Our Blog

Munkaruha- és védőruha készítő tanfolyam

A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 542 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Munkaruha- és védőruha készítő 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 230-350

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség:
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség:
34 542 04 Férfiszabó, vagy
34 542 06 Női szabó, vagy
54 542 02 Ruhaipari technikus, vagy a 7. fejezetben felsorolt szakképesítések
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7211  Szabásminta-készítő  szabásminta rajzoló
 tervező-, modellező szabász
 3.1.3.        7212        Szabó, varró  alakító, javító szabó
 bőrruha-javító
 férfiruha-készítő
 férfiruhaszabó
 készruhavarró
 munkaruha készítő
 védőruha készítő
 női szabó
 nőiruha-szabó
 nőiruha-készítő
 ruhakészítő
 színházi varró

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A munkaruha- és védőruha készítő feladata, hogy a különböző szakterületeken és foglalkozások körében célszerűen használt vagy kötelezően előírt, külső igénybevételek ellen védő ruházati termékek teljes gyártási folyamatát előkészítése és a termékeket elkészítse. A szakképesítéssel rendelkező a munkaruházati- és védőruházati termék modell-leírása és modellrajza alapján a szabásmintákat megszerkeszti és modellezi, az alapanyagok tulajdonságai és jellemzői, valamint a felhasznált kellékek alapján meghatározza a termék gyártástechnológiai leírását és a technológia során alkalmazott eszközöket, gépeket, berendezéseket. Kivitelezi, illetve szükség esetén javítja a termékeket
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– modellrajz alapján szabásmintát szerkeszteni és modellezni, különösen a következő típusú termékekre: kötény, köpeny, nadrág, munkakabát, overáll, védelmi jellegű kiegészítők (kendő, sapka, maszk, kesztyű stb.)
– egyedi vagy kisszériás szabás esetén a szabás munkaműveletét elvégezni
– gyártástechnológiát készíteni, meghatározni a termék munkaműveleteit
– a műveleti sorrend alapján a terméket előállítani
– a termékkel szemben elvárt különleges igények alapján az alkalmazott kellékeket kiválasztani
– az alapanyag és a ruházati termék funkciója alapján a különleges gyártástechnológiai műveleteket meghatározni és a műveleteket kivitelezni (hegesztés, ragasztás)
– a termék előállítása során szükséges eszközöket, gépeket, berendezéseket kezelni
– a munkaruha- és védőruházati készterméken elvégezni a javító, átalakító, korrigáló, méretre igazító műveleteket
– munkája során betartani a munka- és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  54 542 02  Ruhaipari technikus  szakképesítés
 3.3.4.  34 542 04  Férfiszabó  szakképesítés
 3.3.5.  34 542 06  Női szabó  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  11355-12  Munkaruha- és védőruha készítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  11355-12  Munkaruha- és védőruha készítés  gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
A vizsgafeladat megnevezése: Munkaruha- vagy védőruha készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy olyan összetett munkaruhát- vagy védőruhát készít, ahol a munkadarab tartalmazza az összeállító műveletek mellett legalább négy kisalkatrész elkészítését is (hasíték, húzózár, egyéb záródási megoldás, kézelő, gallér, zseb, övpánt stb.)
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Munkaruha- vagy védőruha készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodul-tartalom alapján összeállított kérdések
A feladat jellegétől függően szóbeli feleletét rajzi ábrákkal, esetleg rövid számításokkal is kiegészíti
A szóbeli feladat megoldásához szemléltető eszköz biztosítható a jelölt részére
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Terméktároló állvány, vállfa
 6.3.  Csomagolóanyagok
 6.4.  Szabászasztal
 6.5.  Tároló szekrények, polcok
 6.6.  Számítógép és perifériái
 6.7.  Elektromos olló
 6.8.  Kardkéses szabászgép
 6.9.  Körkéses szabászgép
 6.10.  Álló szabászgép
 6.11.  Terítékleszorító csipeszek
 6.12.  Lyukasztógép
 6.13.  Kézi ollók
 6.14.  Mérő-, jelölő- és rajzeszközök
 6.15.  Szabásmintapapír
 6.16.  Varrodai csúsztató asztal
 6.17.  Varrodai állítható, ergonómiai előírásoknak megfelelő munkaszék
 6.18.  Szerszámtároló doboz
 6.19.  Varrógéptűk
 6.20.  Kézi varró- és egyéb, varrógéptisztító eszközök
 6.21.  Huroköltésű ipari varrógép
 6.22.  Láncöltésű varrógép
 6.23.  Szegővarrógép
 6.24.  Egyenes gomblyukvarrógép
 6.25.  Szemes gomblyukvarrógép
 6.26.  Gombfelvarró gép
 6.27.  Fedővarrógép
 6.28.  Rejtett szélfelvarró gép
 6.29.  Hímző varrógép
 6.30.  Reteszelő gép
 6.31.  Cikcakk varrógép
 6.32.  Vasalóállvány
 6.33.  Hőfokszabályzós kézi vasaló
 6.34.  Gőzvasaló
 6.35.  Vasalóprés
 6.36.  Síkragasztó prés
 6.37.  Speciális, varrást helyettesítő gépek (ragasztó és hegesztő berendezések)
 6.38.  Szakoktatói asztal, szék
 6.39.  Falitábla
 6.40.  Táblai rajzeszközök
 6.41.  Modell- és alkatrész gyűjtemény
 6.42.  Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
 6.43.  Hulladékgyűjtő
 6.44.  Mentőláda

7. EGYEBEK
Szakképesítés-ráépülés megkezdésének bemeneti feltétele:
Szakmai előképzettség:
33276 05 Nőiruha-készítő, vagy
12 7321 03 4 0 23 Nőiruha-készítő, vagy
33 276 01 Férfiruha-készítő, vagy
12 7321 03 4 0 10 Férfiruha-készítő, vagy
54 42 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus, vagy
52 411 08 Ruhaipari technikus – modellező, vagy
52 411 08 Ruhaipari technikus – technológus, vagy
12 3114 16 5 2 01 Ruhaipari technikus – technológus, vagy
12 3114 16 5 2 01 Ruhaipari technikus – modellező, vagy
Továbbiakban a fentiekkel azonos megnevezésű, a korábbi szakmai jegyzékekben szereplő, vagy más megnevezésű, a női- és férfiruha készítésre képesítő, a korábbi szakmai jegyzékekben szereplő szakképesítések.

 

A Munkaruha- és védőruha készítő tanfolyam tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Munkaruha- és védőruha készítő tanfolyam tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Munkaruha- és védőruha készítő tanfolyam tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Munkaruha- és védőruha készítő tanfolyam, OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Munkaruha- és védőruha készítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés