Our Blog

Munkavállalók baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Munkavállalók baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D022
1.3. A képzési program célja: A képzés szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a munkahelyén, a munkavégzéssel kapcsolatos esetlegesen előforduló balesetveszélyes helyzeteket felismerni, elhárítani, illetve az esetlegesen bekövetkezett egészségügyi “vészhelyzeteket”felismerni, szakszerű segítséget hívni,  és az illetékesség határait betartva ellátni az arra rászorulót. A képzés segít a munkahelyi elsősegély-nyújtási kötelezettség teljesítésében, mely nem csak erkölcsi, hanem törvényi kötelességünk is (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  46. §   és 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 20.§ ).

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
A képzésben résztvevő képessé válik:
– a munkavédelmi ismeretek alkalmazására szokásos és rendkívüli körülmények esetén
– a balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elhárítására,  az elsősegély-nyújtási tevékenység szükségességét jelző szituáció felismerésére, a szükséges beavatkozások kiválasztására, azok helyes sorrendjének megállapítására
– a szükséges beavatkozások elvégzésére a szakmai illetékesség határain belül
– szakszerű segélyhívásra
– a használatos szakkifejezések helyes értelmezésére, használatára
– az elsősegélyre szoruló ember sajátos kommunikációs jelzéseinek, kommunikációs problémáinak adekvát értelmezésére
– az ellátás során a szükséges magatartásforma kiválasztására, a segítő kapcsolat kialakítására.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség:  általános iskola befejezett 8. osztálya
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges

4. TANANYAGEGYSÉG
Baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási készségek kialakítása, fejlesztése

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
a képzési óraszámok 90%-án történő részvétel
– a képzést záró vizsga sikeres teljesítése

A Munkavállalók baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Munkavállalók baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Munkavállalók baleset-megelőzési, elsősegély-nyújtási kompetenciáinak fejlesztése tanfolyam