Our Blog

Munkavállalás elősegítése Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Munkavállalás elősegítése – (Munkavállalás elősegítése Tanfolyam)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D011
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Képes az önkifejezésre, tekintettel lenni mások jogaira, az őszinteségre, egyenes és közvetlen.
2.2. Ügyel mind a saját, mind a kapcsolat érdekeire.
2.3. A közlés verbális csatornája döntően a közlés tartalmát szolgálja.
2.4. A non-verbális csatorna a közlőnek a közléshez és a befogadóhoz való viszonyának kifejezését szolgálja.
2.5. Konkrét helyzetekre, célra, személyre irányul, szociálisan elfogadható.
2.6. Megbízhatóság, önállóság, felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség, önfejlesztés.
2.7. Empátia, meggyőző készség, visszacsatolási készség, irányíthatóság, irányítási készség.
2.8. Gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, logikus gondolkodás.
2.9. Információgyűjtés, analitikus gondolkodás, ismeretek helyén való alkalmazása.
2.10. Jó megoldások alkalmazása, felelős gondolkodás, innovatívan gondolkodás.
2.11. Szervezőkészség, fejlődőképesség, minőségorientáltság, kreativitás, precizitás, gondosság.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges

4. TANANYAGEGYSÉG
Munkavállalás elősegítése

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Munkavállalás elősegítése tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Munkavállalás elősegítése folyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

AMunkavállalás elősegítése tanfolyam