukasztó
6.7.10. Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó stb.)
6.7.11. Mérő-, jelölő- és rajzeszközök (méterrúd, mérőszalag, grafitceruza, szabókréta, körző, vonalzó, sablonok stb.)
6.7.12. Szabásmintapapír
6.8. Varrodai berendezések, gépek, eszközök:
6.8.1. Varrodai munkaszék
6.8.2. Varrógéptűk
6.8.3. Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszűk, gombostűk, varratbontó stb.)
6.8.4. Egyéb kézi eszközök (géptisztító ecset, olajozó, csavarhúzó stb.)
6.8.5. Huroköltésű ipari varrógép
6.8.6. Láncöltésű varrógép
6.8.7. Szegővarrógép (interlock)
6.8.8. Egyenes gomblyukvarrógép
6.8.9. Szemes gomblyukvarrógép
6.8.10. Gombfelvarró gép
6.8.11. Fedővarrógép
6.8.12. Rejtett szélfelvarró gép
6.8.13. Hímző varrógép
6.8.14. Kivarró (pikírozó) gép
6.8.15. Reteszelő gép
6.8.16. Cikcakk varrógép
6.9. Vasaló-berendezések, eszközök, gépek:
6.9.1. Vasalóállvány
6.9.2. Hőfokszabályzós kézi vasaló
6.9.3. Gőzvasaló
6.9.4. Vasalóprés
6.9.5. Síkragasztó prés
6.9.6. Segédeszközök (vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.)
6.10. Egyéb eszközök:
6.10.1. Szakoktatói asztal
6.10.2. Szakoktatói szék
6.10.3. Falitábla
6.10.4. Táblai rajzeszközök (vonalzók, körzők, kréta)
6.10.5. Kézmosó csap
6.10.6. Hulladékgyűjtő
6.10.7. Mentőláda
6.10.8. Modell- és alkatrész gyűjtemény
6.10.9. Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
6.10.10. Munkanapló
6.10.11. Zárható öltöző és öltözőszekrények
6.10.12. Mikroszkóp, lupe, bontótű
6.10.13. Laboratóriumi eszközök – bunsen égő, üveg-, fém-, vagy porcelántálak
6.10.14. Anyagbeszerzéshez gépkocsi

7. EGYEBEK
A vizsgaremek értékelését a vizsgaszervező intézmény szakmai tanárai készítik értékelési szempontsor alapján, mely a vizsgadokumentáció részét képezi.
A részszakképesítés kiadásának feltétele, hogy a részszakképesítéshez tartozó vizsgafeladatok legalább 51%-ra teljesülnek.

A Női szabó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Női szabó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Női szabó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Női szabó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Női szabó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés