Our Blog

Műszakicikk-eladó tanfolyam

A 159. sorszámú Műszakicikk-eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 03
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Műszakicikk-eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 180 – 360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5113Bolti eladóAlkatrész-értékesítő, eladó
3.1.3.Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó
3.1.4.Műszakicikk eladó
3.1.5.Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó
3.1.65117Bolti pénztárosÁrupénztáros

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A műszakicikk-eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
–  Segíteni az árubeszerzést
–  Átvenni az árut
–  Készletezési, raktározási feladatokat végezni
–  A korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót
–  Alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
–  Pénztárgépet kezelni,
–  Kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
–  Értékesítési tevékenységet végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 341 01Eladószakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11992-16 Kereskedelmi ismeretek
4.4.11691-16 Eladástan
4.5.10029-16A műszaki cikkek forgalmazása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11992-16 Kereskedelmi ismeretekgyakorlati
5.2.4. 11691-16 Eladástan gyakorlati
5.2.5.10029-16A műszaki cikkek forgalmazása szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:
–    mennyiségi áruátvétel,
–    minőségi áruátvétel,
–    árváltozás/ leltározás
–    visszáruzás
–    áruátadás más boltnak
–    árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
–    áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
–    pénztárnyitás
–   pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
–    pénztárzárás
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B)  A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi  egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával  magyar és idegen nyelven.
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Árutároló, és árubemutató berendezések
6.3.Számológép
6.4.Pénzvizsgáló készülék
6.5.Bevásárlókocsi, kosár
6.6. Kódleolvasó
6.7. Elektronikus áruvédelmi eszközök
6.8.Pénztárgép, POS terminál, kártyaleolvasó
6.9.Formanyomtatványok, bizonylatok
6.10. Árumozgató gépek, berendezések

 

A Műszakicikk-eladó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Műszakicikk-eladó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Műszakicikk-eladó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Műszakicikk-eladó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Műszakicikk-eladó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés