Our Blog

Műszakicikk-eladó tanfolyam

A 159. sorszámú Műszakicikk-eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 03
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Műszakicikk-eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 180 – 360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5113 Bolti eladó Alkatrész-értékesítő, eladó
3.1.3. Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó
3.1.4. Műszakicikk eladó
3.1.5. Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó
3.1.6 5117 Bolti pénztáros Árupénztáros

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A műszakicikk-eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–  Segíteni az árubeszerzést
–  Átvenni az árut
–  Készletezési, raktározási feladatokat végezni
–  A korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót
–  Alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
–  Pénztárgépet kezelni,
–  Kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
–  Értékesítési tevékenységet végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 341 01 Eladó szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11992-16  Kereskedelmi ismeretek
4.4. 11691-16  Eladástan
4.5. 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11992-16  Kereskedelmi ismeretek gyakorlati
5.2.4.  11691-16  Eladástan  gyakorlati
5.2.5. 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása  szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:
–    mennyiségi áruátvétel,
–    minőségi áruátvétel,
–    árváltozás/ leltározás
–    visszáruzás
–    áruátadás más boltnak
–    árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
–    áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
–    pénztárnyitás
–   pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
–    pénztárzárás
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B)  A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi  egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával  magyar és idegen nyelven.
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.  Árutároló, és árubemutató berendezések
6.3. Számológép
6.4. Pénzvizsgáló készülék
6.5. Bevásárlókocsi, kosár
6.6.  Kódleolvasó
6.7.  Elektronikus áruvédelmi eszközök
6.8. Pénztárgép, POS terminál, kártyaleolvasó
6.9. Formanyomtatványok, bizonylatok
6.10.  Árumozgató gépek, berendezések

 

A Műszakicikk-eladó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Műszakicikk-eladó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Műszakicikk-eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Műszakicikk-eladó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Műszakicikk-eladó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés